Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet."— Presentationens avskrift:

1 Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet att vara delaktiga. En del av den regionala överenskommelsen.

2 Kunskapsbaserad utveckling NAD – nätverk, aktivitet, delaktighet Hiv/STI prevention migration

3 Idéburen Sektor (NAD) Samhälls- och hälsokommunikation (SHK) Forskningsbaserad kunskapsutveckling (MILSA) En kunskapsbaserad långsiktigt hållbar utveckling av ett rättighetsbaserat inkluderande mottagande och etablering

4 MILSA Plattform för migration och hälsa ERF ÖIGS Ökad inkludering genom språk Avslutat 130630 ESF NAD Nätverk, Aktivitet Delaktighet ERF Hiv/STI Prevention migrations- perspektiv SIBC Somali Information &Business Centre ESF SHK Samhälls- & hälso kommunikatörer

5 Partnerskap Skåne

6 Samhälls- och hälsokommunikatörer SHK Romska HK HK Blekinge Tobaksprevention Föreningar SRHR Min hälsa, mitt val Kullaberg Ensamkommande barn MILSA

7 Förbättrad samverkan mellan idéburna och offentliga organisationer Föreningsaktiviteter som del av etablering Bättre hälsa – kopplat till MILSA Kopplar samman PS/RÖK och regional överenskommelse Sydlän (Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Jönköping) NAD nätverk, aktivitet, delaktighet

8 Somali Information and Business Centre Stöd & vägledning (6 företag) Samhälls- hälsoinformation Min hälsa – mitt val Somalisk paraply- organisation Örebro, Västra Götaland

9 Hiv/STI med migrationsperspektiv 2011 – 2013, SMI medel Tydliggjort SRHR:s frågor relation till hälsokommunikation EKB – kunskapsöversikt SRHR Min hälsa – mitt val Svarar mot nationella strategier Fortsatt utveckling kopplas till MILSA (CRC, LU) Ny ansökan – EKB/SHK

10 Ökad inkludering genom språk 2010-2013 Kommundialog Förstudie Projekt avslutat 130630 Stärkt samarbete mellan idéburen sektor och Arbetsförmedling Etablerat samarbete mellan Integration och Landsbygdsavdelning Kompetenssamverkan Skåne Förstudier NAD Klimat, miljö, energi - förstudie SIBC

11 Forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa Kartläggning av nyanländas hälsa Bedömning av prestationsförmåga Fysisk aktivitet Hälsokommunikation Hjälpprojekt Integrerad rehab MILSA

12 Hälsa inom etablering av nyanlända Partnerskap Skåne Partnerskap Skåne MILSA NAD SHK Hiv/ STI Hiv/ STI SIBC ÖIG Nationell arbetsgrupp fokus hälsa (AF, MIG, SKL, FK, Lst) Nationell arbetsgrupp fokus hälsa (AF, MIG, SKL, FK, Lst) Nationell fokusgrupp Hälsa (Lst) Nationell fokusgrupp Hälsa (Lst)

13 Partnerskap Skåne organisation SHK i Skåne Regionala knutpunkter SHK Nationell nivå Regioner EU NAD SHK i Skåne Regionala knutpunkter SHK i Skåne Regionala knutpunkter AF, kommuner, projekt Delprojekt

14 Projekt Gemensam kompetensutveckling för migration och hälsa 2013-2014 Länsstyrelsernas fokusgrupp för hälsa (Skåne, Stockholm, Örebro, Kronoberg, Västernorrland med tillskott av VG) MILSA Kopplat till EKB

15 2008 - Startade som ett ERF projekt Växt från 16 till 50 samverkansparter Implementeras nationellt och internationellt Total omslutning projekt ca 60 milj Drygt 40 personer fått anställning 10 utvärderingar, ca 15 studentuppdrag 10 forskare Flera hundra tjänstemän OECD, EU, Departement Kopplat till nationella styrorgans handlingsplaner


Ladda ner ppt "Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser