Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet

2 Bakgrund till föredraget Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 2 •Finanskrisen som inträffade hösten 2008 •I media har paralleller dragits till 1930-talet och för svensk del krisen under 1990-talet •Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har pågått sedan 1960-talet •Tidsseriebrott 2005 och 2007 har försvårat jämförelser bakåt. •Från och med 2009: länkade data bakåt till 1987 •Från och med 2010: säsongrensade data

3 Nyckelbegrepp Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 3 •Stock anger hur stort antalet eller andelen är vid en given tidpunkt. •Flöden i AKU anger övergången mellan olika arbetsmarknadstillstånd mellan två kvartal. •Sysselsättningschans för arbetslösa: andelen arbetslösa som övergår till sysselsättning påföljande kvartal. •Arbetslöshetsrisk för sysselsatta: andelen sysselsatta som övergår till arbetslöshet påföljande kvartal.

4 Flödesstatistik från AKU Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 4 Kv 1 Kv 3Kv 2 Kv 4 •7/8 av urvalet återkommer varje kvartal i AKU • Cirka 90 000 individer varje kvartal i flödesurvalet • Ofta en bra indikator på vändningar på arbetsmarknaden! Fast anställd Arbetslös Tillf. anställd

5 Antalet sysselsatta 1987-2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 5 Data t.o.m. maj 2010 1000-tal Antalet sysselsatta i befolkningen i åldern 16-64 år, januari 1987 - maj 2010 (skattade trendvärden).

6 Antalet sysselsatta under de båda kriserna Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 6 1000-tal Data t.o.m. maj 2010Data t.o.m. dec 1994 Antal sysselsatta i befolkningen i åldern 16-64 år, januari 1990 – december 1994 samt januari 2008 - maj 2010 (skattade trendvärden).

7 Sysselsattas risk för arbetslöshet Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 7 Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Arbetslöshetsrisker för sysselsatta i åldern 16-64 år efter kön. Procent

8 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 8 Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i arbetslöshetsrisk för sysselsatta i åldern 16-64 år efter kön.

9 Sysselsattas risk för arbetslöshet Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 9 Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent Arbetslöshetsrisker för sysselsatta efter ålder.

10 Sysselsattas risk för arbetslöshet Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 10 Procent Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Arbetslöshetsrisker för sysselsatta i åldern 16-64 år efter inrikes och utrikes födda.

11 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 11 Data t.o.m. kv. 4 1993 Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i arbetslöshetsrisk för sysselsatta i åldern 16- 64 år efter inrikes och utrikes födda.

12 Arbetslösheten 1987-2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 12 Data t.o.m. maj 2010 Procent Relativa arbetslöshetstalet i åldern 16-64 år efter kön, januari 1987 - maj 2010 (skattade trendvärden)

13 Arbetslösheten under de båda kriserna Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 13 Procent Data t.o.m. maj 2010Data t.o.m. dec 1994 Relativa arbetslöshetstalet i åldern 16-64 år efter kön, januari 1990 – december 1994 samt januari 2008 - maj 2010 (skattade trendvärden).

14 Sysselsättningschanser för arbetslösa Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 14 Procent Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Sysselsättningschanser för arbetslösa i åldern 16-64 år efter kön.

15 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 15 Procent (differens) Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i sysselsättningschans för arbetslösa i åldern 16-64 år efter kön.

16 Sysselsättningschanser för arbetslösa Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 16 Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent Sysselsättningschanser för arbetslösa efter ålder.

17 Sysselsättningschanser för arbetslösa Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 17 Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent Sysselsättningschanser för arbetslösa i åldern 16-64 år efter inrikes och utrikes födda.

18 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 18 Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i sysselsättningschans för arbetslösa i åldern 16-64 år efter inrikes och utrikes födda.

19 Arbetskraften 1987-2010 Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 19 Data t.o.m. maj 2010 1000-tal Antalet personer i arbetskraften i åldern 16-64 år, januari 1987 - maj 2010 (skattade trendvärden).

20 Arbetskraften under de båda kriserna Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 20 1000-tal Data t.o.m. dec1994Data t.o.m. maj 2010 Antalet personer i arbetskraften i åldern 16-64 år, januari 1990 – december 1994 samt januari 2008 - maj 2010 (skattade trendvärden).

21 Andelar ut från arbetskraften Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 21 Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Procent Övergångsandelar ur arbetskraften efter ålder.

22 Sysselsättningschans och arbetslöshetsrisk Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 22 Sysselsättningschans Arbetslöshetsrisk Data t.o.m. kv. 4 1993Data t.o.m. kv. 4 2009 Sysselsättningschanser och arbetslöshetsrisker för befolkningen i åldern 16-64 år efter kön (procent).

23 Sammanfattning •I samband med finanskrisen försämrades arbetsmarknaden tillfälligtvis i samma takt som under nittiotalets värsta perioder •Krisen under nittiotalet medförde negativa effekter på arbetsmarknaden som förstärktes oavbrutet under flera år •Under den senaste krisen avmattades nedgångstakten redan efter ett år •Utrikes födda som varit etablerade på arbetsmarknaden har klarat sig bättre under den senaste finanskrisen •Om detta är början på en bestående vändning eller inte, är för tidigt att säga •För en mer utförlig redovisning se www.scb.se/aku, under ”publikationer” finns rapporten som ”Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 Temadel”.www.scb.se/aku Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 23


Ladda ner ppt "Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet."

Liknande presentationer


Google-annonser