Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring Källa: SCB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring Källa: SCB."— Presentationens avskrift:

1 1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring Källa: SCB

2 2. Inflationen: mål och utfall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. Inflation mätt som KPI.

3 3. Inflation i Sverige, Norge och Finland Årlig procentuell förändring Anm. Inflation mätt som HICP.Källor: SCB, Statistics Finland och Statistics Norway

4 4. Konsumentpriser för varor Exklusive energi och livsmedel Årlig procentuell förändring Källa: EurostatAnm. Detta avser HICP - non-energy industrial goods.

5 5. Enhetsarbetskostnad och produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och RiksbankenAnm. Grå stapel och streckad linje avser prognos (IR06:3).

6 6. Prognoser för inflationen 2005 vid olika tidpunkter, Riksbanken samt ett genomsnitt av andra prognosmakare Källor: Consensus Inc., Finansdepartementet, LO och SCB

7 7. Inflation och inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring Källor: Prospera Research AB och SCB

8 8. Konsumentpriser (KPI) och småhuspriser Årlig procentuell förändring Källa: SCB

9 9. Reporäntan antas höjas Implicit terminsränta Procent Källa: Riksbanken Anm. Den implicita terminsräntan är beräknad som ett 15 dagars genomsnitt.

10 Källor: IMF och Riksbanken 10. God tillväxt i omvärlden Årlig procentuell förändring

11 11. God tillväxt även i Sverige Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 12. Inflationen stiger gradvis Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

13 13. Hög produktivitet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

14 14. Finanspolitiken Stimulans av efterfrågan och utbud Högre tillväxt och privat konsumtion Ökad sysselsättning och ökat utbud av arbetskraft Sammantaget små effekter på inflationen

15 15. Reporäntan höjs till 2,75 procent Gynnsamma utsikter för ekonomin: god tillväxt och stigande sysselsättning. Penningpolitiken är expansiv. Fallande energipriser ger inflation under målet på två års sikt, men därefter stiger inflationen.


Ladda ner ppt "1. Inflation och tillväxt Årlig procentuell förändring Källa: SCB."

Liknande presentationer


Google-annonser