Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontakt: Maria Sundvik Datum: 18 December 2012 Konsult: Jenny Andersson Tel: 0720 700 410 E-post: CANAL DIGITAL - MÅLGRUPPSKARTLÄGGNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontakt: Maria Sundvik Datum: 18 December 2012 Konsult: Jenny Andersson Tel: 0720 700 410 E-post: CANAL DIGITAL - MÅLGRUPPSKARTLÄGGNING."— Presentationens avskrift:

1 Kontakt: Maria Sundvik Datum: 18 December 2012 Konsult: Jenny Andersson Tel: 0720 700 410 E-post: jenny.andersson@novus.se CANAL DIGITAL - MÅLGRUPPSKARTLÄGGNING TV-TITTANDE HOS BARNFAMILJER

2 2 Bakgrund och syfte Bakgrund I denna mätning har vi kartlagt barnfamiljers vanor, kunskap, attityder kring områden som rör tv-tittande i både Sverige och Finland. Denna rapport avser Sverige. Markerade signifikanta skillnader i rapporten är jämfört mot totalen Genomförande Undersökningen har genomförts med webbintervjuer i Novus Sverigepanel. Totalt genomfördes 503 med barnfamiljer, dvs hushåll med hemmavarande barn under 18 år, i Sverige. Undersökningen har genomförts under perioden 30 november-14 december 2012.

3 3 Själva genomförandet Ett urval ur panelen dras. Dessa får en inbjudan till undersökningen via mail. Undersökningen beskrivs kort för att öka svarsfrekvensen. I mailet finns en länk som man klickar på och kommer då direkt till formuläret. Målgruppen svarar på frågorna och skickar iväg svaret. När undersökningen är slutförd databearbetar Novus svaren. Novus webbpanel Novus webbpanel består av drygt 35 000 panellister. Panelen rekryteras bl.a. via telefonintervjuer och är riksrepresentativ avseende ålder, kön och region i åldersspannet 16-79 år. Eventuella skevheter i panelstruktur avhjälps genom att ett riksrepresentativt urval dras från panelen. Vi vårdar vår panel väl genom så kallad Panelmanagement. Det innebär bl.a. att vi ser till att man inte kan delta i för många undersökningar under en kort period, inte heller i flera liknande undersökningar. Vi har också ett system för belöningar till panelen. Kort om genomförandet

4 4 SAMMANFATTNING HDTV

5 5 Sammanfattning HDTV 5  Hälften tittar inte på HDTV idag  Drygt fyra av tio anser sig inte veta så mycket om HDTV  Drygt var tionde vet inte om deras platt-TV är en HDTV  Drygt två av tio fick information om vad HDTV är i samband med köp av platt-TV  Knappt en av tio svarade ”alla rätt” på vad som behövs vara anpassat för att se på HDTV

6 6 Sammanfattning HDTV 6  Drygt var tredje använder CA-modul/digitalbox med HD idag  Bra bild är det viktigaste vid köp av ny TV

7 7 RESULTAT HDTV

8 8 Hälften tittar inte på HDTV idag 8 BAS: Samtliga (n=503) Fråga: Tittar du på HDTV idag?

9 9 Drygt fyra av tio anser sig inte veta så mycket om HDTV 9 BAS: Samtliga (n=503) Fråga: Hur mycket anser du dig veta om HDTV? 18% 43%  Fler män (31%) och färre kvinnor (4%) anser sig veta i stort sett allt om HDTV (4-5)

10 10  Fler män (38% av) och färre kvinnor (23%) tittar på platt-TV med full HD  Fler kvinnor (18%) tittar på annan platt-TV men vet inte om det är en HDTV  Stockholmare (15%) tittar i högre utsträckning på Smart-TV Drygt var tionde vet inte om deras platt-TV är en HDTV 10 BAS: Samtliga (n=503) Fråga: Vilken typ är den TV du huvudsakligen tittar på?

11 11  Fler i åldern 36-45 år (29%) fick information om vad HDTV är i samband med köpet.  Åldersgruppen 46+ år (56%) fick i högre utsträckning ingen information om HDTV i samband med köpet. Drygt två av tio fick information om vad HDTV är i samband med köp av platt-TV 11 BAS: Samtliga (n=503) Fråga: Om du har köpt någon form av platt-TV, fick du då information om vad HDTV är i samband med köpet?

12 12 MänKvinnor 62%30% 62%21% 40%11% 13%4% 5%4% 4%1% 1%0% 16%54%3% Knappt en av tio svarade ”alla rätt” på vad som behövs vara anpassat för att se på HDTV 12 BAS: Samtliga (n=503) Fråga: Känner du till vilken eller vilka av följande, om någon, som behöver vara anpassade för HD för att du ska kunna se på HDTV?  ALLA RÄTT (dvs TV-kanalerna, platt-TV:n, digitalboxen och HDMI-kabeln (och inget annat) svarade 9%. Fler män (15%) och färre kvinnor (3%)  Färre i ålder 36-45 år (28%) känner inte till  Färre i åldern 46 år+ (40%) har svarat platt-TV:n

13 13  Fler män (44% ) använder CA modul/digitalbox med HD Drygt var tredje använder CA-modul/ digitalbox med HD idag 13 BAS: Samtliga (n=503) Fråga: Använder du en CA-modul (för digitalkort direkt i tv:n) och/eller digitalbox med HD idag?

14 14  Fler kvinnor (34%) anser att bra ljud är viktigast  Fler män (27%) anser att ”rätt” tekniska anslutningar är viktigast Bra bild är det viktigaste vid köp av ny TV 14 BAS: Samtliga (n=503) Fråga: Om du skulle köpa en ny TV idag, vad skulle då vara viktigast för dig? Att TV:n …

15 15 BAKGRUND

16 16 Bakgrundsfrågor Fråga: Kön och Ålder BAS: Samtliga (n=503)

17 17 Bakgrundsfrågor Fråga: Region BAS: Samtliga (n=503)

18 Jenny Andersson Tel: 0720 700 410 jenny.andersson@novus.se Frågor? Välkommen att kontakta oss på Novus!

19 19 Kort om Novus Novus är ett oberoende och politiskt obundet undersökningsföretag som startade 2006. Novus Group består idag bl a av. - Novus Opinion - Novus Marknad - Novus Loyalty Novus är ett fullserviceföretag inom undersökningsbranschen Novus är noterat på Aktietorget sedan juni 2007 Novus har sitt kontor på Saltmätargatan i Stockholm. Idag arbetar 23 personer på Novus Dagens näringsliv kräver snabba beslut och omedelbar tillgång till korrekt beslutsunderlag, gärna till en rimlig kostnad – detta tillhandahåller Novus Novus kombinerar modern teknik som webb och sms med erfaren analys- och undersökningskompetens och möter därmed marknadens krav på ett sätt få andra undersökningsföretag gör


Ladda ner ppt "Kontakt: Maria Sundvik Datum: 18 December 2012 Konsult: Jenny Andersson Tel: 0720 700 410 E-post: CANAL DIGITAL - MÅLGRUPPSKARTLÄGGNING."

Liknande presentationer


Google-annonser