Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänningens dilemma

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänningens dilemma"— Presentationens avskrift:

1 Allmänningens dilemma
The tragedy of the global commons

2 Växthuseffekten Skogsavverkning Diskussionsfrågor Diskussionsfrågor Goda exempel Överfiske Överbefolkning Diskussionsfrågor Diskussionsfrågor

3 Växthuseffekten http://www.bit.ly/bIh8Aj
Trots att de allra flesta undertecknat Kyotoprotollet säger Vi I EU säger att det är ingen idé att EU minskar på sina utsläpp så länge USA släpper ut så mycket och Kina ökar sina så fort som de gör. Kina säger att de släpper ut mycket mindre per person än EU och USA, medan USA säger att de inte kan minska sina utsläpp förrän Kina och u-länderna gör det. U-länderna vill inte göra något förrän i-länderna levt upp till sina tidigare åtaganden. D.v.s. ingen vill minska på sina utsläpp men alla vill minska på de andras utsläpp Gå in på länken, studera USA, Kina och några EU-länder och diskutera fram en konstruktiv lösning på problemet.

4 Kyotoprotokollet Gröna länder har skrivit på Kyotoprotokollet, grå har inte bestämt sig ännu och rött land (U.S.A) vägrar att skriva på

5 Överfiske Torskfiskestoppet 2002 är ett skolexempel
på ”Allmänningens dilemma”. De svenska fiskarna menade att stoppet bara skulle gynna balter, ryssar, polacker och finnar… ”Gör inte vi det, gör någon annan det”… Gå in på länken och läs om fisken i Östersjön. Hur kan vi göra det mer lönsamt att begränsa fisket?

6 Skogsavverkning Skogar som förvaltas på ett hållbart sätt innebär jobb och inkomster för uppskattningsvis 1,2 miljarder människor. Men skogen innebär även en direkt källa till mat och försörjning för ca 450 miljoner människor över hela världen. I många länder är avskogning en aktuell fråga som orsakar utdöende, ändringar av klimatförhållandena, ökenspridning och fördrivning av ursprungs- befolkningar. Redan idag beräknar FN att så mycket som 20 % av världens utsläpp av växthusgaser kan härledas till att stora områden skogsmark skövlats. En fortsatt utveckling i denna riktning kan omöjliggöra världens ambition att hejda klimatförändringen Hur kan man göra det mer lönsamt för skogsägare att INTE avverka?

7 Redd (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
Lyckade projekt i Costa Rica och på Papua Nya Guinea, där man värderat skogen så högt att det varit mer lönsamt att behålla den än att avverka den har inspirerat FN:s klimatpanel till ett projekt kallat REDD Syftet är att sätta en prislapp på de enorma mängder koldioxid som lagras i skog. Utvecklingsländer ska ges ekonomiska sporrar för att verka för att avverkningen minskar. En arbetsgrupp inom Redd har beräknat att man med ekonomiska åtaganden motsvarande miljarder euro skulle kunna minska avverkningen med 25 procent till år Det vore den ojämförligt största globala insatsen för att minska utsläppen av växthusgaser.

8 Överbefolkningen Diskutera vad som kan ligga till grund för överbefolkning av vissa områden och vilka följder förflyttning av stora folkgrupper kan få.

9 Icke förnybara resurser
Till icke förnybara resurser räknas olja, kol och naturgas men också metaller, grus och produkter tillverkade av dessa fossila bränslen som t ex plast. Dessa resurser är ändliga, de kan alltså komma att ta slut. Hur kan vi skapa ett långsiktigt hållbart samhälle?


Ladda ner ppt "Allmänningens dilemma"

Liknande presentationer


Google-annonser