Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSB - Panelundersökning 4. Sammanfattning •HSB har startat en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSB - Panelundersökning 4. Sammanfattning •HSB har startat en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring."— Presentationens avskrift:

1 HSB - Panelundersökning 4

2 Sammanfattning •HSB har startat en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring aktuella frågor. Denna undersökning utgör den fjärde undersökningen med webbpanelen och det är enbart medlemmar som svarat. Inför denna undersökning hade 1690 medlemmar tackat ja till att ingå i panelen och samtliga bjöds in att svara på den första enkäten. 1175 medlemmar valde att svara vilket ger en svarsfrekvens på 69,5%. Fältarbetet genomfördes mellan 2009-01-30 och 2009-02-05. •Panelmedlemmarna ombads svar på några korta frågor om hushållsnära tjänster och hantverkartjänster. • 54% av panelmedlemmarna tycker att förändringarna är mycket bra. • 41% kan inte tänka sig att beställa städning av sin bostad och använda sig av skatteavdraget. • 66% absolut tänka sig att anlita hantverkare och använda sig av ROT-avdraget, men har inte gjort det än. • 65% känner inte till att HSB på vissa orter i landet har infört "Bonära tjänster”. • 63 % tycker att politikerna bör behålla båda reformerna inför nästa val.

3 Resultat Diagram

4 Bas: 1175 respondenter För en tid sedan infördes ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det innebär att alla hushåll kan få ett skatteavdrag för kostnaderna om man anlitar ett företag som städar i bostaden. Nu utvidgas reformen så att man också kan få ett s k ROT-avdrag om man anlitar hantverkare. Vad tycker du om de här förändringarna? (Fasta svarsalternativ)

5 Bas: 1175 respondenter Skulle du kunna tänka dig att beställa städning av din bostad och använda dig av skatteavdraget? (Fasta svarsalternativ)

6 Bas: 1175 respondenter Skulle du kunna tänka dig att anlita hantverkare och använda dig av ROT-avdraget? (Fasta svarsalternativ)

7 Bas: 1175 respondenter Känner du till att HSB på vissa orter i landet har infört "Bonära tjänster" som innebär att medlemmar och andra hushåll kan köpa städhjälp med skatteavdrag och andra tjänster från HSB? (Fasta svarsalternativ)

8 Bas: 1175 respondenter Hushållsnära tjänster med skatteavdrag har varit en mycket om omdiskuterad fråga i politiken, där partierna har haft olika uppfattningar. Vad tycker du att politikerna ska göra inför nästa val? (Fasta svarsalternativ)

9 Bas: 1305 respondenter Korskörning kön

10 För en tid sedan infördes ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det innebär att alla hushåll kan få ett skatteavdrag för kostnaderna om man anlitar ett företag som städar i bostaden. Nu utvidgas reformen så att man också kan få ett s k ROT-avdrag om man anlitar hantverkare. Vad tycker du om de här förändringarna? (Fasta svarsalternativ) Bas: Kvinna: 570 respondenter Man: 605 respondenter

11 Bas Kvinna: 570 respondenter Man: 605 respondenter Skulle du kunna tänka dig att beställa städning av din bostad och använda dig av skatteavdraget? (Fasta svarsalternativ)

12 Skulle du kunna tänka dig att anlita hantverkare och använda dig av ROT-avdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas Kvinna: 570 respondenter Man: 605 respondenter

13 Känner du till att HSB på vissa orter i landet har infört "Bonära tjänster" som innebär att medlemmar och andra hushåll kan köpa städhjälp med skatteavdrag och andra tjänster från HSB? (Fasta svarsalternativ) Bas Kvinna: 570 respondenter Man: 605 respondenter

14 Bas Kvinna: 570 respondenter Man: 605 respondenter Hushållsnära tjänster med skatteavdrag har varit en mycket om omdiskuterad fråga i politiken, där partierna har haft olika uppfattningar. Vad tycker du att politikerna ska göra inför nästa val? (Fasta svarsalternativ)

15 Korskörning bospar

16 För en tid sedan infördes ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det innebär att alla hushåll kan få ett skatteavdrag för kostnaderna om man anlitar ett företag som städar i bostaden. Nu utvidgas reformen så att man också kan få ett s k ROT-avdrag om man anlitar hantverkare. Vad tycker du om de här förändringarna? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 181 respondenter Nej: 994 respondenter

17 Skulle du kunna tänka dig att beställa städning av din bostad och använda dig av skatteavdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 181 respondenter Nej: 994 respondenter

18 Skulle du kunna tänka dig att anlita hantverkare och använda dig av ROT-avdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 181 respondenter Nej: 994 respondenter

19 Känner du till att HSB på vissa orter i landet har infört "Bonära tjänster" som innebär att medlemmar och andra hushåll kan köpa städhjälp med skatteavdrag och andra tjänster från HSB? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 181 respondenter Nej: 994 respondenter

20 Hushållsnära tjänster med skatteavdrag har varit en mycket om omdiskuterad fråga i politiken, där partierna har haft olika uppfattningar. Vad tycker du att politikerna ska göra inför nästa val? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 181 respondenter Nej: 994 respondenter

21 Korskörning boende

22 För en tid sedan infördes ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det innebär att alla hushåll kan få ett skatteavdrag för kostnaderna om man anlitar ett företag som städar i bostaden. Nu utvidgas reformen så att man också kan få ett s k ROT-avdrag om man anlitar hantverkare. Vad tycker du om de här förändringarna? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja, i bostadsrätt: 1007 respondenter Ja, i hyresrätt: 11 respondenter Nej: 157 respondenter

23 Skulle du kunna tänka dig att beställa städning av din bostad och använda dig av skatteavdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja, i bostadsrätt: 1007 respondenter Ja, i hyresrätt: 11 respondenter Nej: 157 respondenter

24 Skulle du kunna tänka dig att anlita hantverkare och använda dig av ROT-avdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja, i bostadsrätt: 1007 respondenter Ja, i hyresrätt: 11 respondenter Nej: 157 respondenter

25 Känner du till att HSB på vissa orter i landet har infört "Bonära tjänster" som innebär att medlemmar och andra hushåll kan köpa städhjälp med skatteavdrag och andra tjänster från HSB? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja, i bostadsrätt: 1007 respondenter Ja, i hyresrätt: 11 respondenter Nej: 157 respondenter

26 Hushållsnära tjänster med skatteavdrag har varit en mycket omdiskuterad fråga i politiken, där partierna har haft olika uppfattningar. Vad tycker du att politikerna ska göra inför nästa val? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja, i bostadsrätt: 1007 respondenter Ja, i hyresrätt: 11 respondenter Nej: 157 respondenter

27 Korskörning förtroendevalda

28 För en tid sedan infördes ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det innebär att alla hushåll kan få ett skatteavdrag för kostnaderna om man anlitar ett företag som städar i bostaden. Nu utvidgas reformen så att man också kan få ett s k ROT-avdrag om man anlitar hantverkare. Vad tycker du om de här förändringarna? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 425 respondenter Nej: 750 respondenter

29 Skulle du kunna tänka dig att beställa städning av din bostad och använda dig av skatteavdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 425 respondenter Nej: 750 respondenter

30 Skulle du kunna tänka dig att anlita hantverkare och använda dig av ROT-avdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 425 respondenter Nej: 750 respondenter

31 Känner du till att HSB på vissa orter i landet har infört "Bonära tjänster" som innebär att medlemmar och andra hushåll kan köpa städhjälp med skatteavdrag och andra tjänster från HSB? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 425 respondenter Nej: 750 respondenter

32 Hushållsnära tjänster med skatteavdrag har varit en mycket om omdiskuterad fråga i politiken, där partierna har haft olika uppfattningar. Vad tycker du att politikerna ska göra inför nästa val? (Fasta svarsalternativ) Bas Ja: 425 respondenter Nej: 750 respondenter

33 Korskörning ålder

34 För en tid sedan infördes ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Det innebär att alla hushåll kan få ett skatteavdrag för kostnaderna om man anlitar ett företag som städar i bostaden. Nu utvidgas reformen så att man också kan få ett s k ROT-avdrag om man anlitar hantverkare. Vad tycker du om de här förändringarna? (Fasta svarsalternativ) Bas 18-25 år: 28 respondenter 26-35 år: 155 respondenter 36-45 år: 223 respondenter 46-55 år: 286 respondenter 56-65 år: 403 respondenter 66 år el. äldre: 78 respondenter Yngre än 18 år: 2 respondenter

35 Skulle du kunna tänka dig att beställa städning av din bostad och använda dig av skatteavdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas 18-25 år: 28 respondenter 26-35 år: 155 respondenter 36-45 år: 223 respondenter 46-55 år: 286 respondenter 56-65 år: 403 respondenter 66 år el. äldre: 78 respondenter Yngre än 18 år: 2 respondenter

36 Skulle du kunna tänka dig att anlita hantverkare och använda dig av ROT-avdraget? (Fasta svarsalternativ) Bas 18-25 år: 28 respondenter 26-35 år: 155 respondenter 36-45 år: 223 respondenter 46-55 år: 286 respondenter 56-65 år: 403 respondenter 66 år el. äldre: 78 respondenter Yngre än 18 år: 2 respondenter

37 Känner du till att HSB på vissa orter i landet har infört "Bonära tjänster" som innebär att medlemmar och andra hushåll kan köpa städhjälp med skatteavdrag och andra tjänster från HSB? (Fasta svarsalternativ) Bas 18-25 år: 28 respondenter 26-35 år: 155 respondenter 36-45 år: 223 respondenter 46-55 år: 286 respondenter 56-65 år: 403 respondenter 66 år el. äldre: 78 respondenter Yngre än 18 år: 2 respondenter

38 Hushållsnära tjänster med skatteavdrag har varit en mycket om omdiskuterad fråga i politiken, där partierna har haft olika uppfattningar. Vad tycker du att politikerna ska göra inför nästa val? (Fasta svarsalternativ) Bas 18-25 år: 28 respondenter 26-35 år: 155 respondenter 36-45 år: 223 respondenter 46-55 år: 286 respondenter 56-65 år: 403 respondenter 66 år el. äldre: 78 respondenter Yngre än 18 år: 2 respondenter

39 Fastighetsskatten ska stimulera investeringar som är energibesparande Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

40 Fastighetsskatten ska höjas för hus som har hög energiförbrukning och sänkas för hus med låg energiförbrukning Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

41 Hus med stor energianvändning ska ha högre skatt än jämförbara hus med låg energianvändning Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

42 Hus med mycket låg energianvändning borde slippa betala fastighetsskatt Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

43 Tror du att din bostadsrättsförening kommer att investera i energi om det leder till att det blir lägre fastighetsskatt? Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter

44 Hur allvarliga tycker du själv att klimatförändringarna är? Bas Ja: 480 respondenter Nej: 825 respondenter


Ladda ner ppt "HSB - Panelundersökning 4. Sammanfattning •HSB har startat en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring."

Liknande presentationer


Google-annonser