Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet

2 Bakgrund till föredraget Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 2 •Finanskrisen som inträffade hösten 2008 •I media har paralleller dragits till 1930-talet och för svensk del krisen under 1990-talet •Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har pågått sedan 1960-talet •Tidsseriebrott 2005 och 2007 har försvårat jämförelser bakåt. •Från och med 2009: länkade data bakåt till 1987 •Från och med 2010: säsongrensade data

3 Nyckelbegrepp Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 3 •Stock anger hur stort antalet eller andelen är vid en given tidpunkt. •Flöden i AKU anger övergången mellan olika arbetsmarknadstillstånd mellan två kvartal. •Sysselsättningschans för arbetslösa: andelen arbetslösa som övergår till sysselsättning påföljande kvartal. •Arbetslöshetsrisk för sysselsatta: andelen sysselsatta som övergår till arbetslöshet påföljande kvartal.

4 Flödesstatistik från AKU Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 4 Kv 1 Kv 3Kv 2 Kv 4 •7/8 av urvalet återkommer varje kvartal i AKU • Cirka individer varje kvartal i flödesurvalet • Ofta en bra indikator på vändningar på arbetsmarknaden! Fast anställd Arbetslös Tillf. anställd

5 Antalet sysselsatta Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 5 Data t.o.m. maj tal Antalet sysselsatta i befolkningen i åldern år, januari maj 2010 (skattade trendvärden).

6 Antalet sysselsatta under de båda kriserna Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB tal Data t.o.m. maj 2010Data t.o.m. dec 1994 Antal sysselsatta i befolkningen i åldern år, januari 1990 – december 1994 samt januari maj 2010 (skattade trendvärden).

7 Sysselsattas risk för arbetslöshet Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 7 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Arbetslöshetsrisker för sysselsatta i åldern år efter kön. Procent

8 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 8 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i arbetslöshetsrisk för sysselsatta i åldern år efter kön.

9 Sysselsattas risk för arbetslöshet Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 9 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent Arbetslöshetsrisker för sysselsatta efter ålder.

10 Sysselsattas risk för arbetslöshet Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 10 Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Arbetslöshetsrisker för sysselsatta i åldern år efter inrikes och utrikes födda.

11 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 11 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i arbetslöshetsrisk för sysselsatta i åldern år efter inrikes och utrikes födda.

12 Arbetslösheten Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 12 Data t.o.m. maj 2010 Procent Relativa arbetslöshetstalet i åldern år efter kön, januari maj 2010 (skattade trendvärden)

13 Arbetslösheten under de båda kriserna Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 13 Procent Data t.o.m. maj 2010Data t.o.m. dec 1994 Relativa arbetslöshetstalet i åldern år efter kön, januari 1990 – december 1994 samt januari maj 2010 (skattade trendvärden).

14 Sysselsättningschanser för arbetslösa Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 14 Procent Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Sysselsättningschanser för arbetslösa i åldern år efter kön.

15 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 15 Procent (differens) Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i sysselsättningschans för arbetslösa i åldern år efter kön.

16 Sysselsättningschanser för arbetslösa Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 16 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent Sysselsättningschanser för arbetslösa efter ålder.

17 Sysselsättningschanser för arbetslösa Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 17 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent Sysselsättningschanser för arbetslösa i åldern år efter inrikes och utrikes födda.

18 Förändringar på ett års sikt Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 18 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent (differens) Förändringar på ett års sikt i sysselsättningschans för arbetslösa i åldern år efter inrikes och utrikes födda.

19 Arbetskraften Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 19 Data t.o.m. maj tal Antalet personer i arbetskraften i åldern år, januari maj 2010 (skattade trendvärden).

20 Arbetskraften under de båda kriserna Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB tal Data t.o.m. dec1994Data t.o.m. maj 2010 Antalet personer i arbetskraften i åldern år, januari 1990 – december 1994 samt januari maj 2010 (skattade trendvärden).

21 Andelar ut från arbetskraften Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 21 Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Procent Övergångsandelar ur arbetskraften efter ålder.

22 Sysselsättningschans och arbetslöshetsrisk Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 22 Sysselsättningschans Arbetslöshetsrisk Data t.o.m. kv Data t.o.m. kv Sysselsättningschanser och arbetslöshetsrisker för befolkningen i åldern år efter kön (procent).

23 Sammanfattning •I samband med finanskrisen försämrades arbetsmarknaden tillfälligtvis i samma takt som under nittiotalets värsta perioder •Krisen under nittiotalet medförde negativa effekter på arbetsmarknaden som förstärktes oavbrutet under flera år •Under den senaste krisen avmattades nedgångstakten redan efter ett år •Utrikes födda som varit etablerade på arbetsmarknaden har klarat sig bättre under den senaste finanskrisen •Om detta är början på en bestående vändning eller inte, är för tidigt att säga •För en mer utförlig redovisning se under ”publikationer” finns rapporten som ”Arbetskraftsundersökningen 1:a kvartalet 2010 Temadel”.www.scb.se/aku Hassan Mirza, SCB Krister Näsén, SCB 23


Ladda ner ppt "Arbetsmarknaden i samband med finanskrisen – en jämförelse med nittiotalet."

Liknande presentationer


Google-annonser