Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014 ROGER KNUDSEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014 ROGER KNUDSEN."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014 ROGER KNUDSEN

2 Barometerindikatorn Index, medelvärde=100

3 Tillverkningsindustri
Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

4 Tillverkningsindustri
Orderingång på hemmamarknaden, säsongsrensade nettotal

5 Tillverkningsindustri
Orderingång på exportmarknaden, säsongsrensade nettotal

6 Tillverkningsindustri
Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal

7 Tillverkningsindustri
Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal

8 Tillverkningsindustri
Produktionskapacitet, säsongsrensade nettotal

9 Tillverkningsindustri
Antal anställda, säsongsrensade nettotal

10 Tillverkningsindustri
Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent, säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga)

11 Bygg- och anläggningsverksamhet
Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

12 Bygg- och anläggningsverksamhet
Byggandet, säsongsrensade nettotal

13 Bygg- och anläggningsverksamhet
Orderstocken, säsongsrensade nettotal

14 Bygg- och anläggningsverksamhet
Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)

15 Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

16 Detaljhandel Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal

17 Privata tjänstenäringar
Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

18 Privata tjänstenäringar
Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal

19 Privata tjänstenäringar
Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal

20 Privata tjänstenäringar
Antalet anställda, säsongsrensade nettotal

21 Specialiserad butikshandel
Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal

22 Partihandel Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal

23 Hushåll Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

24 Hushåll Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

25 Hushåll Förväntad och uppfattad inflation, medelvärde i procent (exklusive extremvärden)

26 Hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)

27 Sammanfattning Indikatorer

28 Uppdatering av konjunkturbilden
KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014 Uppdatering av konjunkturbilden JESPER HANSSON

29 Barometerindikatorn tyder på fortsatt återhämtning med BNP-tillväxt på knappt 3 procent
Index medelvärde=100 respektive årlig procentuell förändring

30 Varuexporten har vänt ner de senaste månaderna
Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris Anm. Konjunkturinstitutets fastprisberäkning.

31 Detaljhandelns omsättning ökar snabbare
Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris

32 Arbetslösheten ligger kvar kring 8 procent men sysselsättningsgraden i stigande trend
Procent av befolkningen år respektive procent av arbetskraften år

33 Rekordlåg underliggande inflation i Sverige
Årlig procentuell förändring

34 Lägre inflation i Sverige än i de flesta andra EU-länder
HIKP, årlig procentuell förändring

35 Låg löneökningstakt viktig förklaring till låg inflation
Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

36 Inflationsförväntningarna under 2 procent på alla horisonter
Procent, kvartalsvärden Anm. Medelvärde för alla aktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning

37 Lång tid innan inflationen når upp till 2 procent
KPIF, årlig procentuell förändring Mars: 0,0 procent

38 Troligt med en sänkning av reporäntan i sommar
Reporänta, procent

39 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP
Konjunkturåterhämtningen fortsätter i linje med prognosen från mars men lägre inflation än väntat Årlig procentuell förändring respektive procent -0,8 -2,0 -1,3 Offentligt finansiellt sparande3 1,25 0,75 Reporänta2 1,4 0,7 0,9 KPIF 7,3 7,9 8,0 Arbetslöshet1 3,2 2,6 1,5 BNP 2015 2014 2013 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

40 Låga inflationsförväntningar bland hushåll och företag
Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)

41 Låga inflationsförväntningar
Procent Anm. Penningmarknadsaktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning

42

43


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014 ROGER KNUDSEN."

Liknande presentationer


Google-annonser