Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ROGER KNUDSEN KONJUNKTURINSTITUTET 30 JANUARI 2014 Konjunkturbarometer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURINSTITUTET 30 JANUARI 2014 Konjunkturbarometer."— Presentationens avskrift:

1 ROGER KNUDSEN KONJUNKTURINSTITUTET 30 JANUARI 2014 Konjunkturbarometer

2 Barometerindikatorn Index Medelvärde=100

3 Tillverkningsindustri Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

4 Tillverkningsindustri Orderingång på hemmamarknaden Säsongsrensade nettotal

5 Tillverkningsindustri Orderingång på exportmarknaden Säsongsrensade nettotal

6 Tillverkningsindustri Total orderstock och färdigvarulager Säsongsrensade nettotal

7 Tillverkningsindustri Produktionsvolym Säsongsrensade nettotal

8 Tillverkningsindustri Nuvarande kapacitetsutnyttjande i procent Säsongsrensat medelvärde (kvartalsfråga)

9 Tillverkningsindustri Antal anställda Säsongsrensade nettotal

10 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100.

11 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstocken Säsongsrensade nettotal

12 Bygg- och anläggningsverksamhet Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt Säsongsrensade nettotal (kvartalsfråga)

13 Detaljhandel Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100

14 Privata tjänstenäringar Konfidensindikatorn Säsongsrensade månadsvärden. Index medelvärde = 100

15 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagets tjänster Säsongsrensade nettotal

16 Privata tjänstenäringar Antalet anställda Säsongsrensade nettotal

17 Hushåll Konfidensindikatorn Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100.

18 Hushåll Mikro- och makroindex Säsongsrensade värden. Index medelvärde = 100

19 Sammanfattning Indikatorer MaxMinnov-13dec-13jan-14FörändringLäget ¹ Barometerindikatorn118,269,5103,9106,3107,81,5 + Konfidensindikatorer: Totala näringslivet 2 120,169,6104,7107,2109,72,5 + Tillverkningsindustri119,566,3105,2107,0108,21,2+ Bygg- och anläggningsverksamhet122,580,597,3101,199,9-1,2- Detaljhandel125,268,1104,2104,1107,93,8+ Privata tjänstenäringar 3 118,772,7102,8106,0108,62,6+ Hushåll119,949,4104,4104,8103,2-1,6+ Makroindex (hushåll)120,872,6104,0104,8106,01,2+ Mikroindex (hushåll)118,144,8103,9104,299,9-4,3-

20 Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 30 januari 2014 Uppdatering av konjunkturbilden

21 Global industrikonjunktur fortsätter att stärkas Inköpschefsindex, industrin, diffusionsindex, säsongsrensade månadsvärden

22 Börskurserna i stigande trend trots sättning senaste veckan Index 2006-12-29 = 100, 5 dagars glidande medelvärde

23 Turbulens i tillväxtekonomierna – inget allvarligt hot mot återhämtningen i världsekonomin Bilaterala växelkurser mot dollarn, index 2010 = 100, 5 dagars glidande medelvärde

24 BNP-tillväxten är på väg uppåt BNP, procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

25 Export av varor: Vändning i sikte, men fortfarande måttlig ökning i november-december Miljarder kronor, fast pris, säsongsrensade månadsvärden

26 Industriproduktionen vänder upp, men tillfälligheter påverkar novemberutfallet Industri- och tjänsteproduktionsindex, 2007=100, säsongsrensade månadsvärden

27 Anställningsplaner och sysselsättning Nettotal och procentuell förändring, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

28 Arbetslösheten kryper sakta neråt Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartals- respektive månadsvärden

29 Gott om lediga resurser på arbetsmarknaden Andel företag som rapporterar brist på arbetskraft, procent, säsongsrensade kvartalsvärden

30 Fortsatt mycket låg inflation –reporäntan ligger still under 2014 KPIF, årlig procentuell förändring, månadsvärden

31 Prognosen från december 2013 står sig bra (Utfall 2013 inom parentes) Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,0-1,6-1,2 Offentligt finansiellt sparande 3 1,751,000,75 (=)Reporänta 2 1,61,00,8 (0,9)KPIF 7,37,78,0 (=)Arbetslöshet 1 3,12,41,0BNP 201520142013


Ladda ner ppt "ROGER KNUDSEN KONJUNKTURINSTITUTET 30 JANUARI 2014 Konjunkturbarometer."

Liknande presentationer


Google-annonser