Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inflationsrapport 2003:4. 35. Faktisk inflation samt hushållens och företagens inflationsförväntningar Procent Källor: Konjunkturinstitutet och SCB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inflationsrapport 2003:4. 35. Faktisk inflation samt hushållens och företagens inflationsförväntningar Procent Källor: Konjunkturinstitutet och SCB."— Presentationens avskrift:

1 Inflationsrapport 2003:4

2 35. Faktisk inflation samt hushållens och företagens inflationsförväntningar Procent Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

3 R7. Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

4 Fler tecken stärker bilden av en internationell konjunkturåterhämtning I huvudsak samma inhemska konjunkturbild Högre elpriser och hyreskrav Oväntat låga prisökningar exklusive energi Lägre importpriser Högre produktivitet

5 17. BNP-utveckling och prognos, USA och euroområdet Årlig procentuell förändring Källor: Eurostat, US Department of Commerce och Riksbanken

6 12. Internationella exportpriser och råvaruprisindex Årlig procentuell förändring Källor: The Economist, NiESR och Riksbanken

7 8. Växelkursutvecklingen för SEK/TCW Index, 1992-11-18=100 Källa: Riksbanken

8 Tabell 3. Försörjningsbalans i huvudscenariot Å rlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Bedömningen i föregående rapport anges inom parentes.

9 30. Antalet nyanmälda platser och kvarstående lediga platser samt antalet varsel Säsongrensat, tre månaders glidande medelvärde Källa: AMS

10 1. UND1X –inflationen med och utan energi, utfall och prognos enligt huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

11 3. Olika inflationsmått, utfall och prognos enligt huvudscenariot Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

12 Riskbilden Internationell konjunktur Energipriser Löner Produktivitet Arbetsmarknaden

13 Fördjupningsrutor Inflationsrapport 2003:4 Avtalsrörelsen 2004 De senaste avtalsrörelserna 1998 och 2001 relativt lyckade Utfallen hittills och deklarerade lönekrav konsistenta med Riksbankens prognoser Vissa spänningar i lönebildningen Finanspolitiken – 1990-talet, nu och framöver Det övergripande målet med utgiftstak och överskottsmål verkar ha uppnåtts Finanspolitikens inriktning har en återhållande effekt 2004 och 2005 Vissa oroande tendenser

14 R1. Elspot- och terminspriser på Nord Pool SEK/MWh Källor: Nord Pool och Riksbanken


Ladda ner ppt "Inflationsrapport 2003:4. 35. Faktisk inflation samt hushållens och företagens inflationsförväntningar Procent Källor: Konjunkturinstitutet och SCB."

Liknande presentationer


Google-annonser