Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönebildnings- rapport 2005 Frågeställningar i lönebildningsrapporten 1.Hur höga arbetskostnader/timlöner kan näringslivet bära 2006-2015? 2.Är det svenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönebildnings- rapport 2005 Frågeställningar i lönebildningsrapporten 1.Hur höga arbetskostnader/timlöner kan näringslivet bära 2006-2015? 2.Är det svenska."— Presentationens avskrift:

1

2 Lönebildnings- rapport 2005 Frågeställningar i lönebildningsrapporten 1.Hur höga arbetskostnader/timlöner kan näringslivet bära 2006-2015? 2.Är det svenska näringslivet konkurrenskraftigt, dvs. är arbetskostnaderna i balans? 3.Hur utvecklas lönerna de närmaste åren? 4.Vad händer om lönerna ökar för snabbt i 2007 års avtalsrörelse? 5.Kan arbetsmarknadens parter agera så att arbetslösheten varaktigt pressas tillbaka?

3 Lönebildnings- rapport 2005 Produktivitet, näringsliv Årlig procentuell förändring

4 Lönebildnings- rapport 2005 Bytesförhållande Index 1990=100

5 Lönebildnings- rapport 2005 Näringslivets trendmässiga betalningsförmåga för arbetskostnader 2006-2015 Produktivitetstillväxt2,7 % Inflation, KPI2,0 % Försämrat bytesförhållande-0,1 % Skillnad i produktsammansättning-0,3 % Betalningsförmåga4,3 %

6 Lönebildnings- rapport 2005 BNP per arbetad timme Årlig procentuell förändring

7 Lönebildnings- rapport 2005 Trendmässig timlöneökning 2006-2015 Timlönerca 4,0 % Osäkerhetsintervall3,5 – 4,2 %

8 Lönebildnings- rapport 2005 Lönsamhet, nulägesomdöme i tillverkningsindustrin Nettotal

9 Lönebildnings- rapport 2005 Relativ börsutveckling Index 1990-01-01=100, månadsvärden

10 Lönebildnings- rapport 2005 Fasta bruttoinvesteringar, näringsliv exkl. bostäder Procent av BNP, löpande priser

11 Lönebildnings- rapport 2005 Vinstandel i näringslivet exkl. finans- och fastighetsverksamhet Procent

12 Lönebildnings- rapport 2005 Arbetade timmar och sysselsatta Index 1994=100, säsongrensade kvartalsvärden

13 Lönebildnings- rapport 2005 BNP Årlig procentuell förändring

14 Lönebildnings- rapport 2005 Öppen arbetslöshet enligt nya AKU Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

15 Lönebildnings- rapport 2005 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring

16 Lönebildnings- rapport 2005 UND1X Årlig procentuell förändring, månadsvärden

17 Lönebildnings- rapport 2005 Antal arbetade timmar Miljoner

18 Lönebildnings- rapport 2005 BNP Årlig procentuell förändring, fasta priser, kalenderkorrigerade värden

19 Lönebildnings- rapport 2005 Demografisk utveckling av det offentligfinansiella sparandet Procent av BNP

20 Lönebildnings- rapport 2005 Antal arbetade timmar per invånare

21 Lönebildnings- rapport 2005 Alternativscenario med 1% högre avtal 2007-2009 Avvikelse i procentenheter från huvudscenariot

22 Lönebildnings- rapport 2005 Alternativscenario med 1% högre avtal 2007-2009 Procentuell avvikelse från huvudscenariot

23 Lönebildnings- rapport 2005 Alternativscenario med 1% högre avtal 2007-2009 Procentuell avvikelse från huvudscenariot

24 Lönebildnings- rapport 2005 Alternativscenario med lägre jämviktsarbetslöshet Procent av befolkningen 20-64 år

25 Lönebildnings- rapport 2005 Alternativscenario med lägre jämviktsarbetslöshet Miljarder kronor, fasta priser, avvikelse från huvudscenariot

26 Lönebildnings- rapport 2005 Svar i lönebildningsrapporten 1.Hur höga arbetskostnader/timlöner kan näringslivet bära 2006-2015? Svar: Arbetskostnader 4,3 (3,8 – 4,5) Timlöner 4,0 (3,5 – 4,2) 2.Är det svenska näringslivet konkurrenskraftigt, dvs. är arbetskostnaderna i balans? Svar: Ja 3.Hur utvecklas lönerna de närmaste åren? Svar:2005 3,3 % 2006 3,6 % 2007 3,9 %

27 Lönebildnings- rapport 2005 Svar i lönebildningsrapporten 4.Vad händer om lönerna ökar för snabbt i 2007 års avtalsrörelse? Svar: Arbetslösheten stiger. Produktionsbortfall på ca 40 miljarder kronor. 5.Kan arbetsmarknadens parter agera så att arbetslösheten varaktigt pressas tillbaka? Svar: Ja, genom återhållsamma avtal


Ladda ner ppt "Lönebildnings- rapport 2005 Frågeställningar i lönebildningsrapporten 1.Hur höga arbetskostnader/timlöner kan näringslivet bära 2006-2015? 2.Är det svenska."

Liknande presentationer


Google-annonser