Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seniorekonomi. Program Kommunalskatt Statlig skatt Allmän pensionsavgift Grundavdrag Jobbskatteavdrag Egenföretagare Lite övrigt smått och gott SENIOREKONOMI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seniorekonomi. Program Kommunalskatt Statlig skatt Allmän pensionsavgift Grundavdrag Jobbskatteavdrag Egenföretagare Lite övrigt smått och gott SENIOREKONOMI."— Presentationens avskrift:

1 Seniorekonomi

2 Program Kommunalskatt Statlig skatt Allmän pensionsavgift Grundavdrag Jobbskatteavdrag Egenföretagare Lite övrigt smått och gott SENIOREKONOMI

3 Kommunal inkomstskatt Om man tjänar 45 000 kr/år börjar man betala kommunal inkomstskatt. Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken kommun man var bosatt i den 1 november året innan. SENIOREKONOMI Den 1 nov 2012 bodde vi i Järfälla Kommun, 31,88 % kommunalskatt för hela 2013.

4 När betalar man statlig skatt? För personer som är 65 år eller yngre. 426 300 kr nedre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt 604 700 kr övre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt + 5% statlig inkomstskatt SENIOREKONOMI

5 …och när man fyllt 65 år? För personer som fyllt 65 år vid årets början. 450 200 kr nedre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt 620 600 kr övre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt + 20% statlig inkomstskatt + 5% statlig inkomstskatt SENIOREKONOMI

6 Skattetabell SENIOREKONOMI

7 Allmän pensionsavgift Om man tjänar 18 824 kr eller mer på ett år ska man betala allmän pensionsavgift Avgiften är 7 % och räknas på din inkomst av anställning och/eller om du driver en närings-verksamhet SENIOREKONOMI

8 Förhöjt grundavdrag - ett extra grundavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början, som är bosatta i Sverige hela 2013 – eller vistats här stadigvarande hela året. Finns inräknat i skattetabellerna. SENIOREKONOMI

9 Jobbskatteavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början. -100 000 kr20% 100 000 kr -300 000 kr15 000 kr + 5% 300 000 kr -30 000 kr Finns med i skattetabellerna. SENIOREKONOMI

10 Fastighetsavgift 2013 - småhus Fastighetsskatten för småhus för 2013 är 7074 kr, dock max 0,75% av taxeringsvärdet. Betalas för beskattningsåret av den som är ägare den 1 januari Endast fastigheter i Sverige Särskilda regler för nybyggda hus SENIOREKONOMI

11 Begränsad fastighetsavgift Skattereduktion motsvarande den del av fastighetsavgiften som överstiger 4% av inkomsten. Ägare och bosatt på fastigheten hela 2013. 65 år fyllda vid årets början eller sjuk-eller aktivitetsersättning någon del av året eller fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom EU/EES som är jämförbar med sjuk- eller aktivitetsersättning. SENIOREKONOMI

12 Skattereduktion för rot- och rutarbete Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden till utföraren Maximalt avdrag – 50 000 kr per person och år Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten räknats ut Skattereduktionen får kvittas mot: - statlig skatt - kommunal skatt - fastighetsavgift/-skatt SENIOREKONOMI

13 Skattereduktion för gåvor Skattereduktion kan medges med 25 % av gåvobeloppet Varje gåva minst 200 kr Minst 2 000 kr/år i gåva för att få skattereduktion Högst 1 500 kr/person (6 000 x 25 %) Gåvomottagaren ska vara godkänd innan gåvan ges SENIOREKONOMI SKV 319

14 Är du egenföretagare? - Egenavgifter Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du egenavgifter med 10,21%, istället för 28,97%. 10,21% i egenavgifter har du också om du är under 65 år men har tagit ut hel ålderspension och premiepension under hela året. Detta kan du göra från och med den månad du fyller 61 år. SENIOREKONOMI

15 Informationsträffar för företagare SENIOREKONOMI

16 Flera pensionsutbetalare och/eller arbetsgivare Varför kan det bli kvarskatt? SENIOREKONOMI SKV 4302

17 Arbetsgivaravgifter Du vet väl att du är billigare att anställa från det år du fyller 66 år? Arbetsgivaravgifter: 65 år eller yngre31,42% 66 år eller äldre10,21% Är man född 1937 eller tidigare ska inga arbetsgivaravgifter betalas. SENIOREKONOMI

18 Avdrag eller inte avdrag? - Avdragslexikon finns på www.skatteverket.se Spara kvitton Den som begär avdrag i deklarationen ska kunna visa sina kostnader Privata levnadskostnader är aldrig avdragsgilla SENIOREKONOMI

19 FLIKTEXT I VERSALER

20 Kapital Till exempel uthyrning av fastighet, försäljning av privatbostad, försäljning av aktier, ränteutgifter Överskott beskattas med en statlig inkomstskatt på 30 % Underskott ger rätt till skattereduktion med 30% upp till 100 000 kr, över 100 000 kr är skattereduktionen 21% SENIOREKONOMI

21 Försäljning av privatbostad Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet. • Vinsten beskattas med 22% (22/30 delar) • Uppskov med beskattning av vinsten • 50% av förlusten är avdragsgill I broschyrerna ”Försäljning av bostadrätt” (SKV 321) och ”Försäljning av småhus” (SKV 379) finns mer att läsa. SENIOREKONOMI

22 Försäljning av värdepapper SENIOREKONOMI SKV 332

23 Aktiehistorik SENIOREKONOMI • Klicka på A i listen A – Ö • I rullisten under A finns Aktiehistorik

24 Folkbokföring SENIOREKONOMI

25 Folkbokföring Tillfälliga vistelser – högst 6 månader på annan ort än där man har sitt egentliga hemvist På församling skriven – tex om ena maken flyttar till serviceboende medan den andre maken bor kvar i den gemensamma bostaden SENIOREKONOMI

26 Om du flyttar utomlands… Gör en anmälan till Skatteverket!

27 Betala skatt i Sverige? Om skatt ska betalas i Sverige och hur mycket efter det att man flyttat från Sverige bestäms av Svensk lagstiftning Skatteavtal med andra länder SENIOREKONOMI

28 Använda våra E-tjänster SENIOREKONOMI A-skattsedel Flyttanmälan Husarbete Inkomstdeklaration Skattekonto Personbevis

29 SENIOREKONOMI Självbetjäning dygnet runt Webbplats: www.skatteverket.seskatteverket.se Servicetelefon: 020 567 000 Personlig service Skatteupplysningen: 0771-567 567 Våra servicekontor: 103 stycken kontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.


Ladda ner ppt "Seniorekonomi. Program Kommunalskatt Statlig skatt Allmän pensionsavgift Grundavdrag Jobbskatteavdrag Egenföretagare Lite övrigt smått och gott SENIOREKONOMI."

Liknande presentationer


Google-annonser