Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2013 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2013 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2013 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige Källa: Tillväxtverket/SCB Juni 2014

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Satellitkontot mäter turismens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna samlas. Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av National- räkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte alltid jämförbara med de senast publicerade uppgifterna. 2

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2013 Nyckeltal: 284,4 miljarder kronor i total omsättning/konsumtion, plus 3,9% (plus 89,5% från 2000) 173 000 sysselsatta (personer, medeltal), plus 3,3% (plus 32% från 2000) 105,7 miljarder kronor i exportintäkter/utländsk konsumtion i Sverige, plus 2,3% (plus 160% från 2000) 3 procent, turismens relation till/andel av Sveriges totala BNP 3 Citera gärna, men ange alltid källan Tillväxtverket/SCB

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens effekter på ekonomin 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nyckeltal 2000-2013 för svensk turism 5 Figur 1

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismen skapar stora intäkter 6 Figur 2

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stor ökning av turismens omsättning sedan 2000 7 Figur 3

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Utländsk konsumtion i Sverige har ökat mer än dubbelt så mycket som den inhemska 8 Figur 4

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fritidsresenärernas konsumtion ökar mer än affärsresenärernas 9 Figur 5

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hög andel varuinköp för utländska besökare 10 Figur 6

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Boende och restaurang störst för svenska resenärer 11 Figur 7

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turism viktigast för resebyråer och researrangörer 12 Figur 8

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens förädlingsvärde 13 Figur 9

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens andel av BNP större än för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske 14 Figur 10

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens exportvärde 15

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens exportvärde högre än för flera viktiga varuområden 16 Figur 11

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens exportvärde högre än för flera viktiga varuområden 17 Figur 12

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens exportvärde ökar fortare än Sveriges totala export 18 Figur 13

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens andel av den totala exporten ökar 19 Figur 14

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismen den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan 20 Figur 15

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens effekter på sysselsättningen 21

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismen bidrar till ökad sysselsättning 22 Figur 16

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Fler sysselsatta med turism än i många storföretag tillsammans 23 Figur 17

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Flest sysselsatta med turism inom hotell och restaurang 24 Figur 18

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Flest nya arbeten inom hotell och restaurang 25 Figur 19

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Sysselsättningen i många basnäringar minskar – men ökar inom turismen 26 Figur 20

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling och effekter på näringslivet i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik och Fakta om turism 27

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad är turism? Enligt Förenta nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör vad som är turism. 28


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2013 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och."

Liknande presentationer


Google-annonser