Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet."— Presentationens avskrift:

1 Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet att vara delaktiga. En del av den regionala överenskommelsen. I PARTNERSKAP SKÅNE SAMARBETAR VI RUNT FRÅGOR SOM RÖR INTEGRATION OCH NYANLÄNDAS ETABLERING VI UTGÅR FRÅN KUNSKAP OCH UPPDRAG OCH FÖRHÅLLER OSS TILL MÅLGRUPPERNAS EGNA BEHOV OCH PERSPEKTIV

2 NAD – nätverk, aktivitet, delaktighet
Hiv/STI prevention migration MENY ATT UTGÅ FRÅN I DISKUSSIONER OM FORTSATTA UTVECKLINGSBEHOV Kunskapsbaserad utveckling

3 Forskningsbaserad kunskapsutveckling
En kunskapsbaserad långsiktigt hållbar utveckling av ett rättighetsbaserat inkluderande mottagande och etablering Samhälls- och hälsokommunikation (SHK) Forskningsbaserad kunskapsutveckling (MILSA) Idéburen Sektor (NAD) Bärande pelare i Partnerskap Skåne. SHK, Idéburen sektor och forskning är en integrerad del i allt arbete som görs.

4 SHK MILSA ÖIGS NAD Hiv/STI SIBC
Samhälls- & hälso kommunikatörer MILSA Plattform för migration och hälsa ERF ÖIGS Ökad inkludering genom språk Avslutat ESF NAD Nätverk, Aktivitet Delaktighet ERF Hiv/STI Prevention migrations- perspektiv SIBC Somali Information &Business Centre ESF SAMHÄLLS OCH HÄLSOMMUNIKATÖRER – GENOM DEM NÅR VI ALLA FLYKTINGAR I SKÅNE MED INFORMATION OM SAMHÄLLE OCH HÄLSA, VI NÅR OCKSÅ MED INFORMATION OM AKUTELLA FRÅGOR OCH PROJEKT SHK PILOT, FOKUS, ÅTERFÖR NÄTVERK AKTIVITETET DELAKTIGHET – IDÉBUREN SEKTOR OCH FÖRENINGSLIV SOM RESURS OCH PARTNER SPRÅK – KOMPLETTERANDE METODER FÖR SPRÅKINLÄRNING, SAMARBETE MED FÖRENINGAR, NÄRINGSLIV, ARBETSFÖRMEDLING, SPRÅKPRAKTIK OCH UTBILDNINGAR SOMALI INFORMATON AND BUSINESS CENTER – MALMÖ, KRISTIANSTAD OCH ESLÖV, INFORMATION TILL SOMALIER, RÅD OCH STÖD FÖRETAGANDE PÅ MODERSMÅL, KUNSKAPSBANK HIV STI PREVENTION MED MIGRATIONSPERSPEKTIV – FÖREBYGGANDE INSATSER, METODSTÖD –NÅ UT MED INFORMATION I GENERELLA SYSTEM, SHK, SFI. VIA FÖRENINGAR

5 Partnerskap Skåne

6 Samhälls- och hälsokommunikatörer SHK
Romska HK HK Blekinge Tobaksprevention Föreningar SRHR Min hälsa, mitt val Kullaberg Ensamkommande barn MILSA 6

7 NAD nätverk, aktivitet, delaktighet
Förbättrad samverkan mellan idéburna och offentliga organisationer Föreningsaktiviteter som del av etablering Bättre hälsa – kopplat till MILSA Kopplar samman PS/RÖK och regional överenskommelse Sydlän (Kronoberg, Blekinge, Kalmar, Jönköping)

8 Somali Information and Business Centre
Stöd & vägledning (6 företag) Samhälls- hälsoinformation Min hälsa – mitt val Somalisk paraply- organisation Örebro, Västra Götaland

9 Hiv/STI med migrationsperspektiv
2011 – 2013, SMI medel Tydliggjort SRHR:s frågor relation till hälsokommunikation EKB – kunskapsöversikt SRHR Min hälsa – mitt val Svarar mot nationella strategier Fortsatt utveckling kopplas till MILSA (CRC, LU) Ny ansökan – EKB/SHK

10 Ökad inkludering genom språk
Kommundialog Förstudie Projekt avslutat Stärkt samarbete mellan idéburen sektor och Arbetsförmedling Etablerat samarbete mellan Integration och Landsbygdsavdelning Kompetenssamverkan Skåne Förstudier NAD Klimat, miljö, energi - förstudie SIBC

11 MILSA Kartläggning av nyanländas hälsa Bedömning av prestationsförmåga
Forskningsbaserad stödplattform för migration och hälsa MILSA Kartläggning av nyanländas hälsa Bedömning av prestationsförmåga Fysisk aktivitet Hälsokommunikation Hjälpprojekt Integrerad rehab TOALETTER FIKA FRÅGOR

12 Hälsa inom etablering av nyanlända
Nationell arbetsgrupp fokus hälsa (AF, MIG, SKL, FK, Lst) Nationell fokusgrupp Hälsa (Lst) Partnerskap Skåne MILSA SHK NAD Hiv/ STI SIBC ÖIG

13 Partnerskap Skåne organisation
SHK i Skåne Regionala knutpunkter SHK i Skåne Regionala knutpunkter SHK SHK i Skåne Regionala knutpunkter Regionala knutpunkter AF, kommuner, projekt NAD HAR EN ORGANISATION SOM NÅR ALLA 26 KOMMUNER ÄR MED HÄLSA ÄR EN OBLIGATORISK DEL AV PROGRAMMET UNIKT I SVERIGE OCH BEST PRACTICE DELAT ANSVAR FÖR HÄLSOFRÅGOR Nationell nivå Regioner EU Delprojekt

14 Projekt Gemensam kompetensutveckling för migration och hälsa 2013-2014
Länsstyrelsernas fokusgrupp för hälsa (Skåne, Stockholm, Örebro, Kronoberg, Västernorrland med tillskott av VG) MILSA Kopplat till EKB

15 Startade som ett ERF projekt Växt från 16 till 50 samverkansparter
2008 - Startade som ett ERF projekt Växt från 16 till 50 samverkansparter Implementeras nationellt och internationellt Total omslutning projekt ca 60 milj Drygt 40 personer fått anställning 10 utvärderingar, ca 15 studentuppdrag 10 forskare Flera hundra tjänstemän OECD, EU, Departement Kopplat till nationella styrorgans handlingsplaner


Ladda ner ppt "Partnerskap Skåne En innovativ plattform för samverkan och utveckling av ett inkluderande mottagande. För att alla som kommer till Skåne ska ha möjlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser