Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Foto; Kjell-Åke Fredriksson, Naturskyddsföreningen Hornuggla

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Foto; Kjell-Åke Fredriksson, Naturskyddsföreningen Hornuggla"— Presentationens avskrift:

1 Foto; Kjell-Åke Fredriksson, Naturskyddsföreningen Hornuggla

2 Genom varje tugga du tar kan du förändra din kommun och världen En utbildning om hållbar utveckling och ekologisk mat Anna Jiremark

3 Title Body text This classic photograph of the Earth was taken on December 7, The original caption is reprinted below: View of the Earth as seen by the Apollo 17 crew traveling toward the moon. This translunar coast photograph extends from the Mediterranean Sea area to the Antarctica south polar ice cap. This is the first time the Apollo trajectory made it possible to photograph the south polar ice cap. Note the heavy cloud cover in the Southern Hemisphere. Almost the entire coastline of Africa is clearly visible. The Arabian Peninsula can be seen at the northeastern edge of Africa. The large island off the east coast of Africa is the Republic of Madagascar. The Asian mainland is on the horizon toward the northeast.

4 SKOLVERKET: Skolor har ett tydligt uppdrag
Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av andra. Sverige har inte bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och hållbar värld, utan också ett eget intresse av det. Sverige har även ingått internationella överenskommelser som till exempel Agenda 21 och Hagadeklarationen, där uppdragen preciseras ytterligare. Läroplan och kursplan Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling

5 Livsmedelsproduktionen står idag för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser
För att producera ett kilo majs behöver en bonde i USA 33 gånger så mycket inköpt energi som den traditionellt odlande bonden i Mexico. Källor: ”Utmaningar och lösningar för hållbar utveckling” och ”Att agera för en planet” WWF, Svd 15/ FNs jorbruksorg. För att producera ett kilo ris går det åt 88 gånger mer energi för USA-bonden än för risodlaren i Filippinerna. (Källa ”Svart Jord” ? G. Lindstedt) Källa: ”Jorden vi äter” SNF och Studiefrämjandet 2013

6 Generationsmål ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser” Riksdagen har beslutat om ett generationsmål för miljöpolitiken i Sverige: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser (generationsmålet). Detta förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att: – ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad – den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart – människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt om miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas – kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen – en god hushållning sker med naturresurserna – andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön – konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. Läs mer Läs mer i regeringens proposition 2009/10:155 ”Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete” och i Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU25 ”Svenska Miljömål”. Uppdaterad sept Regeringens hemsida FNs ÅTTA MILLENIEMÅL 1) Halvera jordens fattigdom och hunger 2) Se till att barn får gå i grundskola 3) Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 4) Minska barnadödligheten 5) Förbättra mödrahälsan 6) Stoppa spridningen av hiv och aids 7) Säkra en hållbar utveckling 8) Öka samarbetet kring bistånd och handel.

7 Vi är 7,2 miljarder människor
Vi producerar mat för 14 miljarder människor 842 miljoner svälter 1,7 miljarder är överviktiga Mellan 20 och 50 procent av maten slängs i i-länderna Vi kan föda 30 miljarder med en mer vegetarisk kost 8000 f Kr ( år sedan) = 5 miljoner msk 100 e Kr = 300 miljoner 1200 e Kr = 450 miljoner 1650 e Kr = 500 miljoner = 800 miljoner 1850 = 1,27 miljarder 1900 = 1,66 miljarder 1950 = 2,5 miljarder 1995 = 5,76 miljarder 2013 = 7,2 miljarder prognos 2050 = 9-10 miljarder Indien kommer att vara världens mest folkrika nation Källa: Världens historia, Frankrikes Institut för demografiska studier (INED), GP 3/ Senaste källa 14 miljarder: Naturskyddsföreningens bok ”Jorden vi äter” 2013 där anges FAO som källa. Hans Herren, Millenium Institute och IAASTD. Räknat på nödvändiga kalorier per invånare globalt. The industrial food system uses 10 kcal to produce one – an energy problem. Källa 842 miljoner: World Food Program - FNs livsmedelsprogram 4/10-13, Källor: Carlo Petrini, Slow Food, FAO - Jean Ziegler och World Food Report. G-P. ICA-nyheter 08, ”En obekväm sanning”. Vetandets Värld P1 2/3-09 (FAO)* Källa 12 miljarder; Jean Ziegler, UN special envoy/rapporteur for the human right on food explains what is really going on, Geneve. Jean Ziegler säger i filmen ”We feed the world”, en film gjord 2005 av österrikaren Erwin Wagenhofer , visad bl a på ZDF i Tyskland och i USA 2007; ”..given the current state of agriculture in the world it could feed 12 billion people with no problem” När han säger detta så hänvisar han till vad som står i World Food Report, gjord av FAO i Rom (sannolikt 2005). Jag har hört honom formulera sig på liknande sätt i en annan film (VHS hos Mats) där han säger att vi redan idag producerar mat som skulle kunna föda 12 miljarder människor. I följande artikel från IPS 2007 är Ziegler ännu tydligare, fortfarande med samma grundkälla i World Food Report. Han sa detta under en tredagarskonferens I Geneve, troligtvis 2007, the Conference of Non-governmental Organisations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO) and the United Nations Millennium Campaign: Jean Ziegler, U.N. special rapporteur on the right to food, alerted the more than 500 delegates that while 854 million people went without food in the world last year, enough food was produced to feed 12 billion people. "This is why a child that dies from famine is murder," Ziegler said. Maj 2010: The food and agriculture organization data tells us that we produce food for 12 billion people, but there are only 6.3 billion people living. BLOGG; From an address at the Conference of Non-governmental Organisations in Consultative Relationship with the United Nations (CONGO) in 2007.  Ziegler stated that: “Food is being over-produced in industrialised countries where some 349 $ billion dollars have been spent on agricultural subsidies for a minority of people. Only 2.5 percent of the French and 4.9 percent of the Swiss population are farmers.” OLIVIER DE SCHUTTER, FNs matförsörjningsexpert: ODS har offentliggjort/skrivit rapporten ”Agro-ecology and the right to food” (2010) Rapporten ifrågasätter att det industriella jordbruket verkligen är det långsiktigt mest effektiva sättet att använda jordbruksmarken på. Istället är det möjligt för småskaliga bönder att fördubbla livsmedelsproduktionen genom ekologiska metoder inom tio år. - Den ekologiska odlingstekniken när väldigt effektiv, säger ODS. Det industriella storskaliga jordbruket skapar knappt några arbetstillfällen alls men däremot stora sociala och miljömässiga problem. -Idag lider 500 miljoner småskaliga bönder av hunger, delvis beroende på att deras mark tas i anspråk av stora industriella odlingar som på kort tid förstör jorden och bidrar till klimatförändringar. Källa: ”Matens pris” , Malin Olofsson, Daniel Öhman Reporto förlag Sid Rapporten; FNs specialla rapportör när det gäller rätten till mat On 26 March 2008, the UN Human Rights Council approved the President's proposal to appoint Prof. Olivier De Schutter the UN Special Rapporteur on the Right to Food. Prof. De Schutter thus succeeds to Prof. Jean Ziegler, who had been holding this mandate since 2000 Olivier De Schutter Olivier De Schutter (LL.M., Harvard University ; Ph.D., University of Louvain (UCL)), the UN Special Rapporteur on the right to food since May 2008, is a Professor at the Catholic University of Louvain and at the College of Europe (Natolin). He is also a Member of the Global Law School Faculty at New York University and is Visiting Professor at Columbia University Källa: FNs hemsida; Därför måste vi alla bli veganer 18 juni 2010 dagens Klimatnyheter En ny FN-rapport konstaterar att köttkonsumtionen måste minska drastiskt och omgående för att rädda planeten från klimatförändringens värsta konsekvenser, skriver Miljöaktuellt. För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringens värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till vegandiet. Västvärldens förkärlek till kött och mejeriprodukter är ohållbar då världens befolkning växer mot beräknade 9,1 miljarder år Det skriver FN:s internationella panel för hållbar resursanvändning i den nya rapporten "Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production – Priority Products and Materials". Källor;

8 Massor av kemikalier i maten
Maten innehåller allt mer och allt fler rester av bekämpningsmedel Det visar en rapport från EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Källa: GP 21/ Vår mat innehåller allt mer och allt fler rester av bekämpningsmedel. I en vardag med ökad exponering för kemikalier är det svårt att komma ifrån alla gifter. – Det är en djungel, konstaterar Naturskyddsföreningen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har för första gången försökt att uppskatta de långsiktiga riskerna med olika typer av bekämpningsmedel i maten. I EFSAS rapport ingår prover från mer än 500 livsmedel. Nästan hälften innehöll bekämpningsmedel. I 26 procent var det två eller flera bekämpningsmedel. Vanligast var höga värden för baljväxter, kryddor, nötter, havre, sallad och jordgubbar. Kommentar av Johanna Sandahl från SNF, vice ordf.

9

10 Vad menas med ekologiskt producerat ? De viktigaste reglerna i korthet:
Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas Växelbruk Odlingen får inte ske i närheten av stora föroreningskällor Stränga krav när det gäller tillsatser i produkterna

11 Ekologiskt producerat forts.
Djuren ska ha möjlighet att tillfredsställa sina naturliga behov och beteenden Djuren ska ha möjlighet att vara ute Rutinmässig medicinering får inte förekomma Fodret ska vara ekologiskt odlat och GMO-fritt Slakten ska vara skonsam

12 De två vanligaste ekologiska märkningarna
KRAV; Sista juni 2012 ska du ha bytt ut de gamla märkena på dina förpackningar och i din marknadsföring. Den nya EU-loggan är obligatorisk fr o m 1 juli Då måste den sitta på all färdigförpackad ekologisk mat. Det är också möjligt att frivilligt använda den på produkter som inte är färdigförpackade inom EU men också på produkter som är importerade från länder utanför EU.

13 Ekomat bidrar till minst 12
av Sveriges 16 miljömål Undantagen: säker strålmiljö, myllrande våtmarker, levande skogar och storslagen fjällmiljö FRÅN HOTBILD TILL MÅLBILD 14 (15?) miljöhot Växthuseffekt Ozonhålet Försurning Markozon Luft och buller Övergödning av vatten Giftiga metaller Organiska miljögifter Främmande organismer Hot mot biologisk mångfald Överuttag av lagerresurser Exploatering av mark Avfall Strålning 16 miljökvalitetsmål Frisk luft Grundvatten av god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Myllrande våtmarker Hav i balans samt levande kust och skärgård Ingen övergödning Bara naturlig försurning Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Giftfri miljö Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt Begränsad klimatpåverkan Ett rikt växt- och djurliv

14 Uppsving för ekologisk frukt och ekologiska grönsaker
Efter giftlarmet 2013 har försäljningen av ekologiska bananer fördubblats Samtidigt ökar efterfrågan kraftigt på många andra ekoprodukter ”Förvaras oåtkomligt för barn” SNFs kampanj på tågen DN: - Vi sålde lika mycket ekologiska gröna ­vindruvor år 2012 som vi sålde under en vecka förra året (2013), säger Louise König, hållbarhetschef på Coop Det har snart gått ett halvår sedan Testfakta presenterade sin undersökning i DN om gifter i bananer. Resultatet visade att vanliga bananer innehåller rester av bekämpningsmedel, bland annat så ­kallade systemiska ämnen som gör att gifterna inte bara finns i skalet utan även i bananens fruktkött. Ekologiska bananer hade där­emot inte något som helst spår av bekämpningsmedel. Uppmärksamheten visar sig nu ha haft stor effekt på vår konsumtion. Efter larmet har försäljningen av ekologiska bananer mer än fördubblats, enligt de stora mataffärskedjorna. – Vi har sett en ökning med ungefär 150 procent, säger Maria Smith, miljöchef på Ica. På Coop har den ekologiska andelen av bananförsäljningen ökat från 22 procent i början av förra året till 40 procent i slutet av året. Under vissa veckor förra året var intresset så stort att de ekologiska alternativen tog slut. – Vissa veckor tiodubblade vi vår försäljning. När larmet kom var det stor brist på ekobananer i hela Sverige, säger Louise König, hållbarhetschef på Coop. Undersökningen om gifter är en av de största förklaringarna till förändringen, enligt butikskedjorna. En annan orsak är att ekologiska produkter allt oftare säljs med kampanjpris. Samtidigt ökar efterfrågan kraftigt på även andra produkter, framför allt frukter och grönsaker. Det handlar bland annat om äpplen, morötter, vindruvor och paprika. Även mejeriprodukter ökar. – Vi introducerade ekologiska äpplen i lösvikt i januari De har ökat med 500 procent sedan lanseringen. Det finns ett fokus på att må bra och att äta bra. Det går hand i hand med att man äter ekologiskt, säger Maria Smith. Axfood, med varumärken som Hemköp och Willys, har märkt av en fördubbling av både ekologiska äpplen och bananer år 2013 jämfört med året dessförinnan. – På Willys har frukt och grönt gått riktigt bra. Även de som handlar i ett lågpriskoncept är alltså intresserade av ekologiskt, säger Åsa Domeij, miljöchef på Axfood. Enligt butikskedjorna är förändringen unik. Försäljningsökningar i samband med medielarm brukar hålla i sig en kort period. I det här fallet har försäljningskurvan inte vänt tillbaka. I Testfaktas undersökning förra året upptäcktes upp till sju olika typer av bekämpningsmedel på en och samma banan. Gifterna översteg däremot inte EU:s gränsvärden. Ett litet barn på tio kilo kan äta motsvarande fyra bananer per dag utan att det är farligt (?). FAKTA Så säger butikerna Coop: Den ekologiska andelen av bananförsäljningen har ökat från 22 procent i början av år 2013 till 40 procent i slutet av år Ica: Försäljningen av bananer har ökat med ungefär 150 procent sedan larmet för ett halvår sedan. Axfood: Försäljningen av ekologiska bananer har ökat med ungefär 100 procent mellan år 2012 och (Axfood har bland annat varu­märken som Hemköp, Willys, Prisextra, Handlarn och Tempo.) DN 24 Januari

15 FN-rapport om matsäkerhet: ”Småskaligt ekologiskt jordbruk är lösningen för världen”
UN Report Says Small-Scale Organic Farming Only Way to Feed the World Even as the United States government continues to push for the use of more chemically-intensive and corporate-dominated farming methods such as GMOs and monoculture-based crops, the United Nations is once against sounding the alarm about the urgent need to return to (and develop) a more sustainable, natural and organic system. That was the key point of a new publication from the UN Commission on Trade and Development (UNCTAD) titled“Trade and Environment Review 2013: Wake Up Before It’s Too Late,” which included contributions from more than 60 experts around the world. The cover of the report looks like that of a blockbuster documentary or Hollywood movie, and the dramatic nature of the title cannot be understated: The time is now to switch back to our natural farming roots. The New UN Farming Report “Wake Up Before It’s Too Late.” The New UN Farming Report “Wake Up Before It’s Too Late.” Click here to read it. The findings on the report seem to echo those of a December 2010 UN Report in many ways, one that essentially said organic and small-scale farming is the answer for “feeding the world,” not GMOs and monocultures. According to the new UN report, major changes are needed in our food, agriculture and trade systems, with a shift toward local small-scale farmers and food systems recommended. Diversity of farms, reducing the use of fertilizer and other changes are desperately needed according to the report, which was highlighted in this article from the Institute for Agriculture and Trade Policy. It also said that global trade rules should be reformed in order to work toward these ends, which is unfortunately the opposite of what mega-trade deals like the proposed Trans Pacific Partnership (TPP) and the U.S.-EU Trade and Investment Partnership (TTIP) are seeking to accomplish. The Institute noted that these pending deals are “primarily designed to strengthen the hold of multinational corporate and financial firms on the global economy…” rather than the reflect the urgent need for a shift in agriculture described in the new report. Even global security may be at stake according to the report, as food prices (and food price speculating) continue to rise. “This implies a rapid and significant shift from conventional, monoculture-based and high-external-input-dependent industrial production toward mosaics of sustainable, regenerative production systems that also considerably improve the productivity of small-scale farmers,” the report concludes. You can read more about the report from the Institute by visiting their website here. Källa: Nick Meyer (Journalist) på Technologywater och althealthworks.com Ursprungliga källor/länkar: Kort sammanfattning står här ( och själva rapporten hittar ni här (


Ladda ner ppt "Foto; Kjell-Åke Fredriksson, Naturskyddsföreningen Hornuggla"

Liknande presentationer


Google-annonser