Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan mot våld Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare Marianne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan mot våld Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare Marianne."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan mot våld Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.se Tfn 070-693 54 56

2 Viktig kunskap! Ett allvarligt brott! Ett samhälls-, folkhälso- och jämställdhetsproblem Mäns våld mot kvinnor och barn finns i vår nära omgivning Våldet påverkar hela familjen och det krävs ett helhetsperspektiv Kunskap är inte tillräckligt. Vilka är våra attityder och värderingar? Det krävs förebyggande åtgärder för att förändra normer kring maskulinitet, makt och våld och ett tydligt ansvar för dem som redan utsatts för våld/utövat våld. Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.seMarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

3 Ännu viktigare kunskap! Där det finns våld finns det motstånd Omgivningens respons viktig för våldsutsattas återhämtning, upprättelse och för våldsutövares ansvarstagande Språket har betydelse Alla kan göra något – Bryt tystnaden! Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.seMarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

4 Återblick SMV 2011-2013 Urval av konkreta resultat Basnivåer för kommun, polis, åklagare och landsting Metoder för samverkan t ex Från polisanmälan till stöd och hjälp, Barnsamråd, gruppverksamhet enligt Utväg Skaraborg och Alternativ till våld Samordnarfunktioner Tillgänglig information webbportalen www.våldmotnära.sewww.våldmotnära.se Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.seMarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

5 Statistik 2013 Axplock statistik Nationellt: 28 400 anmälningar om misshandel mot kvinnor, 6400 misstänktes för våld mot kvinnor Fredamottagningen: 223 kvinnor/6 män, 26 barn i Trappan samtal, ca 70% beläggning i lght Luleå – 8 kvinnor avvisades pga ej tillräckligt skydd Piteå: 36 kvinnor - samverkan med polis, 23 barn i Trappan samtal, 126 anmälningar om oro för barn (våld i hemmet, fysiskt och psykiskt våld samt sexuella övergrepp) Kvinnojouren Iris: ca 24 kvinnor boende med behov av skydd Ax Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.seMarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

6 Länssamordnare SMV 2014-2015 Uppdrag Planering/ Uppföljning Omvärldsbevakning Samordning/utveckling Webbportalen/Bryt tystnaden Tankar kring möjliga utvecklingsområden Kommunsamverkan – dela resurser Skyddat boende – bostadsbrist, inga förturer Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.seMarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

7 Aktuellt IVO´s rapport, granskning och tillsyn kommuner och kvinnojourer - utredning, dokumentation av våldsutsatta kvinnor saknas eller brister, barn uppmärksammas inte eller utreds inte, service insatser istället för utredning och bistånd, rutiner saknas och är bristfälliga, bristande kompetens & kvalitet, långsiktigt stöd och uppföljning brister, riskbedömning, bedömningsmetoder används sällan Socialstyrelsen föreskrifter april 2014 urval förslag - SN: Utreda vuxna o barn, bedöma risk för allvarliga skador samt dråp och mord, skyddat boende, särskilda insatser för våldsutsatta samt våldsutövare - HSV: rutiner för fråga om våld, samordna insatser Nationella samordnaren rapport och rekommendationer juni 2014 - samverkan, fokus våldsutövaren mfl Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.seMarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56

8 Tack! Kontakta mig gärna för mer information eller funderingar Marianne.karlsson@bd.komforb.se Mobil 070 693 54 56 Länssamordnare Marianne Karlsson Marianne.karlsson@bd.komforb.seMarianne.karlsson@bd.komforb.se 070-693 54 56


Ladda ner ppt "Samverkan mot våld Myndighetssamverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Länssamordnare Marianne."

Liknande presentationer


Google-annonser