Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1Vägverket 2014-06-24 Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen Om alla höll hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton. Det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1Vägverket 2014-06-24 Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen Om alla höll hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton. Det."— Presentationens avskrift:

1 1Vägverket 2014-06-24 Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen Om alla höll hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton. Det är mer än vad låg- inblandningen med 5 procent etanol ger.

2 2Vägverket 2014-06-24 Koldioxidproblemet •Växthuseffekten •Ökade transporter - ökade halter koldioxid •Vägtrafikens andel av utsläppen cirka 30 procent •19,2 miljoner ton koldioxid per år från vägtrafiken •Målet 2010 är att inte överskrida 1990 års nivå •Problem: 15 procent mer utsläpp idag än 1990 •Trend: Sedan länge kontinuerlig ökning av utsläppen, 2006 vände kurvan dock nedåt med 0,7 procent

3 3Vägverket 2014-06-24 Så mycket kostar det att köra fortare: Från 70 km/tim till 90 km/tim 0,7 liter x 11,50 kronor x 150 = cirka 1 200 kronor Från 90 km/tim till 110 km/tim 1,1 liter x 11,50 kronor x 150 = cirka 1 900 kronor Från 90 km/tim till 130 km/tim 2,7 liter x 11,50 kronor x 150 = cirka 4 660 kronor Räkneexempel för personbil I beräkningen har vi utgått från att bensinpriset är 11,50 kr/liter och att färdsträckan är 1 500 kilometer.

4 4Vägverket 2014-06-24 Så mycket kostar det att köra fortare: Från 70 km/tim till 80 km/tim 2,9 liter x 8,50 kronor x 2000 = 49 300 kronor Från 80 km/tim till 90 km/tim 3,8 liter x 8,50 kronor x 2000 = 64 600 kronor Från 80 km/tim till 100 km/tim 8,6 liter x 8,50 kronor x 2000 = 73 100 kronor Räkneexempel för fjärrlastbil I beräkningen har vi utgått från att dieselpriset är 8,50 kr/l och att färdsträckan är 20 000 mil.

5 5Vägverket 2014-06-24 Förbrukning kontra hastighet Fjärrlastbil 48,7 liter per 100 km 34,1 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

6 6Vägverket 2014-06-24 Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Fjärrlastbil 12,4 kg per mil 8,7 kg per mil Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

7 7Vägverket 2014-06-24 Förbrukning kontra hastighet Personbil 6,7 liter per 100 km 7,4 liter per 100 km 8,5 liter per 100 km 10,1 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar.

8 8Vägverket 2014-06-24 Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Personbil 1,56 kg per mil 2,38 kg per mil Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar.

9 9Vägverket 2014-06-24 Förbrukning kontra hastighet Distributionslastbil 26,4 liter per 100 km 13,6 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

10 10Vägverket 2014-06-24 Förbrukning kontra koldioxidutsläpp Distributionslastbil 3,4 kg per mil 6,7 kg per mil Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.

11 11Vägverket 2014-06-24 Förbrukning kontra hastighet Landsvägs-/fjärrbuss 35,9 liter per 100 km 22,6 liter per 100 km Alla siffror som beskriver bränsleförbrukningen bygger på att föraren hela tiden håller exakt hastighet. I verklig körning förekommer stopp och andra hastighetsförändringar. Dessa kan höja förbrukningen avsevärt, speciellt för tunga fordon.


Ladda ner ppt "1Vägverket 2014-06-24 Hastighetens påverkan på koldioxidutsläppen Om alla höll hastighetsgränserna skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton. Det."

Liknande presentationer


Google-annonser