Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vänsterskolan Politisk översikt 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vänsterskolan Politisk översikt 1."— Presentationens avskrift:

1 Vänsterskolan Politisk översikt 1

2 Vänsterpartiets speciella roll
Ett parti med långsiktiga visioner – som genomför förbättringar i det lilla varje dag Politisk översiktskurs Vänsterpartiet

3 Tusentals som arbetar för rättvisa och jämlikhet
Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också Vi påverkar där besluten fattas – i kommuner, landsting och riksdagen Vi är aktiva överallt i samhället – det är kombinationen av arbete i och utanför parlamenten som gör oss starka Vi har en heltäckande politik – men vissa saker är strategiskt viktigare än andra

4 Vår roll i svensk politik
Arbetarrörelsens pådrivare, förnyare och gräsrötter Vänsterpartiet – ett parti som ofta gått före i välfärdsbyggandet Vi är en tydlig motrösten när utvecklingen går åt fel håll

5 Just nu i Vänsterpartiet
Vi genomför förbättringar lokalt när andra säger att det är omöjligt Vi utvecklar nya lösningar för att lösa klimatproblemen Vi stärker kvinnors ställning i partiet Välfärd utan kommersiella intressen Vi är människor – inte maskiner: trygga jobb åt alla

6 Del 2: Fyra konkreta politiska exempel
Jobben: Vad gör vi åt massarbetslösheten? Välfärden: Varför och hur vill vi befria välfärden från kommersiella intressen? Feministisk ekonomi: Detta gör vi åt ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män Rättvist miljöutrymme: Klimatet och rättvisa lösningar på miljöproblemen Politisk översiktskurs Vänsterpartiet

7 Jobben: Hur är det i dag? Exempel 1: Vad gör vi åt massarbetslösheten?
Regeringen vann valet 2006 på “arbetslinjen” och diskussionen om “utanförskapet” Förutsättningen var att Moderaterna först omdefinierade både begreppen Följden blev både högre arbetslöshet och större utanförskap Politisk översiktskurs Vänsterpartiet

8 Jobben: Hur är det i dag? Arbetslöshet år Sysselsättningsgrad år

9 Jobben: Hur är det i dag? Idag ökar antalet vakanser samtidigt som arbetslösheten “Arbetslinjen” förvärrar långtidsarbetslösheten Långtidsarbetslösa, utan arbete mer än två år [1] Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (16-64 år).

10 Jobben: Hur är det idag? Den nyliberala omläggningen av den ekonomiska politiken gjorde massarbetslösheten normal

11 Jobben: Hur är det i dag? Full sysselsättning och starka fackföreningar nyckelfråga för arbetarrörelsen Regeringens samlade politik upprätthåller arbetslösheten och försvagar facket

12 Jobben: Vänsterpartiets lösningar
Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken Samhällsnyttiga investeringar för fler jobb, bättre välfärd och grön klimatomställning Satsningar på arbetsmarknadspolitik och utbildning Stärkt A-kassa och sjukförsäkring Politisk översiktskurs Vänsterpartiet

13 Jobben: Vänsterpartiets lösningar
Direkta jobb och utbildningsplatser Tabell 12 Direkta jobb i Vänsterpartiets budgetförslag antal personer, netto jmf med regeringen 2013 2014 2015 Kommunala välfärdssatsningar 30 200 41 100 53 500 Bostadssatsningar ersätter ROT ±0 Infrastruktursatsningar 4 400 5 200 6 900 Övriga verksamheter 7 700 6 700 Övergångsjobb 14 000 Lärlingsanställningar 11 000 8 100 Traineeanställningar 11 500 Utbildningsvikariat m.m. 4 000 6 300 6 500 Totalt 82 800 92 900 Tabell 13 Utbildningsplatser i Vänsterpartiets budgetförslag utbildningsplatser, jmf med regeringen 2013 2014 2015 Komvux inklusive yrkesvux 26 600 29 850 35 625 Yrkeshögskolan 8 000 6 500 Högskola 8 600 Arbetsmarknadsutbildning 10 000 Totalt 53 200 54 950 60 725

14 Jobben: Vänsterpartiets lösningar
Ett parti som alltid arbetat för jobb åt alla och goda arbetsvillkor Vi sitter inte och väntar på nästa val, vi sätter jobben främst där vi kan redan idag Nationellt: ett parti som har full sysselsättning som överordnat ekonomiskt mål och tar trygghet i arbetslivet på allvar Politisk översiktskurs Vänsterpartiet

15 Jobben: Diskussionsfråga
Är detta att vi betraktas som ”outsiders” en tillgång eller ett problem för Vänsterpartiet? Hur kan vi stärka förtroendet för Vänsterpartiets förmåga att genomföra sin ekonomiska politik?

16 Välfärden: Hur är det i dag?
Exempel 2: Varför och hur vill vi befria välfärden från kommersiella intressen? Vänsterpartiet arbetar för att utveckla, demokratisera och avkommersialisera välfärden Men välfärden får idag för lite resurser samtidigt som välfärdssystemet blir allt mer kommersialiserat – särskilt i större städer. Båda sakerna begränsar möjligheterna att utveckla välfärden.

17 Välfärden: Hur är det i dag?
Det svenska välfärdssystemet: Starka fackföreningar och kollektivavtal: starka men försvagade Generösa och generella socialförsäkringar: selektivt försvagade Välutbyggda och skattefinansierade välfärds-institutioner: kommersialiseras snabbt Snabb avreglering av offentliga monopol sedan 1990

18 Välfärden: Hur är det i dag?
Privata storföretag dominerar allt mer 87 miljarder till privata välfärdsföretag Nästan dubbelt så hög lönsamhet i privat välfärd

19 Välfärden: Vänsterpartiets lösningar
Argument för en välfärd fri från kommersiella intressen: Välfärd efter behov eller lönsamhet? Genomtänkta beslut före etablering Vårda varje skattekrona Minska de administrativa kostnaderna Bättre insyn och kontroll

20 Välfärden: Vänsterpartiets lösningar
De som gör jobbet ska ha bra villkor Välfärdsföretagens politiska inflytande Skillnaden mellan att bygga och driva äldreboende Låter det sig göras?

21 Välfärden: Vänsterpartiets lösningar
Förslaget i sammanfattning: Inga skattemedel till vinstsyftande verksamhet Särskild vinstutdelningsbegränsning Välfärd där den behövs

22 Välfärden: Vänsterpartiets lösningar
Pådrivare inom välfärdspolitiken: Först med social bostadspolitik och offentlig förskola Så säkrar vi kvalitén och jämlikheten i väntan på lagstiftning Sammanfattning och framtid: Välfärden efter avkommersialiseringen

23 Välfärden: Diskussionsfråga
Är offentlig välfärd alltid bättre än privat? Varför/varför inte?

24 Feministisk ekonomi: Hur är det idag?
Exempel 3: Detta gör vi åt ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män Arbetsdelning och könssegregering Arbetsmarknad Ekonomi

25 Feministisk ekonomi: Hur är det idag?
Relativ fattigdom, kvinnor och män

26 Feministisk ekonomi: Hur är det idag?
Inkomstgap, kvinnor och män

27 Feministisk ekonomi: Hur är det idag?
Kvinnornas onda cirkel Deltidsarbete Låga löner Ekonomiskt beroende Ansvar för hemarbete

28 Feministisk ekonomi: Hur är det idag?
Makten över arbetet Feminismen: en teori som förklarar och ger redskap att förändra Kapitalism och patriarkatet samverkar

29 Vänsterpartiets lösningar
Feministisk ekonomi: Vänsterpartiets lösningar Rätt till fasta jobb på heltid Satsa på skola, barnomsorg, vård och äldreomsorg Höja underhållsstödet Förbättra bostadsbidraget Satsa på trygghetsförsäkringarna Förbättra föräldraförsäkringen Jämställdhetsutvärdera den ekonomiska politiken Individualiserad föräldraförsäkring Arbetstidsförkortning

30 Vänsterpartiets lösningar
Feministisk ekonomi: Vänsterpartiets lösningar Höjningar av de lägsta lönerna i Umeå kommun Heltidsarbete är norm i Umeå kommun Förskola 30 timmar/vecka även för barn till arbetslösa i Malmö kommun Barnomsorg på ob-tid “nattis” i Umeå kommun Rätt till skydd på kvinnojour även för papperslösa kvinnor i Göteborgs kommun

31 Feministisk ekonomi: Diskussionsfrågor
Varför är kraven på rätt till heltid och individualiserad föräldraförsäkring viktiga för att få igenom såväl en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet som ett bredare stöd för arbetstidsförkortning? Diskutera det konkreta kravet på arbetstidsförkortning. På vilket sätt skulle kortare arbetstid kunna öka jämställdheten? Är det givet att män skulle ta större ansvar för det obetalda hemarbetet?

32 Rättvist miljöutrymme: Hur är det i dag?
Exempel 4: Klimatet och rättvisa lösningar på miljöproblemen Sverige når bara två av sexton egna miljömål Regeringen sänker ambitionerna Sveriges klimatskadliga utsläpp är alldeles för stora Genomsnittslig svensk konsumerar som om vi hade 3-4 jordklot, fattiga länder betydligt mindre Stora skillnader mellan inkomstgrupper och kön

33 Rika länder 77 % av utsläppen

34 Rättvist miljöutrymme: Hur är det i dag?
Mänskligheten konsumerar idag sammanlagt resurser motsvarande 1,5 jordklot Flera ekologiska system är överbelastade Resursförbrukningen ökar hela tiden, särskilt utsläpp av koldioxid

35 Rättvist miljöutrymme: Hur är det idag?
Jordens medeltemperatur stiger mot farlig nivå Mycket allvarliga följder och risk för “skenande växthuseffekt” efter 1,5 till 2 graders temperaturhöjning De internationella klimatförhandlingarna har kört fast

36

37

38 Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiet lösningar – övergripande
Marknaden eller individen kan inte lösa miljöproblemen Gemensamma (offentliga) lösningar är nödvändiga Rättvist miljöutrymme: nationellt och globalt Ekologisk ekonomisk arbetsgrupp utreder hur ”social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”

39 Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiet lösningar – internationellt
Höj klimatambitionerna – i Sverige, EU och i världen Sverige och övriga rika världen måste ta det största ansvaret

40 Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiet lösningar – i Sverige
Öka jämlikheten och sasta på den gemensamma välfärden Skapa nya jobb genom gröna investeringar Satsa på järnväg och kollektivtrafik Klimatsmart samhällsplanering och klimatsmarta bostader Använd gröna skatter och låt staten gå före

41 Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiets lösningar – igår, idag och imorgon
Vänsterpartiet var bland de första att lyfta miljöfrågorna Vänstern styr i de bästa miljökommunerna och de lokala miljöarbetet blir allt viktigare De närmaste åren är avgörande för att vända utvecklingen. Vänsterpartiet tar tillsammans med miljörörelsen den utmaningen på stort allvar.

42 Rättvist miljöutrymme: Diskussionsfråga, alternativ 1
Varför betonar Vänsterpartiet att klimatfrågan måste lösas politiskt? Varför räcker det inte med att konsumenten handlar miljömärkt? Vilket ansvar har individen? Diskutera vad som kan göras lokalt, där du bor/i din partiförening/miljögrupp, i fullmäktige.

43 Rättvist miljöutrymme: Diskussionsfråga, alternativ 2
Vänsterpartiet vill utreda införande av individuella utsläppskvoter, eller koldioxid-ransonering som det också benämns. Det innebär att ett tak sätts upp för utsläpp av koldioxid och att utsläppen fördelas lika inom befolkningen genom kvoter. Förutom att ett tak sätts för utsläppen kan många andra fördelar finnas. Är det troligt att det vore möjligt och vad skulle vara för- och nackdelar med en sådan modell jämfört med exempelvis miljöskatter på konsumtion?


Ladda ner ppt "Vänsterskolan Politisk översikt 1."

Liknande presentationer


Google-annonser