Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skatteinformation Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skatteinformation Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)"— Presentationens avskrift:

1 Skatteinformation Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)
20 %  kr/mån 25 %  kr/mån Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB Aktiv Revision i Gävle AB

2 Skatteinformation Förstärkt jobbskatteavdrag
Sänkning ca 1,5 % på arbetsinkomster tkr. Sänkning ca 1,0 % på arbetsinkomster tkr. Från 1 januari 2009 Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

3 Skatteinformation Avdrag för resor Mellan bostad och arbete.
Beloppsgränsen höjs från kr  kr från och med 2009. Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

4 Skatteinformation Höjt schablonavdrag vid uthyrning av egen bostad
Schablonbeloppet höjs kr  kr/år Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

5 Skatteinformation Sänkt bolagsskatt 28 %  26,3 %
EU-anpassning som gäller från och med 2009 Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

6 Skatteinformation Sänkta sociala avgifter
Arbetsgivaravgifter 32,42 %  31,42 % Egenavgifter 30,71 %  29,71 % Personer upp till 25 år, förslag på sänkning från 20,45 % 15,49 %. Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

7 Skatteinformation 3:12 reglerna
Skatteeffekter på aktieutdelning i och vid försäljning av fåmansbolag. Kapital eller tjänst? Beräkningar av gränsvärden Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

8 Skatteinformation Utdelning SLR + 9 % * Anskaffningsvärde X
+ 25 % av löneunderlag +X XX XX * 20 % skatt eller Schablonbelopp: 2 * inkomstbasbelopp. 2008 = Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

9 Skatteinformation Ändringar av 3:12 Höjt schablonbelopp
2 inkomstbasbelopp  2,5 inkomstbasbelopp 96 tkr  120 tkr 120 tkr – (120 tkr * 20 %) = 96 tkr netto Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

10 Skatteinformation Ändringar av 3:12, forts. Sänkta löneuttagskrav
Ägare måste ha gjort löneuttag som inte understiger 6 inkomstbasbelopp (288 tkr) + 5 % av bolagets totala löner. Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

11 Skatteinformation Ändringar av 3:12, forts. eller
15 basbelopp ( ) Sänkning till 10 basbelopp ( ) Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

12 Skatteinformation Exempel AK 100 tkr Löner 1 200 tkr
Varav ägare tkr Anskaffningsvärde 100 tkr * 12 % = Lönesumma: * 25 % = Minimilön: 6 * = 5 % av = = Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

13 Skatteinformation Kvalificerad andel  ej kvalificerad
5 års ”karantän” Ej verksam i betydande omfattning 25 % på utdelning och reavinst Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

14 Skatteinformation Sänkt aktiekapital? Förslag att sänka minimikravet
kr  kr Ytterligare sänkning till 1 kr? Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

15 Skatteinformation Personalliggare
Slagit väl ut i restaurang- och frisörbranschen. Utredning för att se om det går att införa i byggbranschen. Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

16 Skatteinformation Årsredovisning i mindre aktiebolag
BFN har gett ut ett nytt regelverk – K2 Frivilligt Strävan efter mer enhetliga bokslut Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB

17 Skatteinformation Direktavdrag för inventarier
Förslag om en gräns på ½ prisbasbelopp kr Från och med 1 juli 2009 Mikael Johansson Aktiv Revision i Gävle AB


Ladda ner ppt "Skatteinformation Höjda skiktgränser 2009 (statlig skatt)"

Liknande presentationer


Google-annonser