Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HSB - Panelundersökning 1. Är bostadsrätten attraktiv?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HSB - Panelundersökning 1. Är bostadsrätten attraktiv?"— Presentationens avskrift:

1 HSB - Panelundersökning 1. Är bostadsrätten attraktiv?

2 Om undersökningen •HSB har startat en webbpanel genom vilken HSB önskar kartlägga medlemmars och förtroendevaldas åsikter kring aktuella frågor. Denna undersökning utgör den första undersökningen med webbpanelen och det är enbart medlemmar som svarat. •Inför denna undersökning hade 1665 medlemmar tackat ja till att ingå i panelen och samtliga bjöds in att svara på den första enkäten. 1475 medlemmar valde att svara vilket ger en svarsfrekvens på 89%. Fältarbetet genomfördes mellan 2008-03-20 och 2008-04-10. •Resultatet visar att medlemmarna tror; • att bostadsrättens popularitet kommer att vara oförändrad jämfört med småhus under de närmaste fem åren. • att bostadsrättens popularitet kommer att öka jämfört med hyresrätten de närmaste fem åren. • att priserna för bostadsrätter kommer att fortsätta stiga. • att ägarrätt och bostadsrätt är likvärdigt bra alternativ.

3 Bas: 1475 respondenter Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med småhus de närmaste 5 åren framöver?

4 Bas: 1475 respondenter Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med hyreslägenhet de närmaste 5 åren framöver?

5 Bas: 1475 respondenter Vad tror du händer med priset på bostadsrättslägenheter där du bor under året fram till 2009?

6 Bas: 1475 respondenter Bostadsrätten innebär att den enskilde medlemmen egentligen inte äger lägenheten där man bor. Fastigheten ägs gemensamt av medlemmarna genom bostadsrättsföreningen. Nu vill regeringen införa ägarlägenheter som innebär att var och en äger sin egen (lägenhet) andel av fastigheten där man bor. Det kan vara svårt att ta ställning till något som ännu inte finns, men; Vad tycker du spontant om de föreslagna ägarlägenheterna jämfört med bostadsrätter som finns idag ?

7 Bas: Kvinna: 738 respondenter Man: 737 respondenter Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med småhus de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning kön)

8 Bas: 18-25 år: 41 respondenter, 26-35 år: 227 respondenter, 36-45 år: 301 respondenter 46-55 år: 364 respondenter, 56-65 år: 454 respondenter, 66 år eller äldre: 86 respondenter Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med småhus de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning ålder)

9 Bas: Ja: 218 respondenter Nej: 1257 respondenter Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med småhus de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning bosparar eller inte)

10 Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med småhus de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning boende) Bas Ja, i bostadsrätt: 1267 respondenter Ja, i hyresrätt: 15 respondenter Nej: 193 respondenter

11 Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med småhus de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning förtroendeuppdrag eller inte) Bas Ja: 516 respondenter Nej: 959 respondenter

12 Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med hyreslägenhet de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning kön) Bas Kvinna: 738 respondenter Man: 737 respondenter

13 Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med hyreslägenhet de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning ålder) Bas Kvinna: 738 respondenter Man: 737 respondenter

14 Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med hyreslägenhet de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning bosparar eller inte) Bas Ja, i bostadsrätt: 1267 respondenter Ja, i hyresrätt: 15 respondenter Nej: 193 respondenter

15 Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med hyreslägenhet de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning boende) Bas Ja, i bostadsrätt: 1267 respondenter Ja, i hyresrätt: 15 respondenter Nej: 193 respondenter

16 Hur attraktivt tror du att det kommer att vara att bo i bostadsrätt jämfört med hyreslägenhet de närmaste 5 åren framöver? (Korskörning förtroendeuppdrag eller inte) Bas Ja: 516 respondenter Nej: 959 respondenter

17 Vad tror du händer med priset på bostadsrättslägenheter där du bor under året fram till 2009? (Korskörning kön) Bas Kvinna: 738 respondenter Man: 737 respondenter

18 Vad tror du händer med priset på bostadsrättslägenheter där du bor under året fram till 2009? (Korskörning ålder) Bas 18-25 år: 41 respondenter 26-35 år: 227 respondenter 36-45 år: 301 respondenter 46-55 år: 364 respondenter 56-65 år: 454 respondenter 66 år eller äldre: 86 respondenter

19 Vad tror du händer med priset på bostadsrättslägenheter där du bor under året fram till 2009? (Korskörning bosparar eller inte) Bas Ja: 218 respondenter Nej: 1257 respondenter

20 Vad tror du händer med priset på bostadsrättslägenheter där du bor under året fram till 2009? (Korskörning boende) Bas Ja, i bostadsrätt: 1267 respondenter Ja, i hyresrätt: 15 respondenter Nej: 193 respondenter

21 Vad tror du händer med priset på bostadsrättslägenheter där du bor under året fram till 2009? (Korskörning förtroendeuppdrag eller inte) Bas Ja: 516 respondenter Nej: 959 respondenter

22 Vad tycker du spontant om de föreslagna ägarlägenheterna jämfört med bostadsrätter som finns idag? (Korskörning kön) Bas Kvinna: 738 respondenter Man: 737 respondenter

23 Vad tycker du spontant om de föreslagna ägarlägenheterna jämfört med bostadsrätter som finns idag? (Korskörning ålder) Bas 18-25 år: 41 respondenter 26-35 år: 227 respondenter 36-45 år: 301 respondenter 46-55 år: 364 respondenter 56-65 år: 454 respondenter 66 år eller äldre: 86 respondenter

24 Vad tycker du spontant om de föreslagna ägarlägenheterna jämfört med bostadsrätter som finns idag? (Korskörning bosparar eller inte) Bas Ja: 218 respondenter Nej: 1257 respondenter

25 Vad tycker du spontant om de föreslagna ägarlägenheterna jämfört med bostadsrätter som finns idag? (Korskörning boende) Bas Ja, i bostadsrätt: 1267 respondenter Ja, i hyresrätt: 15 respondenter Nej: 193 respondenter

26 Vad tycker du spontant om de föreslagna ägarlägenheterna jämfört med bostadsrätter som finns idag? (Korskörning förtroendeuppdrag eller inte) Bas Ja: 516 respondenter Nej: 959 respondenter

27 Kön Bas: 1665 respondenter

28 Ålder Bas: 1665 respondenter

29 Bosparar du i HSB? Bas: 1665 respondenter

30 Bor du i en HSB-bostad idag? Bas: 1665 respondenter

31 Har du, eller har du haft, ett förtroendeuppdrag inom HSB? Bas: 1665 respondenter


Ladda ner ppt "HSB - Panelundersökning 1. Är bostadsrätten attraktiv?"

Liknande presentationer


Google-annonser