Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz

2 KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz Innehåll Internationell konjunkturutveckling Svensk ekonomi Ekonomisk politik

3 Prognosen i sammandrag (januari inom parentes) Procent 200720082009 BNP2,6 (2,7)2,5 (3,0)2,6 (2,8) Sysselsättning2,4 (2,4)1,0 (1,5)0,4 (0,4) KPIX1,2 (1,2)2,2 (2,7)2,0 (2,0) Reporänta 1 4,0 (4,0)3,75 (4,5) Offentligt finansiellt sparande 2 3,0 (3,2)3,0 (3,3)1,9 (2,5) 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP

4 KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz Internationell konjunkturutveckling

5 Global BNP Årlig procentuell förändring

6 Företagsobligationer, differens mot statsobligationsräntan i USA Procent, dagsvärden

7 Kreditundersökning, USA Andel banker som har stramat åt kreditvillkoren Procent, kvartalsvärden

8 BNP och efterfrågan i USA Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

9 BNP i valda länder Årlig procentuell förändring

10 Inflation i OECD-området Procent, månadsvärden

11 Styrräntor Procent, dagsvärden

12 KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz Svensk ekonomi

13 Barometerindikatorn och BNP till marknadspris Index, månadsvärden respektive säsongrensad procentuell förändring, kvartalsvärden

14 Världsmarknadstillväxt Årlig procentuell förändring

15 Hushållens förtroendeindikator (CCI) Nettotal, månadsvärden

16 Reallön efter skatt Årlig procentuell förändring

17 BNP och efterfrågan Årlig procentuell förändring

18 BNP och real BNI Årlig procentuell förändring

19 Anställningsplaner i näringslivet Nettotal, säsongrensade månadsvärden

20 Sysselsättning Miljoner respektive procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

21 Arbetslöshet Procent av olika mått på arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

22 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring, månadsvärden

23 Konsumentpriser Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

24 KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz Ekonomisk politik

25 Reporäntan i Sverige Procent, dagsvärden

26 KPIX-inflationen Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

27 Arbetsmarknadsgap och finanspolitik Procent av potentiellt arbetade timmar respektive förändring i procentenheter som andel av potentiell BNP

28 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP

29 Skatter och avgifter Procent av BNP

30 Den offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

31 Marginal till utgiftstaket Miljarder kronor

32 Några slutsatser Konjunkturnedgången i svensk ekonomi fortsätter 2008 Sysselsättningsutvecklingen bromsar in snabbare än väntat En ekonomisk politik med räntesänkningar och expansiv finanspolitik motverkar fortsatt konjunkturnedgång 2009: – ca 30 miljarder kronor kommer att användas för ofinansierade reformer 2009 – Riksbanken sänker reporäntan ner till 3,75 procent under 2008.


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 31 mars 2008 Urban Hansson Brusewitz."

Liknande presentationer


Google-annonser