Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Augusti 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Augusti 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Augusti 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring

2 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP i valda länder Årlig procentuell förändring

3 Konjunkturläget Augusti 2007 Fasta bruttoinvesteringar i OECD Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Augusti 2007 Export i världen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

5 Konjunkturläget Augusti 2007 Oljepris Brent dollar/fat respektive kronor/fat, månadsvärden

6 Konjunkturläget Augusti 2007 Realt oljepris i dagens penningvärde Index 2007-07-01=74, månadsvärden

7 Konjunkturläget Augusti 2007 Oljeförbrukning Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

8 Konjunkturläget Augusti 2007 Inflation i OECD Procent, månadsvärden

9 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och inflation i OECD-området Årlig procentuell förändring respektive procent

10 Konjunkturläget Augusti 2007 Shanghai-börsens utveckling Index, dagsvärden

11 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och inflation i Kina Årlig procentuell förändring respektive procent

12 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och efterfrågan i USA Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

13 Konjunkturläget Augusti 2007 Inköpschefsindex (ISM) i USA Index, månadsvärden

14 Konjunkturläget Augusti 2007 Konsumentförtroende i USA Index 1985=100, månadsvärden

15 Konjunkturläget Augusti 2007 Inflation och enhetsarbetskostnad i USA Årlig procentuell förändring, månads- respektive kvartalsvärden

16 Konjunkturläget Augusti 2007 Inflation i USA Årlig procentuell förändring, månadsvärden

17 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och inflation i Japan Årlig procentuell förändring respektive procent

18 Konjunkturläget Augusti 2007 Effektiv växelkurs för yenen Index, månadsvärden

19 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet i Japan Procent av arbetskraften, säsongrensade månadsvärden

20 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och efterfrågan i euroområdet Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Augusti 2007 Inköpschefsindex i euroområdet Index, månadsvärden

22 Konjunkturläget Augusti 2007 Industriförtroende i euroområdet Nettotal

23 Konjunkturläget Augusti 2007 Sysselsättning och arbetslöshet i euroområdet Årlig procentuell förändring respektive procent av arbetskraften

24 Konjunkturläget Augusti 2007 Hushållens förtroende i euroområdet Nettotal, månadsvärden

25 Konjunkturläget Augusti 2007 Inflation i euroområdet Procent, månadsvärden

26 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och inflation i Storbritannien Årlig procentuell förändring respektive procent

27 Konjunkturläget Augusti 2007 Huspriser och styrränta i Storbritannien Årlig procentuell förändring respektive procent, månadsvärden

28 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP och inflation i Danmark Årlig procentuell förändring respektive procent

29 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetslöshet i Danmark Procent av arbetskraften, säsongrensade månadsvärden

30 Konjunkturläget Augusti 2007 BNP Årlig procentuell förändring, fasta priser

31 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsproduktivitet Årlig procentuell förändring, fasta priser

32 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktivitet i USA Årlig procentuell förändring, fasta priser, 3-års glidande medelvärde

33 Konjunkturläget Augusti 2007 Produktivitet i euroområdet Årlig procentuell förändring, fasta priser, 3-års glidande medelvärde

34 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetsproduktivitet och arbetade timmar i euroområdet Årlig procentuell förändring

35 Konjunkturläget Augusti 2007 Arbetade timmar Årlig procentuell förändring


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Augusti 2007 Global BNP Årlig procentuell förändring."

Liknande presentationer


Google-annonser