Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 3 mars 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 3 mars 2011."— Presentationens avskrift:

1 Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 3 mars 2011

2 Dagens presentation  Var kommer vi ifrån  Var befinner vi oss?  Vart är vi på väg?

3 Lugnet före stormen 10-åriga statsobligationsräntor i Sverige, euroområdet och USA Källor: ECB och Reuters Ecowin Anm. Räntor i procent 1. Var kommer vi ifrån?

4 Finanskrisen – BNP faller dramatiskt Tillväxten i omvärlden och i Sverige Anm. Årlig procentuell förändring. Källor: IMF, SCB och Riksbanken 1. Var kommer vi ifrån?

5 Styrräntorna sänks kraftigt Styrräntor i Sverige, euroområdet och USA Källor: ECB, Federal Reserve och Riksbanken Anm. Räntor i procent 1. Var kommer vi ifrån?

6 Finanskrisen i Sverige – vad hände?  Kraftigt fall i världshandeln  Sveriges export föll kraftigt  I huvudsak ett efterfrågebortfall från omvärlden  Skillnad jämfört med 1990-talskrisen  1990-talet: ”Omvärlden var ganska OK, men Sverige var inte OK”  Nu: ”Omvärlden var inte OK, men Sverige var OK”  1990-talet: Solvenskris, och mycket stora kreditförluster  Nu: Likviditetskris, och begränsade kreditförluster med liten andel i Sverige 1. Var kommer vi ifrån?

7 Stark återhämtning – exporten från bromskloss till draglok Världshandelsvolym, exportmarknad och svensk export Källor: Netherlands Bureau of Economic Analysis, SCB och Riksbanken Index, 2000 = 100, säsongsrensade data 2. Var befinner vi oss?

8 Tillväxtekonomier låg men växande andel av svensk export Andelar av Sveriges totala varuexport till olika länder och regioner Anm. Andelar i procent. Andelarna summerar inte till 100 procent eftersom inte alla länder redovisas. Källa: SCB 2. Var befinner vi oss?

9 Sveriges ekonomi växer snabbt BNP-tillväxten 2010 i olika länder och regioner Anm. Årlig procentuell förändring. Utfall för helåret 2010 har inte inkommit för en del länder och regioner. I dessa fall visas prognoser baserade på de tre första kvartalen. Källor: Nationella statistikmyndigheter och SCB 2. Var befinner vi oss?

10 Inflationstrycket stiger Råvarupriser Källa: The Economist och Intercontinental Exchange Anm. Index 2005 = 100, USD 2. Var befinner vi oss?

11 Sveriges tillväxt mot mer normal nivå BNP-tillväxten i Sverige, euroområdet och USA Anm. Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken 3. Vart är vi på väg?

12 Arbetslösheten fortsätter att sjunka Arbetslöshet i Sverige Anm. Procent av arbetskraften, säsongsrensat. Data före 1993 är länkade av Riksbanken. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år. Källor: SCB och Riksbanken 3. Vart är vi på väg?

13 Bristtalen stiger Andel företag med brist på arbetskraft Källa: Konjunkturinstitutet 3. Vart är vi på väg? Anm. Procent, säsongsrensade data.

14 Stark krona Konkurrensvägd växelkurs, TCW Anm. Index, 1992-11-18 = 100. Utfallen är dagskurser och prognoserna avser kvartalsgenomsnitt. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källa: Riksbanken 3. Vart är vi på väg?

15 Inflationen kring målet KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Anm. Årlig procentuell förändring KPIF är KPI med fast bostadsränta. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken 3. Vart är vi på väg?

16 Fortsatta räntehöjningar Riksbankens reporänteprognos Anm. Ränta i procent. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källa: Riksbanken 3. Vart är vi på väg?


Ladda ner ppt "Riksbankschef Stefan Ingves Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 3 mars 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser