Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2012 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2012 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2012 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige Källa: Tillväxtverket/SCB 28 juni 2013

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Satellitkontot mäter turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige Turismens effekter mäts genom så kallade satellitkontoberäkningar i nationalräkenskaperna, där den del av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna samlas. Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har tagits fram av FN-organet World Tourism Organization (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets uppdrag av National- räkenskaperna på Statistiska Centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper revideras tidsserierna varje år, därför är tidigare tidsserier inte jämförbara med de senast publicerade uppgifterna.

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillgång till de data som ligger till grund för figurerna i denna presentation De data som finns publicerade i denna presentation får användas fritt under förutsättning att källan anges. Där inte datauppgifterna finns presenterade i figurerna, finns de underliggande datauppgifterna att hämta under ”anteckningssidorna” 1. Välj ”Anteckningssidor” under rubriken ”Visa” i listen ovan 2. En ”anteckningssida” öppnas där datauppgifterna kan hämtas/kopieras Texter till respektive figur/tabell finns att tillgå i rapporten ”Fakta om svensk turism, 2012” som kan laddas ner från Tillväxtverkets webbplats: http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1804 http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1804 Vid publicering av data ange alltid Tillväxtverket/SCB som källa.

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2012 Nyckeltal: • 275,5 miljarder kronor i total omsättning/konsumtion, plus 4,8% (plus 83,5% från 2000) • 167 900 sysselsatta (personer, medeltal), plus 5,7% (plus 28,5% från 2000) • 106,5 miljarder kronor i exportintäkter/utländsk konsumtion i Sverige, plus 7,5% (plus 162% från 2000) • 3,0 procent, turismens relation till/andel av Sveriges totala BNP Källa: Tillväxtverket/SCB

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Nyckeltal för svensk turism, 2000-2012 Figur 1

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 2 Turismen skapar stora intäkter

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stor ökning av turismens omsättning sedan 2000 Figur 3

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 4 Utländsk konsumtion i Sverige har ökat nästan tre gånger så mycket som den inhemska

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 5 Fritidsresenärernas totala konsumtion ökar mer än affärsresenärernas

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Hushållens turismkonsumtion i Sverige ökar mer än hushållens totala konsumtion Figur 6

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 7 Hög andel varuinköp för utländska besökare

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Boende och restaurang störst för svenska resenärer Figur 8

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turism viktigast för resebyrårer och arrangörerer Figur 9

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens förädlingsvärde Figur 10

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens andel av BNP större än för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske Figur 11

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens exportvärde högre än för flera viktiga varuområden Figur 12

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 13 Turismens exportvärde högre än för flera viktiga varuområden

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismens exportvärde ökar fortare än Sveriges totala export Figur 14

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 15 Turismens andel av den totala exporten öka

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 16 Turismen den enda exportsektor som skapar direkta momsintäkter till statskassan

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Exportvärdet för resevalutan I bytesbalansen ökade mer är importvärdet under 2012 Figur 17

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Resevalutaöverskott under kvartal tre, 2012 Figur 18

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Turismen bidrar till ökad sysselsättning Figur 19

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 20 Fler sysselsatta med turism än i många storföretag tillsammans

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Flest sysselsatta med turism inom hotell och restaurang Figur 21

29 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 22 Flest sysselsatta med turism inom hotell och restaurang

30 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 23 Flest nya arbeten inom hotell och restaurang

31 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Figur 24 Sysselsättningen i många basnäringar minskar – men ökar inom turismen

32 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Vad är turism? Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften. Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör vad som är turism.

33 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxtverket sprider kunskap om turismens utveckling Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling i Sverige. Du hittar mer fakta om turismens utveckling på Tillväxtverkets webbplats www.tillvaxtverket.se under rubriken Fakta och statistik och Fakta om turism


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Årsbokslut för svensk turism 2012 Satellitkontoberäkningar med turismens effekter på ekonomi, export och."

Liknande presentationer


Google-annonser