Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygghetsmätningen 2011 Borås

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygghetsmätningen 2011 Borås"— Presentationens avskrift:

1 Trygghetsmätningen 2011 Borås
Fältperioden har pågått mellan 5 maj – 21 juni 2011 4 500 utskick gjordes i Borås Målgrupp år 15 områden (300 utskick till varje) Svarsfrekvens 71 %.

2 Totalt något problem i närområdet

3 Totalt något problem i närområdet

4

5 Åldersgrupp 15 – 19 år Åldersgrupp 20 – 29 år
Denna grupp oroar sig minst för trafiken. Upplever mindre oro för inbrott i den egna bostaden. De upplever att skadegörelse är ett stort problem. Ökad oro att utsättas för överfall/misshandel och de känner sig otrygga i sitt närområde ensamma ute en sen kväll, för övrigt inte särskilt oroliga. Tjejer oroar sig mer än killar Åldersgrupp 20 – 29 år Liten oro för inbrott i den egna bostaden. Upplever mest problem, såsom skadegörelse, klotter, berusade personer och personer som bråkar och stör. Har i högre grad angett att de blivit utsatta för fysiskt våld, stöld eller skadegörelse. Den grupp som upplever mest otrygghet ensamma ute en sen kväll och har avstått från flest aktiviteter på grund av oron. Tjejer oroar sig mer än killar

6 Åldersgrupp 30 – 44 år Åldersgrupp 45 – 59 år
Upplever trafiken som det största problemet i närområdet. Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. Känner sig trygga ensamma ute i sitt närområde en sen kväll. Åldersgrupp 45 – 59 år Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. Upplever sig tryggare än övriga grupper ensamma ute en sen kväll.

7 Åldersgrupp 45 – 59 år Åldersgrupp 60 – 69 år
Upplever nedskräpning som det största problemet i sitt närområde. Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. Den tryggaste gruppen. Åldersgrupp 60 – 69 år Den grupp som upplever nedskräpning som störst problem av åldersgrupperna. Oroar sig mest för skadegörelse/stöld av fordon eller för inbrott i bostad, källare, förråd, vind eller garage. Har avstått från kurser föreningsmöten och liknande verksamhet.

8 Åldersgrupp 70 + Den åldersgrupp som upplever minst problem i sitt närområde och oroar sig minst. Är inte överrepresenterade i något avseende.

9 Slutsatser Problembilden varierar med åldern.
Boende i villa/radhus/gård oroar sig mer för inbrott, stöld eller skadegörelse i bostad och andra utrymmen såsom förråd, garage och vind. Boende i villa/radhus/gård känner sig tryggare ensamma ute en sen kväll i sitt bostadsområde jämfört med respondenter som bor i lägenhet. Respondenter med eftergymnasial utbildning upplever sig tryggare än personer med enbart förgymnasial utbildning. Respondenter med båda föräldrarna födda utanför Sverige upplever sig betydligt mer otrygga ur alla perspektiv.

10 Kvinnor är mer oroliga än män för inbrott i den egna bostaden, oroliga för att bli överfallna/misshandlade och mer otrygga ensamma ute en sen kväll i sitt närområde Män är mer oroliga än kvinnor avseende skadegörelse och/eller stöld av fordon eller annan egendom

11 Nedskräpning

12 Nedskräpning

13 Borås ♥ rent och snyggt Uppdrag
Borås Stad har fått i uppdrag av Brottsförebyggande rådet i Borås att i samarbete med andra driva ett långsiktigt arbete med syfte att skapa ett rent och snyggt Borås som: • uppmuntrar till rörelse, möten och aktiviteter • ökar den upplevda tryggheten för dem som vistas i staden och dess parker • minimerar nedskräpning, klotter och skadegörelse Samverkanspartners Borås Stad: Informationsenheten på stadskansliet Miljöförvaltningen Tekniska förvaltningen Fritids- och folkhälsoförvaltningen Arbetslivsförvaltningen Borås Energi och Miljö Polisen Mitt i Borås AB Bostäder Räddningstjänsten

14 Borås ♥ rent och snyggt Insatser Skräpplockardagarna
Miljödiplomerat sommartorsdagarna Samverkan med krögarna Mobile Info Center Skräpmätning Applikationen ”Borås rent och snyggt” Tyck till-funktion på hemsidan

15 Hur kan arbetet utvecklas?
Vem bär ansvaret för en renare och därmed tryggare stad? Har Du tankar och idéer om hur arbetet kan bli ännu bättre? Hur kan arbetet anpassas till olika målgrupper? Hur kan den verksamhet/förvaltning som du representerar medverka i arbetet?

16 Utsatthet

17 Tillgrepp

18 Tillgrepp

19 Otrygg att gå ut ensam sent en kväll i närområdet

20 Otrygghet över tid

21 Anledning till otrygghet

22 Avstått från aktiviteter pga otrygghet

23 Trygghetsarbete Hur bedrivs det bästa trygghetsskapande arbetet?
Hur målgruppsanpassas arbetet? Hur områdesanpassas arbetet? Grannsamverkan Trygghetsvandringar Fysiska förändringar i miljön

24 Trygghetsarbete Hur kan tryggheten öka för ”min” målgrupp? Förslag på insatser och samarbeten? Hur kan min verksamhet bidra till ökad trygghet? Kvinnornas respektive männens upplevelse av trygghet


Ladda ner ppt "Trygghetsmätningen 2011 Borås"

Liknande presentationer


Google-annonser