Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk uppföljning april 2009. Lägre ränta nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på två procent.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk uppföljning april 2009. Lägre ränta nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på två procent."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk uppföljning april 2009

2 Lägre ränta nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på två procent Riksbanken fortsätter att vidta de åtgärder som krävs för att värna den finansiella stabiliteten

3 Reporäntan sänks till 0,5 procent  Lågkonjunkturen fördjupas  Låg reporänta under lång tid  Positiv tillväxt 2010

4 Låg reporänta under lång tid Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen tar inte hänsyn till nollrestriktionen.

5 Lågkonjunkturen fördjupas i Sverige BNP, kvartalsförändringar i procent uppräknade till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

6 Världsekonomin fortsätter att försämras BNP, kvartalsförändringar i procent uppräknade till årstakt, säsongsrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

7 Svag utveckling i hushållens konsumtion och detaljhandelns omsättning Årlig procentuell förändring Anm. Första kvartalet 2009 avser genomsnitt av utfall i januari och februari.Källa: SCB

8 Stigande arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

9 Positiv tillväxt 2010  Bättre fungerande kreditmarknader  Låga räntor och expansiv finanspolitik  Förtroendet återvänder hos hushåll och företag  Hushållen köper mer kapitalvaror  Investeringar vänder upp från en låg nivå

10 Inköpschefsindex i USA, euroområdet och Sverige Index över 50 indikerar tillväxt i industrin Källor: Institute for Supply Management, NTC Research Ltd och Swedbank

11 Inflationen hålls uppe Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

12 Fortsatt finansiell kris Skillnad mellan 3 månaders interbankränta och förväntad styrränta (basis-spread), räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

13 Hur långt kan reporäntan sänkas?  Troligen inte mycket mer  Små effekter av ytterligare sänkning  Möjligen negativa effekter på finansiella marknaders funktionssätt  Begränsad erfarenhet av hur finansiella marknader fungerar vid låg ränta  För närvarande lämpligt att sänka reporäntan till 0,5 procent

14 Riksbanken har andra verktyg  Om konjunkturen försvagas mer än väntat kan andra åtgärder vidtas för att aktivt understödja låg reporänta under längre tid  Ytterligare utlåning från Riksbanken  Köp av statsobligationer för att hålla nere långa räntor  Köp av bostadsobligationer för att påverka bolåneräntor

15 Räntebanan en prognos – inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallen tar inte hänsyn till nollrestriktionen.

16 Reporäntan sänks till 0,5 procent  Lågkonjunkturen fördjupas  Låg reporänta under lång tid  Positiv tillväxt 2010


Ladda ner ppt "Penningpolitisk uppföljning april 2009. Lägre ränta nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på två procent."

Liknande presentationer


Google-annonser