Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen om män och jämställdhet Svend Dahl särskild utredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen om män och jämställdhet Svend Dahl särskild utredare."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen om män och jämställdhet Svend Dahl särskild utredare

2 Utredningen om Män och jämställdhet Mitt uppdrag •Beskriva och analysera -mäns livssituation i förhållande till kvinnors i dagens Sverige -mäns förhållande till jämställdhet och följder för män av bristande jämställdhet -verksamheter kring och forskning om män och jämställdhet •Peka på områden av betydelse för fortsatt jämställdhetspolitiskt arbete.

3 Utredningen om Män och jämställdhet Varför män och jämställdhet? •Män är överrepresenterade i samhällets topp, men också i olika former av social utsatthet: –Sämre skolresultat –Kortare medellivslängd –Självmord –Brottslighet –Missbruk •Lika möjligheter, oavsett kön, gör mäns livsvillkor till ett viktigt område för jämställdhetspolitiken

4 Utredningen om Män och jämställdhet Slutsatser -Frågor om män och mansnormer behöver uppmärksammas mer i jämställdhetsarbetet. -De normer som inskränker kvinnors möjligheter drabbar även män. -Män behöver ta större ansvar för jämställdhet. -I hemmet, i politiken och övriga samhället. -Politiken behöver stärka de reformer som möjliggör jämställdhet -Exempelvis en likvärdig skola och föräldraförsäkringens utformning.

5 Utredningen om Män och jämställdhet Män och utbildning •Lågpresterande pojkar ett stort samhällsproblem. •Relativt sämre betyg: –Anti-pluggkultur –Skolans förväntansbild –Stora socioekonomiska skillnader. •Män klarar sig bättre i arbetslivet trots sämre resultat i skolan. Men hur länge till?

6 Utredningen om Män och jämställdhet Utbildning - meritpoäng 9an – del 1

7 Utredningen om Män och jämställdhet Utbildning - meritpoäng 9an – del 2

8 Utredningen om Män och jämställdhet Män och arbete •Stark manlig identitet •Etablerar sig ca 2 år tidigare på arbetsmarknaden •Förvärvsarbetar ca 20 % mer (får högre inkomster) •Kvinnor bryter in på traditionellt manliga yrkesområden, men män … •Tydliga utmaningar för män kopplade till strukturomvandlingar

9 Utredningen om Män och jämställdhet Några yrken 2011, procent Män 55-59 år30-34 år Advokat, åklagare 7741 Arkitekt 6236 Civilingenjör 8971 Läkare5742

10 Utredningen om Män och jämställdhet Män, hem- och omsorgsarbete •Män ägnar under vardagsdygn två timmar mindre tid än kvinnor med barnen. •Positiv utveckling, men här skapas och vidmakthålls mönster. •Föräldrapenning män tar ut 24 procent upp till åtta år, men barn upp till ett år 9 procent, upp till två år 17 procent. •Vid vårdnadstvister är det ”upp till bevis” för männen. •Föräldraförsäkringens utformning är ett kraftfullt politiskt styrmedel.

11 Utredningen om Män och jämställdhet Män, kropp och hälsa •Lägre sjuklighet och färre sjukskrivningar •Medellivslängd, män lever kortare än kvinnor, nu 3,6 år. Högre dödlighet i alla åldersintervall •Stor variation i mäns medellivslängd – kommun (skiljer nio år bland männen), utbildning (skiljer fem år bland männen) •Mansnormers betydelse – visa sig osårbar –Påverka attityder –Hälso- och sjukvårdens organisation

12 Utredningen om Män och jämställdhet Män och våld •98 % av alla misstänkta för våldtäkt •88 % av alla misstänkta för olaga hot •84 % av alla misstänkta för misshandel •83 % av alla misstänkta för mord och dråp •75 % av alla behandlade för våldsskador •60 % av alla offer för misshandel •Den relativa acceptansen för mäns våld mot män måste uppmärksammas.

13 Utredningen om Män och jämställdhet Mäns ansvar för ett jämställt samhälle •Förändring sker och är möjlig. Alltfler män går från att vara för jämställdhet ”i princip” till i praktik, men utvecklingen är trots detta begränsad. •Se hur mansnormer inskränker mäns möjligheter. •Identifiera åtgärder på relevanta politikområden: –Pojkar i skolan –Mäns ansvar för barn –Mäns hälsa –Mäns våld

14 Utredningen om män och jämställdhet Tack! www.mänochjämställdhet.se


Ladda ner ppt "Utredningen om män och jämställdhet Svend Dahl särskild utredare."

Liknande presentationer


Google-annonser