Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordeas boendebarometer- förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2013-03-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordeas boendebarometer- förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2013-03-26."— Presentationens avskrift:

1 Nordeas boendebarometer- förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2013-03-26

2 Sammanfattning Nordea mäter återkommande hushållens förväntningar på boende och bostadsmarknad. I år är det en markant ökning av de som inte kan ge besked om de är oroliga för boendeekonomi eller inte. 13 % uppgav det förra året, jämfört med 23 % i år. De yngre och de med låga inkomster uppger detta i ännu högre grad. Förväntningarna på bostadsmarknaden är positiva. Det är fler som tror på stigande bopriser än på stigande boräntor. För ett år sedan trodde 26 % på stigande bopriser, nu är det 32 %. Gällande boräntorna är det fler som räknar med oförändrade boräntor ( 39%) jämfört med för ett år sedan( 30%). I valet av boränta går trenden för tre månaders rörlig ränta uppåt( 29%) jämfört med för ett år sedan (22%). 2

3 Markant ökning av de som inte vet hur de ska ställa sig till sin boendeekonomi, 23 % i år jämfört med 13 % för ett år sedan Instämmer eller instämmer inte i följande påstående: 3

4 De yngre samt de med lägst inkomst känner störst osäkerhet inför sin boendeekonomi Jag är orolig för min boendeekonomi: instämmer/instämmer ej/vet ej 4

5 Förväntningar på bopriser och boräntor de kommande tolv månaderna 5

6 Fler förväntar sig stigande bopriser än boräntor i år, men fyra av tio tror på oförändrade såväl bopriser som boräntor 6

7 Färre tror på sjunkande bostadspriser det kommande året jämfört med tidigare år De kommande 12 månaderna tror jag att hus/lägenhetspriserna kommer att… 7

8 Yngre och stockholmare tror på stigande priser, sydsvenskar på oförändrade eller sjunkande priser De kommande 12 månaderna tror jag att hus/lägenhetspriserna kommer att… 8

9 Om boräntorna: fler förväntar sig oförändrade boräntor det kommande året De kommande 12 månaderna tror jag att bostadsräntorna kommer att…… 9

10 De yngre tror på stigande boräntor det kommande året, medan de äldre i högre grad räknar med oförändrad räntenivå De kommande 12 månaderna tror jag att bostadsräntorna kommer att…… 10

11 Att välja boränta: trenden för tremånaders rörlig ränta pekar uppåt, färre väljer att dela upp på olika räntevillkor Om du idag skulle ta ett bostadslån (lägga om befintligt eller ta ett helt nytt), vilken typ av ränta skulle du då välja? 11 Okt 2012: 24% Mars 2012: 22% Okt 2012: 27% Mars 2012: 30%

12 Män och höginkomsttagare är de som i högst grad föredrar tre- månadersräntan De som anger att de skulle välja 3-månadersräntan 12

13 Om undersökningen 13 Undersökningen genomfördes av TNS Gallup för Nordea Datainsamlingen gjordes 30 januari – 5 februari 2013 Undersökningen genomfördes via intervjuer med TNS online-panel. Svaren viktades i fråga om ålder, kön och region Totalt genomfördes 1 000 intervjuer bland ett representativt urval av personer i åldersgruppen 18–65 år.


Ladda ner ppt "Nordeas boendebarometer- förväntningar och attityder Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea 2013-03-26."

Liknande presentationer


Google-annonser