Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster):  med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle  som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt  som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamheter  som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet 1

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Statistik om arbetsintegrerande sociala företag i Sverige •Tillväxtverkets register innehåller f n (mars 2012) 268 arbetsintegrerande sociala företag (ca 30 på väg in). •Av dessa finns 57 i Västra Götaland. Det är flest i hela landet. •I Hallands län är siffran noll. •I Gotlands län är andelen arbetsintegrerande sociala företag högst i förhållande till antalet invånare. 2

3 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Antal arbetsintegrerande sociala företag per län 4 •Stockholms län: 50 •Skåne län: 25 •Kronobergs län: 7 •Blekinge län: 4 •Kalmar län: 3 •Västra Götalands län: 57 •Jönköpings län: 8 •Östergötlands län: 20 •Gotlands län: 6 •Södermanlands län: 1 •Hallands län: 0 •Värmlands län: 10 •Örebro län: 7 •Jämtlands län: 5 •Västmanlands län: 3 •Uppsala län: 7 •Dalarnas län: 9 •Gävleborgs län: 11 •Västernorrlands län: 18 •Västerbottens län: 8 •Norrbottens län: 9

5 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sysselsättningen i de arbetsintegrerande sociala företagen •8664 personer är verksamma i de 268 arbetsintegrerande sociala företagen. •2543 av dessa har en anställning i företaget. 2010: 207 företag, ca 7000 verksamma, ca 2000 anställda 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vanliga branscher för arbetsintegrerande sociala företag •Butik och försäljning, 100 företag •Hotell och restaurang, 80 företag •Hushållsnära tjänster, 71 företag •Bygg och fastighetsskötsel, 61 företag •Odling och trädgårdsarbete, 56 företag 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH En kommun kan samarbeta med sociala företag genom att köpa tjänster, ge verksamhetsbidrag och/eller tillhandahålla viss infrastruktur för driften. Exempel på verksamheter:  Daglig verksamhet enligt LSS för dem som omfattas av lagen  Meningsfull sysselsättning enlig SoL för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, eller sociala arbetshinder.  Arbetsförberedande insatser i samarbete med Arbetsförmedlingen för personer med försörjningsstöd  Köpa varor och tjänster från företaget, t.ex. parkskötsel, catering, kopiering Kommunerna och arbetsintegrerande sociala företag

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH  För stora upphandlingsobjekt  Upphandlingsprocessen upplevs för komplicerad och för snabb  Svårt att konkurrera med stora leverantörer  Tjänsterna man levererar stämmer inte helt överens med det som upphandlas www.sofisam.se Hinder för arbetsintegrerande sociala företag i offentlig upphandling

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH  Förenkla och ”avstandardisera” förfrågningsunderlag  Bara relevanta formella krav  Mer pedagogiska förfrågningsunderlag  Överväg sociala hänsyn som utförarvillkor  Öka kännedomen hos inköpare om arbetsintegrerande sociala företag  Öka kunskapen om offentlig upphandling hos arbetsintegrerande sociala företag och småföretag Åtgärder

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH  Att anbudsgivaren anställer funktionshindrade  Att anbudsgivaren anställer långtidsarbetslösa  Att anbudsgivaren vid utförandet av arbetet aktivt gör något för att främja jämlikhet eller mångfald Går att använda t.ex som utförarvillkor men tillämpas sällan, exempel finns t ex RESA-projektet. Sociala hänsyn, några exempel

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH www.sofisam.se

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sofisam.se har tagits fram i samverkan mellan Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Skoopi har också medverkat. Tillväxtverket ansvarar för förvaltning och drift men varje myndighet ansvarar för att hålla myndighetsspecifik information uppdaterad och kvalitetssäkrad. www.sofisam.se

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Detta behöver sociala företag! -Möjlighet till kompetensutveckling: företagande, yrkesinriktat, ledarskap och arbetsträning/rehab/motivation mm. -Långsiktigt hållbara affärer med Arbetsförmedling/ Försäkringskassan, kommuner mfl och bra samarbetsformer. -Enhetligare och anpassat regelverk (individ och företag) t ex önskar Arbetsförmedlingen möjlighet att skapa ett särskilt program för sociala företag. -Offentlig upphandling anpassad till småföretagande och köp med sociala hänsyn. -Finansieringsmöjligheter vid start, utveckling och investeringar. -Tillgång till rådgivning, inkubatorer i start och utvecklingsfaser. -Mer forskning och uppföljning.


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor."

Liknande presentationer


Google-annonser