Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.umea.se ”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”? En studie om flyttkedjor i Umeå kommun Daniel Lindström 1/12-04 – 30/4-05 SLK Utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.umea.se ”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”? En studie om flyttkedjor i Umeå kommun Daniel Lindström 1/12-04 – 30/4-05 SLK Utveckling."— Presentationens avskrift:

1 www.umea.se ”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”? En studie om flyttkedjor i Umeå kommun Daniel Lindström 1/12-04 – 30/4-05 SLK Utveckling

2 www.umea.se Vad är en flyttkedja ?  För att en flyttkedja ska vara möjlig krävs i tur och ordning: 1.Tillkomsten av en vakans på bostadsmarknaden. Exempelvis genom nyproduktion. 2.Att ett hushåll flyttar till denna vakans. Med detta har det bildats en länk i flyttkedjan. Om flyttningen innebär att den gamla bostaden blir ledig i sin tur och att ett annat hushåll flyttar dit, utökas flyttkedjan till två länkar osv.  En flyttkedja är en kedjereaktion av flyttningar som förutsätter lediga bostäder för att breda ut sig.  Flyttkedjan avslutas när en flyttning inte skapar någon ledig bostad. T.ex. om någon anhörig bor kvar, bostaden står tom eller ska rivas. SLK Utveckling

3 www.umea.se Exempel på en flyttkedja SLK Utveckling

4 www.umea.se Varför studera flyttkedjor?  Mönster av inomkommunala flyttningar.  Rörligheten på bostadsmarknaden.  Konsekvenser av olika nyproduktioner på bostadsmarknaden.  Medel för bostadsförsörjningen – för vilka ska vi bygga? SLK Utveckling

5 www.umea.se  Studera flyttkedjeeffekterna från olika nyproduktioner. Syfte Underliggande frågeställningar: •Blir flyttkedjor olika långa beroende på vilken typ av nyproduktion som ger upphov till flyttkedjorna? •Vilka hushåll flyttar till nyproduktionerna och vilka bostäder flyttar de ifrån? •Vilka, och hur många, bostäder omsätts inom bostadsbeståndet? SLK Utveckling

6 www.umea.se Dragonfältet/ Brogatan Bryggeriet/ Skeppargatan Berghem/ Rågången Ålidhem/ Laboratorvägen Tomtebo/ Vittervägen SLK Utveckling

7 www.umea.se Dragonfältet Fastighet: Dragonfältet 11 Byggherre: HSB och Peab Lagfaren ägare: HSB brf Skvadronen Färdig för inflyttning: Nov. 2002 Antal lägenheter i projektet: 63 st Antal lägenheter i urvalet: 19 st, 30% Lägenhetsfördelning i urvalet: • 3 stycken 2 rok • 1 stycken 3 rok • 12 stycken 4 rok • 3 stycken 5 rok Dragonfältet/ Brogatan SLK Utveckling

8 www.umea.se Vilka flyttade till nyproduktionen på Dragonfältet? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (36 personer sammanlagt). SLK Utveckling

9 www.umea.se Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Dragonfältet SLK Utveckling 573 Länk 1Länk 2Länk 3Länk 4Länk 5 3 1 Länk 6 5271 ÄganderättHyresrättBostadsrätt Avslutad kedjaBortfall 21 511 2 2 1 Länk 7 2 119 1 1 1 21 Länk 9Länk 8 1

10 www.umea.se SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Dragonfältet  Bland följdflyttningarna utifrån de 19 bostadsrätterna på Dragonfältet omsattes: - 18 villor - 20 hyresrätter - 6 bostadsrätter, sammanlagt 44 bostäder - 7 hushåll var nyinflyttade och 5 flyttade från föräldrahemmet  Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 3,32 länkar lång.  Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: •79% av hushållen flyttade till en mindre bostad •14% flyttade till en större bostad •7% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt

11 www.umea.se Bryggeriet Fastighet: Bryggaren 3 (etapp 2) Byggherre: NCC Lagfaren ägare: Brf Bryggaren 2 Färdig för inflyttning: Apr. 2004 Antal lägenheter i projektet: 41 st Antal lägenheter i urvalet: 36 st, 88% Lägenhetsfördelning i urvalet: •22 stycken 3 rok •14 stycken 4 rok Bryggeriet/ Skeppargatan SLK Utveckling

12 www.umea.se Vilka flyttade till nyproduktionen på Bryggeriet? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (78 personer) SLK Utveckling

13 www.umea.se Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Bryggeriet SLK Utveckling 1186 Länk 1Länk 2Länk 3Länk 4Länk 5 6 1 Länk 6 1 13453 ÄganderättHyresrättBostadsrätt Avslutad kedjaBortfall 6 4 521 2 7 11 Länk 7 2 55236 2 2131 1 1 Länk 10Länk 11 5 45 2 2 Länk 9Länk 8

14 www.umea.se SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Bryggeriet  Bland följdflyttningarna utifrån de 36 bostadsrätterna på Bryggeriet omsattes: - 33 villor - 51 hyresrätter - 17 bostadsrätter, sammanlagt 101 bostäde r - 22 hushåll var nyinflyttade och 4 flyttade från föräldrahemmet  Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 3,81 länkar lång.  Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: •79% av hushållen flyttade till en mindre bostad •7% flyttade till en större bostad •14% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt

15 www.umea.se SLK Utveckling  Flyttningarna senare i kedjorna utifrån Bryggeriet och Dragonfältet, sammantaget, innebar att: •62% av hushållen flyttade till en större bostad •17% flyttade till en mindre bostad •21% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Summering av flyttkedjorna utifrån bostadsrätterna

16 www.umea.se Tomtebo Fastighet: Vittergubben 2 Byggherre: Myresjöhus AB Upplåtelseform: Äganderätt Färdig för inflyttning: Feb. & sep. 2004 Antal lägenheter i projektet: 40 st Antal lägenheter i urvalet: 40 st, 100% Lägenhetsfördelning i urvalet: •5 stycken 3 rok •35 stycken 4 rok Tomtebo/ Vittervägen SLK Utveckling

17 www.umea.se Vilka flyttade till nyproduktionen på Tomtebo? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (103 personer) SLK Utveckling

18 www.umea.se Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Tomtebo SLK Utveckling 15 122 Länk 1Länk 2Länk 3Länk 4Länk 5 7 1 Länk 6 2 16781 ÄganderättHyresrättBostadsrätt Avslutad kedjaBortfall 1 2 1401 7 26 12 Länk 7 1

19 www.umea.se SLK Utveckling  Bland följdflyttningarna utifrån de 40 radhusen omsattes: - 2 äganderätter - 56 hyresrätter - 9 bostadsrätter, sammanlagt 67 bostäder - 18 hushåll var nyinflyttade och 2 flyttade från föräldrahemmet  Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 2,68 länkar lång.  Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: •69% av hushållen flyttade till en större bostad •6% flyttade till en mindre bostad •25% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Summering av flyttkedjorna utifrån radhusen på Tomtebo

20 www.umea.se SLK Utveckling  Flyttningarna senare i kedjorna innebar att: •43% av hushållen flyttade till en större bostad •13% flyttade till en mindre bostad •43% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Radhusen på Tomtebo, fortsättning

21 www.umea.se Berghem Fastighet: Stadsliden 2:3. Byggherre: AB Bostaden i Umeå Upplåtelseform: Hyresrätt Färdig för inflyttning: sommaren 2004 Antal lägenheter i projektet: 126 st Antal lägenheter i urvalet: 118 st, 94% Lägenhetsfördelning i urvalet: •65 stycken 1 rok •7 stycken 2 rok •14 stycken 3 rok •32 stycken 4 rok Berghem/ Rågången SLK Utveckling

22 www.umea.se Vilka flyttade till nyproduktionen på Berghem? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (192 personer) SLK Utveckling

23 www.umea.se Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Berghem SLK Utveckling 55155 1 2 Länk 1Länk 2Länk 3Länk 4Länk 5 95 2 Länk 6 9 321141 ÄganderättHyresrättBostadsrätt Avslutad kedjaBortfall 11811 1 1 1 Länk 7Länk 8

24 www.umea.se SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Berghem  Bland följdflyttningarna utifrån de 118 hyresrätterna på Berghem omsattes: - 1 äganderätt - 79 hyresrätter - 2 bostadsrätter, sammanlagt 82 bostäder - 61 hushåll var nyinflyttade och 35 flyttade från föräldrahemmet  Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 1,69 länkar lång. •Fyrorna i nyproduktionen skapade i sig, en genomsnittslängd på 2,22  Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: •35% av hushållen flyttade till en större bostad •27% flyttade till en mindre bostad •38% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt

25 www.umea.se Ålidhem Fastighet: Medicinaren 1 Byggherre: AB Bostaden i Umeå Upplåtelseform: Hyresrätt Färdig för inflyttning: Sep. 2004 Antal lägenheter i projektet: 72 st (96) Antal lägenheter i urvalet: 64 st, 89% Lägenhetsfördelning i urvalet: • 3 stycken 1 rok • 61 stycken 2 rok Ålidhem/ Laboratorvägen SLK Utveckling

26 www.umea.se Vilka flyttade till nyproduktionen på Ålidhem? Ålder vid inflyttningstillfället för respektive individ. (87 personer) SLK Utveckling

27 www.umea.se Flyttkedjornas utbredning från nyproduktionen på Ålidhem SLK Utveckling 3672 1 1 Länk 1Länk 2Länk 3Länk 4Länk 5 39 5 Länk 6 21 27421 ÄganderättHyresrättBostadsrätt Avslutad kedjaBortfall 64

28 www.umea.se SLK Utveckling Summering av flyttkedjorna utifrån Ålidhem  Bland följdflyttningarna utifrån de 64 hyresrätterna på Ålidhem omsattes: - 46 hyresrätter - 1 bostadsrätt, sammanlagt 47 bostäder - 38 hushåll var nyinflyttade och 9 flyttade från föräldrahemmet  Den genomsnittliga flyttkedjelängden blev 1,73 länkar lång.  Flyttningarna till nyproduktionen innebar att: •45% av hushållen flyttade till en större bostad •35% flyttade till en mindre bostad •20% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt

29 www.umea.se SLK Utveckling  Flyttningarna senare i kedjorna utifrån Ålidhem och Berghem, sammantaget, innebar att: •62% av hushållen flyttade till en större bostad •27% flyttade till en mindre bostad •11% hade oförändrad bostadsstorlek före och efter flytt Summering av flyttkedjorna utifrån hyresrätterna

30 www.umea.se Sammanfattning: Flyttkedjeeffekter av olika upplåtelseformer SLK Utveckling

31 www.umea.se Slutsatser  Nyproducerade bostadsrätter ger störst effekt på bostadsmarknaden i form av mängd följdflyttningar och vakanta bostäder.  Ju fler lediga småhus bland följdflyttningarna, ju längre flyttkedjor.  De större hyresrättslägenheterna på Berghem har inte varit attraktiva för småhusägare.  Följdflyttningarna från respektive upplåtelseform innebär att hushållen flyttar till en större bostad.  Med tanke på Umeås befolknings- och inflyttningsstruktur löser inte nyproduktion av enbart bostadsrätter, bostadsförsörjningen i kommunen. SLK Utveckling


Ladda ner ppt "Www.umea.se ”Bygg för de rika och skapa bostäder åt de fattiga”? En studie om flyttkedjor i Umeå kommun Daniel Lindström 1/12-04 – 30/4-05 SLK Utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser