Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Genom varje tugga du tar kan du förändra din kommun och världen En utbildning om hållbar utveckling och ekologisk mat Anna Jiremark.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Genom varje tugga du tar kan du förändra din kommun och världen En utbildning om hållbar utveckling och ekologisk mat Anna Jiremark."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Genom varje tugga du tar kan du förändra din kommun och världen En utbildning om hållbar utveckling och ekologisk mat Anna Jiremark

3 3 Title Body text

4 SKOLVERKET: Skolor har ett tydligt uppdrag • Förskolor, skolor och vuxenutbildningar har ett tydligt uppdrag att bidra till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. • Uppdraget formuleras i nationella styrdokument som skollag, läroplaner och kursplaner. 4

5 5 Livsmedelsproduktionen står idag för över en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser

6 6 Generationsmål ” Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”

7 7 • Vi är 7,2 miljarder människor • Vi producerar mat för 14 miljarder människor • 842 miljoner svälter • 1,7 miljarder är överviktiga • Mellan 20 och 50 procent av maten slängs i i-länderna • Vi kan föda 30 miljarder med en mer vegetarisk kost

8 8 Massor av kemikalier i maten • Maten innehåller allt mer och allt fler rester av bekämpningsmedel • Det visar en rapport från EFSA, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

9

10 10 Vad menas med ekologiskt producerat ? De viktigaste reglerna i korthet: • Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas • Växelbruk • Odlingen får inte ske i närheten av stora föroreningskällor • Stränga krav när det gäller tillsatser i produkterna

11 11 Ekologiskt producerat forts. • Djuren ska ha möjlighet att tillfredsställa sina naturliga behov och beteenden • Djuren ska ha möjlighet att vara ute • Rutinmässig medicinering får inte förekomma • Fodret ska vara ekologiskt odlat och GMO-fritt • Slakten ska vara skonsam

12 12 De två vanligaste ekologiska märkningarna

13 13 Ekomat bidrar till minst 12 av Sveriges 16 miljömål

14 Uppsving för ekologisk frukt och ekologiska grönsaker • Efter giftlarmet 2013 har försäljningen av ekologiska bananer fördubblats • Samtidigt ökar efterfrågan kraftigt på många andra ekoprodukter 14

15 FN-rapport om matsäkerhet: ”Småskaligt ekologiskt jordbruk är lösningen för världen” 15


Ladda ner ppt "1. 2 Genom varje tugga du tar kan du förändra din kommun och världen En utbildning om hållbar utveckling och ekologisk mat Anna Jiremark."

Liknande presentationer


Google-annonser