Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen Lena Liljebäck Generationsväxlingen Organisation regional samverkan Prioriterade grupper www.arbetsformedlingen.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen Lena Liljebäck Generationsväxlingen Organisation regional samverkan Prioriterade grupper www.arbetsformedlingen.se."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen Lena Liljebäck Generationsväxlingen Organisation regional samverkan Prioriterade grupper www.arbetsformedlingen.se

2 Utmaningar på längre sikt •Generationsväxlingen… •…kommer att ge brister på arbetskraft inom många yrkesgrupper •Arbetskrafts- och kompetensförsörjningen inom industrin •Strukturarbetslösheten riskerar att bli hög •Samtidigt stor och ökande grupp av arbetslösa med otillräcklig utbildning

3 Generationsväxlingen – Hot eller möjligheter •Fler lediga jobb när arbetskraft pensioneras •Kan leda till lägre arbetslöshet i många regioner •Många lediga jobb i vissa regioner och i regioner där efterfrågan är traditionellt låg •Risk för flaskhalsar i produktionen när nyckelpersoner försvinner •Brist på arbetskraft inom branscher/yrken och som kan bli inflationsdrivande •Högre inflation medför högre räntor - lägre tillväxt – svårare att upprätthålla välfärden

4 Åldersavgångar i Sveriges kommuner

5 Befolkningstillväxt 2009- 2025, totalt

6

7 Antal personer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Åldersavgångar offentlig sektor Åldersavgångar Tillträdande ungdomar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Tillträdande ungdomar och åldersavgångar i Pajala

8 Antal personer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 0 50 100 150 200 250 300 Åldersavgångar offentlig sektor Åldersavgångar Tillträdande ungdomar Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Tillträdande ungdomar och ålderavgångar i Simrishamn

9 Antal personer 1995200020052010201520202025 5000 10000 15000 AvgångarTillträdande Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Tillträdande ungdomar och åldersavgångar i Stockholm perioden 1995-2025

10 Arbetsförmedlingen organisationsskiss 0.2 Styrelse Generaldirektör Internrevisio n Bitr. Generaldirektör Internationella Kompletterande arbetsförmedling stjänster 69 Arbetsmarknadsområden med 321 arbetsförmedlingar Rehabilitering till arbete Rehabilitering till arbete Integration och etablering Integration och etablering Förmedlings- utveckling Marknad och Relationer Analys Information Personal Stöd och service IT Juridik Ekonomi 10 Marknadsområden och Kundtjänst Ledningsstab Planeringsstab Presstab Utvecklingsstab Controlling Säkerhet Specialistorganisation - Rehabilitering till arbete Regering / Riksdag

11 En organisation med samverkan på olika nivåer. •10 Marknadsområden –Marknadschef •69 Arbetsmarknadsområden –Arbetsförmedlingschef med områdesansvar •321 Arbetsförmedlingskontor –Arbetsförmedlingschef, sektionschef

12 Inriktning av extern samverkan för Arbetsförmedlingen •Vidmakthålla och fördjupa kunskaperna om branscher, yrken och målgrupper. •Samverka med andra politikområden för förbättrad lokal/regional anpassning speciellt med avseende på kompetensförsörjnings- och integrationsfrågor. •Tydliggöra och öka förståelsen för Arbetsförmedlingens uppdrag och ge möjlighet till insyn för andra aktörer.

13 Huvudsakliga former för samverkan •Branschråd •Arbetsmarknadsråd •Kulturarbetardelegationen •Partnerskap för regional tillväxt •Regionala kompetensråd •Strukturfondspartnerskap •Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten •Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet •Samhall AB •Galaxen AB •Omställningsavtal


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen Lena Liljebäck Generationsväxlingen Organisation regional samverkan Prioriterade grupper www.arbetsformedlingen.se."

Liknande presentationer


Google-annonser