Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN

2 KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN Innehåll Barometerindikatorn Konjunkturbarometern Företag Konjunkturbarometern Hushåll

3 Barometerindikatorn KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN

4 4 Barometerindikatorn

5 Konjunkturbarometern Företag KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN

6 6 Tillverkningsindustri Konfidensindikator

7 7 Tillverkningsindustri Orderingång, utfall

8 8 Tillverkningsindustri Total orderstock

9 9 Tillverkningsindustri Orderingång, förväntningar

10 10 Tillverkningsindustri Produktionsvolym

11 11 Tillverkningsindustri Kapacitetsutnyttjande

12 12 Tillverkningsindustri Antal anställda

13 13 Bygg- och anläggningsverksamhet Konfidensindikator

14 14 Bygg- och anläggningsverksamhet Byggandet

15 15 Bygg- och anläggningsverksamhet Orderstock

16 16 Bygg- och anläggningsverksamhet Antal anställda

17 17 Bygg- och anläggningsverksamhet Förväntningar närmaste året

18 18 Detaljhandel Konfidensindikator

19 19 Livsmedelshandel Försäljningsvolym

20 20 Specialiserad butikshandel Försäljningsvolymen

21 21 Handel med motorfordon Försäljningsvolymen

22 22 Privata tjänstenäringar Konfidensindikator

23 23 Privata tjänstenäringar Efterfrågan på företagens tjänster

24 24 Privata tjänstenäringar Volymen på inneliggande uppdrag

25 25 Privata tjänstenäringar Antal anställda

26 26 Totala näringslivet Konfidensindikatorn

27 Konjunkturbarometern Hushåll KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN

28 28 Hushåll Konfidensindikatorn

29 29 Hushåll Makroindex

30 30 Hushåll Mikroindex

31 Sammanfattning Indikatorer MaxMinaug-13sep-13okt-13FörändringLäget Barometerindikatorn118,069,799,298,2101,63,4 + Konfidensindikatorer: Totala näringslivet120,369,8100,3101,0103,32,3 + Tillverkningsindustri119,066,4100,494,5101,26,7+ Bygg- och anläggningsverksamhet122,580,691,792,494,72,3- Detaljhandel125,168,4101,598,0102,14,1+ Privata tjänstenäringar118,272,999,8104,7103,0-1,7+ Hushåll119,949,899,397,9102,04,1+ Makroindex (hushåll)120,772,797,599,7102,42,7+ Mikroindex (hushåll)118,645,3101,297,3101,54,2+

32 Jesper Hansson KONJUNKTURINSTITUTET 25 oktober 2013 Uppdatering av konjunkturbilden

33 Prognosen från augusti står sig bra Årlig procentuell förändring respektive procent 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP -1,5-1,3-0,6 Offentligt finansiellt sparande 3 1,00 Reporänta 2 1,21,0 KPIF 7,88,0 Arbetslöshet 1 2,51,10,7BNP 201420132012

34 BNP-tillväxt i USA och euroområdet är på väg upp Procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden Prognos från augusti 2013

35 Företags- och konsumentförtroendet stiger i euroområdet, men fortfarande lägre än normalt Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden Utfall t.o.m. september respektive oktober

36 Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin fortsätter att stiga – jämförelsevis svagt i Kina Inköpschefsindex tillverkningsindustrin, standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden Utfall t.o.m. september

37 Nedreviderad BNP-tillväxt i Sverige första halvåret 2013 – ljusare utsikter framöver Barometerindikatorn och BNP, index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden Prognos från augusti 2013

38 Fortfarande ingen ökning av orderingång och/eller varuexport Nettotal respektive procentuell förändring för summa tre månader jämfört med föregående tre månader, säsongsrensade månadsvärden Exportutfall t.o.m. augusti

39 Men företagen optimistiska om exporten framöver Exportorderingång i industrin, nettotal, säsongsrensade månads- respektive kvartalsvärden

40 Högre anställningsplaner i näringslivet de senaste 2 månaderna Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

41 Tillfälliga anställningar ökar snabbare – brukar förebåda uppgång även i fasta anställningar Procentuell förändring, säsongsresande kvartalsvärden Prognos från augusti 2013

42 Arbetslösheten har börjat falla, men fortfarande lång väg tillbaka till jämvikt på arbetsmarknaden Procent av arbetskraften, kvartalsvärden Prognos från augusti 2013

43 Inflation under målet ytterligare några år KPIF, årlig procentuell förändring, kvartals- respektive månadsvärden

44 Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad till början av 2015, men har sänk räntebanan något ännu en gång Procent, dagsvärden respektive kvartalsvärden

45 Sammanfattning Konjunkturläget augusti 2013 Tecken på en vändning i konjunkturen allt tydligare – Ökat förtroende från hushåll och företag Långsam förbättring på arbetsmarknaden Riksbanken sänker inte räntan trots låg inflation Ofinansierade åtgärder på 24 miljarder kronor 2014 – Kräver motsvarande åtstramningar 2015-2017 för att överskottsmålet ska nås Bibehållet välfärdsåtagande kräver ytterligare skattehöjningar


Ladda ner ppt "KONJUNKTURBAROMETERN 25 oktober 2013 ROGER KNUDSEN."

Liknande presentationer


Google-annonser