Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett globalt problem Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center CO2-utsläpp totalt, världen CO2-utsläpp, Sverige Miljoner ton koldioxid Utsläppen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett globalt problem Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center CO2-utsläpp totalt, världen CO2-utsläpp, Sverige Miljoner ton koldioxid Utsläppen."— Presentationens avskrift:

1

2 Ett globalt problem Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center CO2-utsläpp totalt, världen CO2-utsläpp, Sverige Miljoner ton koldioxid Utsläppen av koldioxid ökade mycket kraftigt under 1900-talet Sveriges andel av utsläppen: 0,1 procent + 1 600 procent sedan 1900 Not: * innebär skattningar av Carbon Dioxide Information Analysis Center

3 En allt mer effektiv energianvändning Källor: SCB och Energimyndigheten BNP uttryckt i fasta priser basår 2005 BNP, Sverige Energianvändning, Sverige Index, 1970=100 Idag går det åt betydligt mindre energi för att producera en viss mängd varor och tjänster jämfört med för 40 år sedan. BNP + 127 procent Energi + 35 procent

4 Energi för bostäder och industri Källa: Energimyndigheten Siffrorna avser 2010. Förluster ej inkluderade i sammanställningen. Industrin är av central betydelse för den svenska ekonomin. En klimat- och kostnadseffektiv energitillförsel är därför en grundförutsättning för samhället. Industri 149 TWh Bostäder och servicesektorn 167 TWh Inrikes transporter 96 TWh

5 Ton CO 2 per invånare 2009 Kg CO 2 per BNP (2000 USD) 2009 Sverige Hur mycket koldioxid släpper i-länderna ut? Ju högre upp ett land placerar sig, ju mer CO 2 släpps ut i förhållande till hur mycket som produceras. Ju längre åt höger ett land placerar sig, ju mer CO 2 per capita släpper det ut.

6 Polen Slovakien Tjeckien Ungern Estland Australien Belgien/Tyskland/OECD/Finland Kanada USA Luxemburg Sydkorea Grekland Danmark/Irland Portugal/Spanien/Italien/EU-27 Nederländerna Nya Zeeland Frankrike/Island Schweiz Norge/Japan Sverige Ton CO 2 per invånare 2009 Kg CO 2 per BNP (2000 USD) 2009 Storbritannien/Österrike Sverige släppte år 2009 ut 4,5 ton CO 2 per invånare eller 0,1 kg CO 2 per produktionsenhet. De svenska utsläppen tillhör de lägsta bland OECD-länderna. Hur mycket koldioxid släpper i-länderna ut? Källa: International Energy Agency

7 CO2-utsläpp, Sverige Elanvändningen i Sverige Koldioxidfri el bakom Sveriges låga utsläpp Sverige har i stor utsträckning skiftat från förbränning av fossila bränslen till el från vattenkraft och kärnkraft (två koldioxidfria energislag) Elanvändning + 131 procent Koldioxidutsläpp - 48 procent Index, 1970=100 Källor: CDIAC och Energimyndigheten

8 80 procent fossila bränslen globalt Källa:International Energy Agency I Sverige är motsvarande andel cirka 40 procent fossila bränslen. Fossila bränslen 81 % Världen Energitillförsel år 2009 Övriga energislag 19 % Fossila bränslen 43 % Sverige Energitillförsel år 2009 Övriga energislag 57 %

9 Förbränning av avfall och förnyelsebara bränslen 10,1 % Geotermisk värme, sol, vind, etc. 0,8 % 80 procent fossila bränslen globalt Kol, olja och gas dominerar globalt Kol 26,9 % Världen Energitillförsel år 2009 Olja 33,4 % Gas 20,7 % Kärnkraft 5,7 % Vattenkraft 2,3% Källa:International Energy Agency

10 Förbränning av avfall och förnyelsebara bränslen 19,8 % Geotermisk värme, sol, vind, etc. 0,4 % 80 procent fossila bränslen globalt Kol och gas nästan obetydliga i Sverige Kol 3,7 % Sverige Energitillförsel år 2009 Olja 37,3 % Gas 2,1 % Kärnkraft 25,9 % Vattenkraft 10,8 % Källa:International Energy Agency

11 Jordbruk 13,5 % Skogsbruk och avskogning 17,4 % Avskogning är ett stort problem globalt Avskogningen gör att jordens skogar inte förmår att absorbera lika mycket koldioxid Avfall 2,8 % Utsläpp av växthusgaser Världen, år 2004 El och värme 25,9 % Transporter 13,1 % Bostäder och lokaler 7,9 % Industri 19,4 % Källa:IPCC

12 Stora utmaningar och möjligheter Stora delar av jorden vilar fortfarande i mörker. I takt med att välståndet sprider sig kommer kraven på en kostnads- och klimateffektiv energiförsörjning att öka. Utmaningen är enorm, men det samma kan sägas om möjligheterna för teknikutveckling.


Ladda ner ppt "Ett globalt problem Källa: Carbon Dioxide Information Analysis Center CO2-utsläpp totalt, världen CO2-utsläpp, Sverige Miljoner ton koldioxid Utsläppen."

Liknande presentationer


Google-annonser