Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omvärldens offentliga finanser och svensk penningpolitik Vice riksbankschef Karolina Ekholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omvärldens offentliga finanser och svensk penningpolitik Vice riksbankschef Karolina Ekholm."— Presentationens avskrift:

1 Omvärldens offentliga finanser och svensk penningpolitik Vice riksbankschef Karolina Ekholm

2 Diagram 1. Offentlig bruttoskuld i utvecklade respektive tillväxtekonomier Procent av BNP Källa: IMF Anm. Streckad linje avser IMF:s prognos oktober 2010.

3 Diagram 2. Finanspolitiken och konjunkturcykeln i euroområdet 1992-2009 Källa: IMF Förändring i offentligt strukturellt sparande, procentenheter av BNP Produktionsgap, procent av potentiell BNP Anm. Regressionslinje avser 1992-2007. -3 -2 0 1 2 3 -4-3-201234 Kontracyklisk politik: Stimulans när ekonomin är svag Kontracyklisk politik: Åtstramning när ekonomin är stark Procyklisk politik: Åtstramning när ekonomin är svag Procyklisk politik: Stimulans när ekonomin är stark 2008 2009

4 Diagram 3. Skuldökning i G7-länderna 2008-2010 Källa: IMF

5 Diagram 4. Åtstramning enligt IMF Förändring av cykliskt justerat primärsaldo, procent av BNP Källa: IMF Anm. Åtstramning avser förbättringen av det cykliskt justerade primärsaldot som krävs mellan 2010 och 2020 för att få ner bruttoskulden till 60 procent av BNP (eller stabilisering på lägre nivå) till 2030. För högt skuldsatta Japan antas en nettoskuld på 80 procent av BNP.

6 Diagram 5. Återhämtning i Sverige, euroområdet och USA BNP-nivå, index 2007 kvartal 4=100 Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken Anm. Kvartalet innan recessionen bröt ut i USA = 100.

7 Diagram 6. Svensk export till olika delar av världen Export av varor 2009 kv 3 - 2010 kv 2, procent Källa: SCB

8 Minskad efterfrågan från företag och hushåll Ändringar i aktie- kurser, andra tillgångspriser Mer expansiv penningpolitik i problemlandet Europa Hushåll och företag Centralbank Sverige Hushåll och företag Riksbanken Diagram 7. Spridning av effekter Åtstramande finanspolitik

9 Diagram 8. Penningpolitiska förväntningar Procent Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier och beskriver då förväntad dagslåneränta. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

10 Diagram 9. Penningpolitiska alternativ oktober 2010 Utländska räntor enligt marknadsnoteringar Källor: SCB och Riksbanken a. Reporänta Procent c. KPIF Årlig procentuell förändring d. Arbetslöshet Procent b. KPI Årlig procentuell förändring Utfall Huvudscenario Marknadsränta i omvärlden Låg räntebana utan initiell höjning


Ladda ner ppt "Omvärldens offentliga finanser och svensk penningpolitik Vice riksbankschef Karolina Ekholm."

Liknande presentationer


Google-annonser