Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Halvtidsrapport: Trygghetsgruppen Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Halvtidsrapport: Trygghetsgruppen Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012."— Presentationens avskrift:

1 Halvtidsrapport: Trygghetsgruppen Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012

2 Det har vi gjort (första halvlek) •Fem arbetsmöten med gruppen •Trygghetskväll på Blå Hörnet, öppen för medlemmar •Fryshuset/Lugna Gatan/Nattvandrarna •Fått redovisning av Stockholms trygghetsmätning och förebyggande arbete •Stadens trygghetsgrupp (från KF) •Möte med Söderandans grundare •Möte med samordnare för sociala insatsgruppen •Möte med fältassistenter •Enskilda studiebesök i olika verksamheter

3 Tre prioriterade frågor vi tittat på under våren •Vad tycker medborgarna om tryggheten i Stockholm? •Ungdomars situation idag •Vad gör olika aktörer, var finns potential och var finns problem?

4 Del 1: Insikt

5 Debatt i media •Världens vackraste huvudstad – eller en stad där de sociala och ekonomiska klyftorna växer och otryggheten ökar? •Svårigheterna att effektivisera (och mäta) polisens insatser. Var tog resurserna vägen? •Lokaltidningar: mkt kring lokala otrygghetsfrågor – gäng, fylla, nedskräpning, tigger etc.

6 Rön från forskningen •Tidiga insatser mot unga i riskzonen kostar men är billigare än att låta dem hamna i kriminalitet •Polisen är inte enda lösningen. Kommun, landsting och civilsamhälle måste samordnas bättre •Det finns bra modeller – men mycket viktigt att jobba med löpande utvärderingar och att styra mot konkreta resultat •Många satsningar görs ad-hoc och utan långsiktighet, samordning eller konkreta mål

7 Kunskap från möten och besök •Ingen människa föds kriminell och varje människa som hamnar i en kriminell livsstil är ett misslyckande för samhället (många exempel på att insatser kunde gjorts tidigare) •Alkohol och droger finns nästan alltid med i otrygga miljöer, vid brottslighet och som bakgrund till kriminalitet •Den offentliga miljön/rummet är viktig

8 Så tycker medlemmarna •Stor majoritet upplever Stockholm som en trygg stad (81% svarar 7-10). •Mest otrygg känner man sig: –På gator och torg – 39% –I offentliga transporter – 27% –I hemmet – 8% •14% har antingen själva eller har någon närstående som under senaste 12 mån har blivit utsatta för våld eller hot om våld

9 Otrygga platser (medlundersökning) Kvällstid: •Slussen, Plattan, Medis, Gullmarsplan, Fridhemsplan, Klara kyrka •Mörka gator •Tunnelbanan •Torg i förorter Dvs – platser som dagtid är fyllda med liv

10 Citat från medlemsundersökning •”Fler poliser synligt på gatorna, kameraövervakning på strategiska platser, bättre belysning” •”Se till att det finns anledning till folkliv” •”Belysa mörka platser, personal på tågperronger”

11 Förslag från medlemmar •Synligare och fotpatrullerande poliser •Kameraövervakning •Bättre belysning i offentliga miljöer •Fler levande miljöer - verksamheter •Staden borde ha trygghetsväktare (polisen kan/ska inte göra allt) •Städa snabbt efter skadegörelse •Ungdomsgårdar, grannsamverkan

12 Några insikter från gruppen i halvtid •Många åsikter om polisen – finns sannolikt övertro på fler poliser som lösning på sociala problem •Otrygga skolmiljöer skapar otrygga/stökiga ungdomar •Få förväntar sig något av civilsamhället – som gör ett jättejobb

13 Del 2: Åsikt

14 Samhällsproblemet – det här vill vi förändra •Tryggheten i offentliga miljöer och transporter •Tidigare och effektivare insatser mot unga som riskerar att hamna snett •Organiserad brottslighet ska inte få fäste i staden utan mötas tidigt och samordnat •Brottsoffer måste få relevant stöd •Underskatta inte upplevd trygghet

15 Vår vision •Stockholm ska vara ett tryggt nav i en växande region. •Trygghet ska gälla för alla, i hela Stockholm •Stockholm ska vara en levande stad där människor möts

16 Våra förslag inför valet 2014 •Utveckla belysningsstrategi till fler platser •Grannsamverkansprojekt i hela Stockholm •Tidiga insatser mot unga i riskzonen •Trygghetsvärdar och trygghetslarm i offentliga miljöer och transporter •Markerade kameraövervakade zoner •Fler fotpatrullerande poliser och fler mobila stationer •Trygghetsfond som civilsamhället kan få stöd ur •Fortsatt nolltolerans mot organiserad brottslighet

17 Det ska vi göra (andra halvlek) •Träffa fler som har konkreta policyförslag •Själva formulera förslag som är relevanta och realistiska att genomföra •Skriva rapport


Ladda ner ppt "Halvtidsrapport: Trygghetsgruppen Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser