Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Novus Allmänheten om dryck på påskbordet 10 februari 2010 David Ahlin Annelie Åström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Novus Allmänheten om dryck på påskbordet 10 februari 2010 David Ahlin Annelie Åström."— Presentationens avskrift:

1 Novus Allmänheten om dryck på påskbordet 10 februari 2010 David Ahlin Annelie Åström

2 Om undersökningen •Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges Bryggerier. •Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus Opinion allmänhetspanel under perioden 4 - 9 februari 2010 •Riksrepresentativt 18 år och äldre •Resultaten baseras på 1 000 intervjuer med slumpvis utvalda respondenter i målgruppen från Novus allmänhetspanel.

3 Påskmust viktigaste drycken på påskbordet •75 procent av svenskarna vill ha påskmust på påskbordet. Påskmusten är därmed den i särklass populäraste drycken under högtiden. På delad andraplats kommer snaps och öl som var tredje svensk vill ha på påskbordet. Var fjärde vill ha särskild påsköl. •Påskmust är mest populär bland unga under 30 år där 83 procent svarar att man vill ha påskmust på påskbordet. •Snaps och öl är viktigare för män. Snapsen är också viktigare bland äldre över 60 år. Fler kvinnor vill ha vin och smaksatt vatten. •6 av 10 uppger att man alltid köper påskmust till påsk. Ytterligare 3 av 10 svarar att man köper påskmust ibland. •4 av 10 svarar att man alltid eller ibland köper särskild påsköl till påsk.

4 Påskmust en favorit på påskbordet Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Vilken eller vilka av följande drycker vill du ha på påskbordet?

5 Öl och snaps viktigare för män Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Vilken eller vilka av följande drycker vill du ha på påskbordet? Fler yngre 18-29 (83%), 30-44 (82%) Fler äldre 60+ år (46%) Fler äldre 60+ år (31%) Fler yngre 18-29 (32%), 30-44 (22%)

6 6 av 10 köper alltid påskmust till påsk Bas: Samtliga (1 000 intervjuer) Brukar du köpa något av följande till påsk?

7 Metodbeskrivning – Novus Webbpanel •Undersökningen är genomförd via intervjuer med ett urval respondenter inom Novus Webbpanel. För varje undersökning dras ett urval från panelen som till sin sammansättning motsvarar befolkningen när det gäller fördelning på kön, ålder och region. •Novus Webbpanel består idag av c:a 20 000 respondenter, spridda över hela landet. Rekryteringen sker framförallt via slumpmässiga telefonintervjuer men även genom riktade personliga inbjudningar till underrepresenterade målgrupper. Panelkvalitet och urvalshantering är hjärtat i vår verksamhet. Detta innebär att vi arbetar med processer, urvalshantering, panelvård, och s.k. ”paneleffekten”. •Före framtagningen av tabeller genomförs en efterstratifiering eller vägning. Den utjämnar variationer i urval och svarsbenägenhet. I efterstratifieringen tas hänsyn till bortfall på kön, ålder, region och partisympati. •I alla urvalsundersökningar är resultaten att betrakta som närmevärden. Tillförlitligheten i resultaten bestäms av frågeformuleringar, urvalets egenskaper och intervjuform.


Ladda ner ppt "Novus Allmänheten om dryck på påskbordet 10 februari 2010 David Ahlin Annelie Åström."

Liknande presentationer


Google-annonser