Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Senior-Ekonomi. Program  Kommunalskatt  Statlig skatt  Allmän pensionsavgift  Grundavdrag  Jobbskatteavdrag  Egenföretagare  Lite övrigt smått.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Senior-Ekonomi. Program  Kommunalskatt  Statlig skatt  Allmän pensionsavgift  Grundavdrag  Jobbskatteavdrag  Egenföretagare  Lite övrigt smått."— Presentationens avskrift:

1 Senior-Ekonomi

2 Program  Kommunalskatt  Statlig skatt  Allmän pensionsavgift  Grundavdrag  Jobbskatteavdrag  Egenföretagare  Lite övrigt smått och gott

3 Kommunal inkomstskatt Om man tjänar 45 000 kr/år börjar man betala kommunal inkomstskatt. Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken kommun man var bosatt i den 1 november året innan. Den 1 nov 2012 bodde vi i Järfälla Kommun, 31,88 % kommunalskatt för hela 2013.

4 När betalar man statlig skatt? För personer som är 65 år eller yngre. 426 300 kr nedre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt 604 700 kr övre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt + 5% statlig inkomstskatt

5 …och när man fyllt 65 år? För personer som fyllt 65 år vid årets början. 450 200 kr nedre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt 620 600 kr övre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt + 5% statlig inkomstskatt

6 Skattetabell

7 Allmän pensionsavgift Om man tjänar 18 824 kr eller mer på ett år ska man betala allmän pensionsavgift Avgiften är 7 % och räknas på din inkomst av anställning och/eller om du driver en närings- verksamhet

8 Förhöjt grundavdrag ett extra grundavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början, som är bosatta i Sverige hela 2013 – eller vistats här stadigvarande hela året. Finns inräknat i skattetabellerna.

9 Jobbskatteavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början. -100 000 kr20% 100 000 kr -300 000 kr15 000 kr + 5% 300 000 kr -30 000 kr Finns med i skattetabellerna.

10 Fastighetsavgift 2013 småhus  Fastighetsskatten för småhus för 2013 är 7074 kr, dock max 0,75% av taxeringsvärdet.  Betalas för beskattningsåret av den som är ägare den 1 januari  Endast fastigheter i Sverige  Särskilda regler för nybyggda hus

11 Begränsad fastighetsavgift Skattereduktion motsvarande den del av fastighets- avgiften som överstiger 4% av inkomsten. Ägare och bosatt på fastigheten hela 2013.  65 år fyllda vid årets början eller  sjuk-eller aktivitetsersättning någon del av året eller  fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom EU/EES som är jämförbar med sjuk- eller aktivitetsersättning.

12 Skattereduktion för rot- och rutarbete  Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden till utföraren  Maximalt avdrag – 50 000 kr per person och år  Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten räknats ut  Skattereduktionen får kvittas mot: - statlig skatt - kommunal skatt - fastighetsavgift/-skatt

13 Skattereduktion för gåvor  Skattereduktion kan medges med 25 % av gåvobeloppet  Varje gåva minst 200 kr  Minst 2 000 kr/år i gåva för att få skattereduktion  Högst 1 500 kr/person (6 000 x 25 %)  Gåvomottagaren ska vara godkänd innan gåvan ges

14 Är du egenföretagare? Egenavgifter Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du egenavgifter med 10,21%, istället för 28,97%. 10,21% i egenavgifter har du också om du är under 65 år men har tagit ut hel ålderspension och premiepension under hela året. Detta kan du göra från och med den månad du fyller 61 år.

15 Informationsträffar för företagare

16 Flera pensionsutbetalare och/eller arbetsgivare? Varför kan det bli kvarskatt?

17 Arbetsgivaravgifter Du vet väl att du är billigare att anställa från det år du fyller 66 år? Arbetsgivaravgifter: 65 år eller yngre31,42% 66 år eller äldre10,21% 75 år eller äldre0%

18 Avdrag eller inte avdrag?  Spara kvitton  Den som begär avdrag i deklarationen ska kunna visa sina kostnader  Privata levnadskostnader är aldrig avdragsgilla Avdragslexikon finns på www.skatteverket.se

19

20 Kapital Tex. Uthyrning av fastighet, försäljning av privatbostad, försäljning av aktier, ränteutgifter  Överskott beskattas med en statlig inkomstskatt på 30 %  Underskott ger rätt till skattereduktion med 30% upp till 100 000 kr, över 100 000 kr är skattereduktionen 21%

21 Försäljning av privatbostad Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet.  22/30 av vinsten beskattas  Uppskov med beskattning av vinsten  50% av förlusten är avdragsgill I broschyrerna ”Försäljning av bostadrätt” (SKV 321) och ”Försäljning av småhus” (SKV 379) finns mer att läsa.

22 Försäljning av värdepapper SKV 332

23 Aktiehistorik • Klicka på A i listen A – Ö • I rullisten under A finns Aktiehistorik

24 Folkbokföring

25  Tillfälliga vistelser – högst 6 månader på annan ort än där man har sitt egentliga hemvist  På församling skriven – tex om ena maken flyttar till serviceboende medan den andre maken bor kvar i den gemensamma bostaden

26 Om du flyttar utomlands… Gör en anmälan till Skatteverket!

27 Betala skatt i Sverige? Om skatt ska betalas i Sverige och hur mycket efter det att man flyttat från Sverige bestäms av  svensk lagstiftning  skatteavtal med andra länder

28 Använd våra E-tjänster  A-skattsedel  Flyttanmälan  Husarbete  Inkomstdeklaration  Skattekonto  Personbevis

29 Fler frågor?


Ladda ner ppt "Senior-Ekonomi. Program  Kommunalskatt  Statlig skatt  Allmän pensionsavgift  Grundavdrag  Jobbskatteavdrag  Egenföretagare  Lite övrigt smått."

Liknande presentationer


Google-annonser