Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänsterskolan Feminism 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänsterskolan Feminism 1."— Presentationens avskrift:

1 Vänsterskolan Feminism 1

2 Vänsterpartiets feministiska teori
Patriarkatet: maktstruktur grundad på kön Män som grupp har makt över kvinnor som grupp Könsmaktsordningen finns överallt Det “kvinnliga” värderas lägre Redan som nyfödda behandlas flickor och pojkar olika beroende på kön

3 Könskodade barn

4 Patriarkatet – ett eget system
Patriarkatet påverkas av samhället Patriarkatet och kapitalismen samspelar Män som grupp är vinnare: karriär, bättre löner, mindre hemarbete men sämre kontakt med barnen Kvinnor som grupp är förlorare

5 Kvinnornas onda cirkel
Deltidsarbete Låga löner Ekonomiskt beroende Ansvar för hemarbete

6 Patriarkatet – ett eget system
Att öka kvinnors makt minskar mäns makt Män som grupp avstår inte makt av fri vilja När kvinnor ställer krav blir de ett hot Feminism är att se att det finns ett kvinno- förtryck och vilja förändra det

7 Makten över arbetet Arbetsdelning Könssegregering Kvinnor:
34 procent arbetar deltid Service, handel, vård och omsorg 76 procent av föräldradagarna 28 timmar hemarbete/vecka

8 Makten över kvinnors kroppar
Mäns våld mot kvinnor Sexualiserat våld Vardagsrädsla Synen på kvinnors sexualitet Prostitution Rätten till abort Ätstörningar

9 Kvinnoförtrycket är konkret
På arbetet: 4 400 kr mindre i lön/månad Osäkra anställningar, vikariat, timanställning Sämre arbetsvillkor Ekonomiskt: Inkomstskillnaden ökat 1 000kr/månad 2011 levde kvinnor under fattiga förhållanden ( män) ensamstående kvinnor med barn lever under fattiga förhållanden (25 procent)

10 Andel kvinnor under den relativa fattigdomsgränsen

11 Relativ fattigdom, kvinnor och män

12 Inkomstgap, kvinnor och män

13 Kvinnoförtrycket är konkret
Sexualiserat våld i nära relationer: fall av misshandel mot kvinnor (2011) 4 123 fall av våldtäkt mot kvinnor (2011) Stort mörkertal 17 kvinnor misshandlas till döds varje år Störst risk att bli misshandlad/våldtagen av en man som kvinnan har en relation med

14 Kvinnoförtrycket är konkret
I skolan: Flickor lyckas bättre än pojkar men mår sämre Flickor får minst talartid i klassrummet I kollektivtrafiken: Män åker oftare bil, kvinnor oftare kollektivt I äldreomsorgen: Män får mer hjälp med att laga mat och städa

15 Vänsterpartiets lösningar
Rätt till fasta jobb på heltid Arbetstidsförkortning Individualiserad föräldraförsäkring Satsning på skola, barnomsorg, vård och äldreomsorg Barnomsorg på obekväm arbetstid Höjt underhållsstöd Förbättrat bostadsbidrag

16 Vänsterpartiets lösningar
Satsning på trygghetsförsäkringarna Förbättrad föräldraförsäkring Obligatorisk utbildning om mäns våld Statligt grundstöd till kvinnojourerna Förbättrad sex- och samlevnadsundervisning 10 procent av biståndet till SRHR Jämställdhetsutvärdering av den ekonomiska politiken

17 Exempel på vad vi genomfört
Sexköpslagen som kriminaliserar köparen men inte den som prostituerar sig Höjningar av de lägsta lönerna i Umeå kommun Heltidsarbete är norm i Umeå kommun Förskola 30 timmar/vecka även för barn till arbetslösa i Malmö kommun Barnomsorg på ob-tid “nattis” i Umeå kommun Rätt till skydd på kvinnojour även för papperslösa kvinnor i Göteborgs kommun

18 Diskussionsfrågor Hur hänger Vänsterpartiets feministiska krav ihop med vår teori och hur skulle de kunna förändra kvinnors och flickors vardagsliv samt förskjuta maktfördelningen mellan kvinnor och män? Diskutera det konkreta kravet på arbetstidsförkortning: På vilket sätt skulle kortare arbetstid kunna öka jämställdheten? Är det givet att män skulle ta större ansvar för det obetalda hemarbetet? Varför är kraven på rätt till heltid och individualiserad föräldraförsäkring viktiga för att få igenom såväl en jämnare fördelning av hushållsarbetet som ett bredare stöd för arbetstidsförkortning?

19 Diskussionsfrågor Vilka skillnader finns det mellan Vänsterpartiets feminism och borgerlig feminism? Vad är skillnaden mellan jämställdhet och feminism?

20 Lästips Under det rosa täcket, Nina Björk
Egalias döttrar, Gerd Brantenberg Det kallas kärlek, Carin Holmberg Flickan och skulden, Katarina Wennstam Anhörigomsorgens pris, Vänsterpartiet Recept för jämställd ekonomi, Vänsterpartiet Feministisk plattform, Vänsterpartiet


Ladda ner ppt "Vänsterskolan Feminism 1."

Liknande presentationer


Google-annonser