Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2008-09-14 Kvinnofridsprogrammet i Malmö. 2 2008-09-14 Grundvärderingar •Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2008-09-14 Kvinnofridsprogrammet i Malmö. 2 2008-09-14 Grundvärderingar •Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor."— Presentationens avskrift:

1 1 2008-09-14 Kvinnofridsprogrammet i Malmö

2 2 2008-09-14 Grundvärderingar •Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor och barn •Helhetssyn - insatser behövs för alla parter - kvinnor, barn och män •Samverkan mellan alla involverade aktörer

3 3 2008-09-14 Övergripande målsättningar •Synliggörande av våld •Jämställdhet •Förhindra våld

4 4 2008-09-14 Insatser •Särskilda verksamheter inom de olika myndigheterna •Utveckling av kunskap och nya arbetsmetoder •Yrkesgemensamma handböcker •Information och opinionsbildning •Samverkan

5 5 2008-09-14

6 6

7 7 Slutsatser •Långsiktigt arbete •Politiskt engagemang och mandat •Våld i nära relation - eget kompetensområde •Myndighetsgemensamma målsättningar och strategier •Samarbete på på individuell och strukturell nivå

8 8 2008-09-14 Projekt Karin

9 9 2008-09-14 Vad är projekt Karin Rikspolisstyrelsen har tillsammans med Polismyndigheten i Skåne fått i uppdrag av regeringen att skapa ett helt nytt koncept för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Den fysiska miljön, teknik och andra hjälpmedel skall anpassas efter den utsatta kvinnans behov i samband med brottsutredning och ha sin verksamhetsmässiga grund i Kvinnofridsprogrammet i Malmö. Det övergripande syftet är att resultatet skall kunna användas som en nationell modell. Projektet skall redovisas febr 2010

10 10 2008-09-14 Fysisk miljö och teknik •Fysisk miljö - inredning och utformning; utgår från vetenskapliga studier av brottsoffers upplevelser av polis sjukvård och rättsväsende. Studier kring färgers och materials betydelse. Praktisk erfarenhet av 10 års arbete med målgruppen •Teknik - bygger på beprövad och utvecklad teknik inom ramen för brottsutredningar. Nytt inspelningsprogram - Indico. Utveckling av chattprogram

11 11 2008-09-14 Aktörer i samverkan på Karin •Polisområde Malmö Familjevåldsroteln, Rättsmedicinalverket Lund, Åklagarmyndigheten •Malmö Stad: Kriscentrum för våldsutsatta kvinnor och deras barn, Embla - hedersrelaterat våld, Kriscentrum för barn och ungdomar, Kriscentrum för män, Fribo - missbruk.’ •Sjukvården - UMAS Kvinnokliniken •Malmö Högskola - Forskning- Metodutveckling •Rättssociologen Lunds Universitet - utvärdering

12 12 2008-09-14 Konkret arbete polisen •Samlar brottsutredningen inom brott i nära relation under ett tak •Nära relation: våld mot kvinnor och barn, hedersrelaterat våld, våld i samkönade relationer samt sexuella övergrepp •Funktioner: brottsutredare, spanare, analytiker

13 13 2008-09-14 Analytiker •Utveckla forskningsdelen i samarbete med Malmö högskola •Producera strategiska underlag/kartläggningar •Hot och riskbedömningar •Analysstöd till brottsutredarna

14 14 2008-09-14 Konkret arbete kommunen •Psykosocialt stöd,krisbearbetning, rådgivning till våldsutsatta kvinnor under och efter brottsutredningen •Hot och skyddsbedömning - hjälp till skyddat boende •Uppmärksamma barn som upplever våld •Uppföljningar av kommunens insatser avseende både kvinnor och barn •Rådgivning och samtal med flickor och unga kvinnor som utsatts för hedersvåld •Våldsutsatta män - hänvisning till KC för män

15 15 2008-09-14 Framtid och visioner •Genomföra ett helt Resurs och kompetenscentrum för våld i nära relation, vilket innebär att

16 16 2008-09-14 Framtid och visioner Uppbyggnad av ett helt Resurs- och Kompetens- centrum för våld i nära relation (Reko) • samlokalisering med Kriscentrum för barn och ungdom och Grupp Emilia • lokaler för gärningsmännen - utveckla samarbete polis, kriscentrum för män, IDAP och ROS • utveckling av det medicinska omhändertagandet • kompetens- och utbildningsresurser tillsammans med Malmö högskola • samarbete med ideella organisationer • förebyggande insatser


Ladda ner ppt "1 2008-09-14 Kvinnofridsprogrammet i Malmö. 2 2008-09-14 Grundvärderingar •Samhället har ansvar för att skydda, hjälpa och stödja våldsutsatta kvinnor."

Liknande presentationer


Google-annonser