Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att jobben kan bli fler Niklas Wykman Politiskt sakkunnig åt finansministern.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att jobben kan bli fler Niklas Wykman Politiskt sakkunnig åt finansministern."— Presentationens avskrift:

1 För att jobben kan bli fler Niklas Wykman Politiskt sakkunnig åt finansministern

2 Finansdepartementets prognos Prognosen i vårpropositionen för 2013 inom parentes 201320142015 BNP1,2 (1,2)2,5 (2,2)3,6 (3,6) varav hushållens konsumtion2,1 (2,2)3,1 (2,8)3,9 (3,7) nettoexport0,0 (-0,3)0,0 (-0,1)0,3 (0,4) fasta bruttoinvesteringar-2,4 (0,9)4,3 (4,0)6,9 (6,6) Produktivitet i näringslivet, kalenderkorrigerad1,3 (1,3)2,7 (2,4)2,5 (2,9) Arbetade timmar, kalenderkorrigerad0,3 (0,2)0,5 (0,3)1,1 (0,7) Sysselsättning0,8 (0,2)0,8 (-0,1)1,0 (0,6) Arbetslöshet (procent av arbetskraften)8,2 (8,3)8,1 (8,4)7,8 (8,1) KPI (årsgenomsnitt)0,1 (0,5)0,9 (1,2)1,7 (1,8) BNP-gap (procent)-3,5 (-3,5)-3,0 (-3,3)-2,1 (-2,3) Finansiellt sparande-1,2 (-1,6)-1,5 (-1,0)-0,4 (0,0) Strukturellt sparande0,5 (0,4)0,2 (0,9)0,8 (1,3) Konsoliderad bruttoskuld41,9 (42,0)42,6 (41,8)41,2 (39,5)

3 Förändring av arbetskraften Procentuell förändring 08Q3 till 13Q1, 15–64 år Avser lön inklusive sociala avgifter Källa: EU-Kommissionens vårprognos * Avser 2012Q4. Källa: OECD Reallön Procentuell förändring 2007–2012 Förändring, arbetslöshet 2008Q3–2013Q2, 15–74 år. Procentenheter Sysselsättningsgrad Q1 2013, 15–74 år. Procent av befolkningen * Avser 2013Q1. Källa: Eurostat * Avser 2012Q4 Trunkerad skala Källa: OECD

4 Hög arbetslöshet i krisens spår Arbetslöshet som andel av arbetskraften, 15-74 år Anm.: Prickad linje markerar prognos Källa: Kommissionen

5 Sverige har stark position Diagrammen visar EU15 utom Luxemburg samt USA och Japan. Källa: Finansdepartementet (Sverige) respektive EU-kommissionens vårprognos 2013 (övriga) Finansiellt sparande 2014. Procent av BNP Offentliga sektorns skuld 2014. Andel av BNP. Procent

6 Stärkta drivkrafter att arbeta Källa: OECD Marginaleffekt vid olika inkomstnivåer. Procent Skattekvot* vid låga inkomster (2/3 av genomsnittslönen) Källa: SCB/FASIT *Inkomstskatt och socialavgifter som andel av arbetskostnad

7 Utanförskapet

8 Drivkrafter och insatser

9 Underlätta att komma i arbete • Stärka övergången från skola till arbete – Stöd för yrkesintroduktionsanställningar, lärlingsplatser, m.m. • Motverka att den höga arbetslösheten biter sig fast – Förändrade socialavgifter för unga, insatser för långtidsarbetslösa, m.m. • Bredare vägar till jobb för utrikes födda – Nystartszoner, effektivare etablering, minskade marginaleffekter vid arbete • Förbättra möjligheterna till omställning under arbetslivet

10 FoU-investeringar Offentliga och privata investeringar i FoU som andel av BNP, 2010 Global Innovation Index 2013 Ranking topp 3, EU15, USA och Japan Global Competitiveness Index 2013–2014 Ranking topp 5 och EU15 Källa: World Economic Forum World Bank Doing Business Index Ranking topp 5 och EU15 Källa: Världsbanken Källa: INSEAD, WIPO Källa: OECD, 2013 1 Schweiz uppgifter gäller för 2008

11 Arbetslinjen ger jämn fördelning Ojämlikhet i inkomstfördelningen inklusive offentligt finansierade tjänster. Gini- koefficient Andel av befolkningen med låg materiell standard. Procent

12 Jobbeffekter lång siktS Skatter Höjda socialavgifter för unga-12 500 Minskat/utvidgat ROT/RUT-1 100 Höjd restaurangmoms-3 500 Högre inkomstskatter-1 500 Utgifter Arbetsmarknadspolitik10 500 A-kassa-52 900 Sjukförsäkringen-16 000 Övrigt4 600 Totalt-72 400 S förslag hotar över 70 000 jobb Källa: Finansdepartementet

13 Stort gap mellan mål och politik Förändring av antalet sysselsatta 270 000 jobb fattas för att nå målet om lägst arbetslöshet i EU

14 Drivkrafter och insatser

15 • Ordning och reda i ekonomin – inga experiment • Fler jobb – inte administrera arbetslöshet • Minska utanförskapet – inte ta ner drivkrafter • Konkurrenskraft – inte höjda kostnader för företag • Stärk välfärden – inte utbyggda bidrag En tredje valseger för arbetslinjen


Ladda ner ppt "För att jobben kan bli fler Niklas Wykman Politiskt sakkunnig åt finansministern."

Liknande presentationer


Google-annonser