Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skatteinformation  Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)  20 %340 900  367 60030 600 kr/mån  25 %507 100  526 20043 850 kr/mån 2014-06-291Mikael.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skatteinformation  Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)  20 %340 900  367 60030 600 kr/mån  25 %507 100  526 20043 850 kr/mån 2014-06-291Mikael."— Presentationens avskrift:

1 Skatteinformation  Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)  20 %340 900  367 60030 600 kr/mån  25 %507 100  526 20043 850 kr/mån 2014-06-291Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

2 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB2  Förstärkt jobbskatteavdrag  Sänkning ca 1,5 % på arbetsinkomster 39-117 tkr.  Sänkning ca 1,0 % på arbetsinkomster 117-300 tkr.  Från 1 januari 2009

3 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB3  Avdrag för resor  Mellan bostad och arbete.  Beloppsgränsen höjs från 8 000 kr  9 000 kr från och med 2009.

4 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB4  Höjt schablonavdrag vid uthyrning av egen bostad  Schablonbeloppet höjs 4 000 kr  12 000 kr/år

5 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB5  Sänkt bolagsskatt  28 %  26,3 %  EU-anpassning som gäller från och med 2009

6 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB6  Sänkta sociala avgifter  Arbetsgivaravgifter32,42 %  31,42 %  Egenavgifter30,71 %  29,71 %  Personer upp till 25 år, förslag på sänkning från  20,45 %  15,49 %.

7 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB7  3:12 reglerna o Skatteeffekter på aktieutdelning i och vid försäljning av fåmansbolag. o Kapital eller tjänst? o Beräkningar av gränsvärden

8 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB8  Utdelning  SLR + 9 % * Anskaffningsvärde X  + 25 % av löneunderlag+X  XX  XX * 20 % skatt  eller  Schablonbelopp: 2 * inkomstbasbelopp.  2008 = 96 000

9 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB9  Ändringar av 3:12  Höjt schablonbelopp  2 inkomstbasbelopp  2,5 inkomstbasbelopp  96 tkr  120 tkr  120 tkr – (120 tkr * 20 %) = 96 tkr netto

10 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB10  Ändringar av 3:12, forts.  Sänkta löneuttagskrav  Ägare måste ha gjort löneuttag som inte understiger 6 inkomstbasbelopp (288 tkr) + 5 % av bolagets totala löner.

11 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB11  Ändringar av 3:12, forts.  eller  15 basbelopp (720 000)  Sänkning till 10 basbelopp (480 000)

12 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB12  ExempelAK100 tkr  Löner1 200 tkr  Varav ägare360 tkr  Anskaffningsvärde 100 tkr * 12 %= 12 000  Lönesumma: 1 200 * 25 %= 300 000  312 000  Minimilön:6 * 48 000 = 288 000  5 % av 1200 000 = 60 000  = 348 000

13 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB13  Kvalificerad andel  ej kvalificerad  5 års ”karantän”  Ej verksam i betydande omfattning  25 % på utdelning och reavinst

14 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB14  Sänkt aktiekapital?  Förslag att sänka minimikravet  100 000 kr  50 000 kr  Ytterligare sänkning till 1 kr?

15 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB15  Personalliggare  Slagit väl ut i restaurang- och frisörbranschen.  Utredning för att se om det går att införa i byggbranschen.

16 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB16  Årsredovisning i mindre aktiebolag  BFN har gett ut ett nytt regelverk – K2  Frivilligt  Strävan efter mer enhetliga bokslut

17 Skatteinformation 2014-06-29Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB17  Direktavdrag för inventarier  Förslag om en gräns på ½ prisbasbelopp  200820 500 kr  Från och med 1 juli 2009


Ladda ner ppt "Skatteinformation  Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)  20 %340 900  367 60030 600 kr/mån  25 %507 100  526 20043 850 kr/mån 2014-06-291Mikael."

Liknande presentationer


Google-annonser