Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2011-2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2011-2012."— Presentationens avskrift:

1 PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2011-2012

2 Efterfrågan på arbetskraft Företagen om marknadsutvecklingen Bristyrken - Överskottsyrken Sysselsättningen – Prognos för utvecklingen av arbetslösheten Resultat från höstens enkätundersökning: Arbetskraftsresursen - Åldersstruktur - Befolkningsutveckling Arbetsförmedlingens uppdrag 2012 Arbetskraften och utmaningar på arbetsmarknaden 2012

3 Nyanmälda lediga platser Januari 1992 - Oktober 2011 i Kalmar län

4 Marknadsutvecklingen inom det privata näringslivet i Kalmar län •Stor osäkerhet om framtiden •Ökad ledig kapacitet - fler företag klarar att öka produktionen innan nyrekrytering •Rekryteringsproblem och övertalighet – samtidigt •Industrin står för sysselsättningsminskningen

5 Utvecklingen inom offentliga tjänster •34 procent arbetar inom offentliga tjänster - 80 procent är kvinnor •Barnomsorgen ökar – utbildning minskar •Brist på arbetskraft (läkare, psykolog, sjuksköterskor, förskollärare mfl) •Sysselsättningen oförändrad

6 Bristyrken enligt arbetsgivare Banktjänsteman Byggnadsingenjör Civilingenjör Maskin Elektriker Fordonsmontör Företagssäljare Förskollärare Gjuterioperatör Grundskollärare Kock Läkare Maskinförare, jord/skog Maskintekniker Målare Socialsekreterare Specialistsjuksköterska Styckare Svetsare Telefonförsäljare Verktygsmaskinoperatör

7 Bristyrken •Byggnadsingenjör •Byggnadsplåtslagare •Civilingenjör, elkraft •CNC-operatör (programmering) •Förskolelärare •Lastbilsmekaniker •Psykolog •Sjuksköterska inom akutsjukvård •Sjuksköterska, psykiatrisk vård •Svetsare (licensierade) Överskottsyrken •Barnskötare •Försäljare, dagligvaror •Köks- och restaurangbiträde •Lagerarbetare •Montör (gummi- och plastindustri) •Städare/lokalvårdare •Truckförare •Trädgårdsarbetare •Vaktmästare •Vårdbiträde Arbetsförmedlingens bedömning för 2012:

8 Antalet sysselsatta i Kalmar län (16-64 år) Utfall till och med 2009. Prognos för 2010-2012 Källa: SCB samt Arbetsförmedlingen

9 Kvartal 4 2011Kvartal 4 2012 Jord-/skogsbruk Oförändrat Bygg/anläggning Svag ökningOförändrat Industri OförändratStark minskning Privata tjänster Svag ökning Offentliga tjänster Oförändrat Totalt (antal) 300-500 Sysselsättningsutveckling i Kalmar län Jämförelse mot samma kvartal året innan

10 ÅrAntal varslade 20021 600 20031 800 20042 800 20051 100 2006600 2007 900 2008 3 100 2009 2 200 2010 1 200 2011 (t.om. oktober) 720 Antal varslade personer per år

11 Källa: Arbetsförmedlingens veckostatistik

12 Antal Förändring mot motsvarande kvartal året innan 2007 kvartal 45 000-2 100 2008 kvartal 46 3001 300 2009 kvartal 410 0003 700 2010 kvartal 49 200-800 2011 kvartal 49 2000 2012 kvartal 49 700500 Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län Prognos för 2011 och 2012

13 Befolkningsutvecklingen i Kalmar län 1985-2010 jämfört med riket Källa: SCB

14 Befolkningen på ettårsklasser, nyårsafton 2010 i Kalmar län Källa: SCB

15 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar perioden 1995-2025 riket

16 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar perioden 1995-2025 Kalmar län

17 Prognos för antalet personer i arbetskraften 2010-2025 i Kalmar län Källa: Arbetsförmedlingen, Generationsväxlingsprojektet

18 Antal arbetslösa i utsatta och i ej utsatta grupper i Kalmar län Andel i utsatta grupper: 53 % i Kalmar mot 58 % i riket Utsatta grupper: Personer med endast förgymnasial utbildning, unga med kort utbildning, äldre 55+, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta

19 •Företagen känner en stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. •Sysselsättningen faller och arbetslösheten stiger. •Svag befolkningsutveckling gör att arbetskraften minskar under många år framöver. •Utsatta grupper utgör 53 procent av samtliga inskrivna arbetslösa. Det är lägre än rikets andel på 58 procent. Sammanfattning av höstprognosen 2011: Utsatta grupper: Personer med endast förgymnasial utbildning, unga med kort utbildning, äldre 55+, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta

20 Arbetsförmedlingens uppdrag 2012 •2012 - mer resurser för personal och program •Behov av fler medspelare – arbetsgivare och samverkanspartners för resultat •Arbetsförmedlingen – för alla •Se Kraften


Ladda ner ppt "PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter för Kalmar län 2011-2012."

Liknande presentationer


Google-annonser