Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014. Barometerindikatorn Index, medelvärde=100.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014. Barometerindikatorn Index, medelvärde=100."— Presentationens avskrift:

1 ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014

2 Barometerindikatorn Index, medelvärde=100

3 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

4 Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden, säsongsrensade nettotal

5 Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden, säsongsrensade nettotal

6 Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager, säsongsrensade nettotal

7 Tillverkningsindustri Produktionsvolym, säsongsrensade nettotal

8 Tillverkningsindustri Produktionskapacitet, säsongsrensade nettotal

9 Tillverkningsindustri Antal anställda, säsongsrensade nettotal

10 Tillverkningsindustri Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent, säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga)

11 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

12 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet, säsongsrensade nettotal

13 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken, säsongsrensade nettotal

14 Bygg- och anläggningsverksamhet Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt, säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)

15 Detaljhandel Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

16 Detaljhandel Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal

17 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn, säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

18 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster, säsongsrensade nettotal

19 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag (nulägesomdöme), säsongsrensade nettotal

20 Privata tjänstenäringar Antalet anställda, säsongsrensade nettotal

21 Specialiserad butikshandel Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal

22 Partihandel Föräljningsvolymen, säsongsrensade nettotal

23 Hushåll Konfidensindikatorn, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

24 Hushåll Mikro- och makroindex, säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

25 Hushåll Förväntad och uppfattad inflation, medelvärde i procent (exklusive extremvärden)

26 Hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)

27 Sammanfattning Indikatorer

28 JESPER HANSSON KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014 Uppdatering av konjunkturbilden

29 Barometerindikatorn tyder på fortsatt återhämtning med BNP-tillväxt på knappt 3 procent Index medelvärde=100 respektive årlig procentuell förändring

30 Varuexporten har vänt ner de senaste månaderna Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris Anm. Konjunkturinstitutets fastprisberäkning.

31 Detaljhandelns omsättning ökar snabbare Säsongsrensad indexnivå 2010=100, fast pris

32 Arbetslösheten ligger kvar kring 8 procent men sysselsättningsgraden i stigande trend Procent av befolkningen 15-74 år respektive procent av arbetskraften 15-74 år

33 Rekordlåg underliggande inflation i Sverige Årlig procentuell förändring

34 Lägre inflation i Sverige än i de flesta andra EU-länder HIKP, årlig procentuell förändring

35 Låg löneökningstakt viktig förklaring till låg inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

36 Inflationsförväntningarna under 2 procent på alla horisonter Procent, kvartalsvärden Anm. Medelvärde för alla aktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning

37 Lång tid innan inflationen når upp till 2 procent KPIF, årlig procentuell förändring Mars: 0,0 procent

38 Troligt med en sänkning av reporäntan i sommar Reporänta, procent

39 Konjunkturåterhämtningen fortsätter i linje med prognosen från mars men lägre inflation än väntat Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -0,8-2,0-1,3 Offentligt finansiellt sparande 3 1,250,75 Reporänta 2 1,40,70,9KPIF 7,37,98,0Arbetslöshet 1 3,22,61,5BNP 201520142013

40 Låga inflationsförväntningar bland hushåll och företag Inflationsförväntningar på tolv månaders sikt (procent)

41 Låga inflationsförväntningar Procent Anm. Penningmarknadsaktörer i TNS Sifo Prosperas undersökning

42

43


Ladda ner ppt "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURBAROMETER 29 APRIL 2014. Barometerindikatorn Index, medelvärde=100."

Liknande presentationer


Google-annonser