Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Tillväxtfakta - Så växer Sverige och dess regioner Ett urval av figurerna i Tillväxtfakta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Tillväxtfakta - Så växer Sverige och dess regioner Ett urval av figurerna i Tillväxtfakta."— Presentationens avskrift:

1 1 Tillväxtfakta - Så växer Sverige och dess regioner Ett urval av figurerna i Tillväxtfakta

2 2 Figur 1.1 Utveckling av real bruttonationalprodukt, produktivitet och arbetade timmar i Sverige under perioden 1960–2009

3 3 Figur 2.1 BNP, miljoner kronor och procentuell förändring från samma period föregående år, första kvartalet 1987 till tredje kvartalet 2009

4 4 Figur 2.4 Årlig procentuell förändring av BNP i Sverige, EU15 och USA, 1987–2009

5 5 Figur 2.5 BNP per invånare 2008 och 2009, köpkraftsjusterade USA-dollar

6 6 Figur 2.9 BNP per timme, mätt i kronor, och procentuell förändring från samma period föregående år, första kvartalet 1987 till tredje kvartalet 2009

7 7 Figur 2.10 Årlig procentuell förändring av förädlingsvärde per arbetad timme i Sverige, EU15 och USA, 1987–2009

8 8 Figur 3.1 Fördelning av tillväxten i förädlingsvärde på olika faktorer 1998–2007 (i procent)

9 9 Figur 3.2 Utgifter för FoU som andel av BNP år 2007, fördelat på finansiering från stat och näringsliv (i procent)

10 10 Figur 3.3 Andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning år 2007 i olika länder (per 100 invånare) samt andelen av befolkningen som examineras i teknisk/naturvetenskaplig högre utbildning år 2007 (per 1000 invånare)

11 11 Figur 3.4 Antalet nya och nedlagda företag samt nettoförändring i företagsstocken i Sverige 2001–2005

12 12 Figur 3.5 Sysselsättningsförändringar i nya, växande, krympande och nedlagda företag 2001-2007 (antal sysselsättningstillfällen)

13 13 Figur 3.6 Antal nystartade företag och förnyelsetal per bransch 2008

14 14 Figur 3.8 Export och import av varor och tjänster som andel av BNP, 1950–2009 (i procent), mätt i 2000 års priser

15 15 Figur 3.9 Varu- och tjänstehandelns utveckling 1993–2009, mätt i 2000 års priser (miljoner kronor)

16 16 Figur 3.10 Andel anställda i svenska multinationella koncerner som arbetar i moderföretagen i Sverige respektive i dotterbolag utomlands 1996–2007 (i procent)

17 17 Figur 3.11 Andel anställda i utlandsägda företag i näringslivet 1980–2008, uppdelat på industri och tjänstesektor (i procent).

18 18 Tabell 3.1 Andelen anställda i näringslivet som har mer än tre års högskolestudier i olika FA-regioner år 1993 och 2007 (i procent)

19 19 Tabell 3.2 FA-regioner med flest anställda i multinationella företag i Sverige 2007

20 20 Tabell 3.3 Betydelsen av regler för affärsklimatet i olika länder 2009, de femtio högst rankade länderna i världen


Ladda ner ppt "1 Tillväxtfakta - Så växer Sverige och dess regioner Ett urval av figurerna i Tillväxtfakta."

Liknande presentationer


Google-annonser