Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deklarationsseminarium 2010 Välkommen!. Inledning Generaldirektör Ingemar Hansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deklarationsseminarium 2010 Välkommen!. Inledning Generaldirektör Ingemar Hansson."— Presentationens avskrift:

1 Deklarationsseminarium 2010 Välkommen!

2 Inledning Generaldirektör Ingemar Hansson

3 Dags att deklarera!  59,8 milj. kontrolluppgifter har kommit in  7 388 461 inkomstdeklarationer har skickats ut  661 000 personer har försäljning av värdepapper att deklarera  120 019 personer har försäljning av småhus att deklarera  129 458 personer har försäljning av bostadsrätt att deklarera

4 Se över din ekonomi! Ta tillfället i akt och se över din ekonomi. Har du rätt jämkning?

5 Det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel  Lätt att deklarera för de flesta  Använd våra e-tjänster och vår webbplats  Extraöppet i Skatteupplysningen Var ute i god tid!

6 Komplicerade områden  Fortfarande svårt och många fel vid försäljning av värdepapper och bostäder samt vid reseavdrag  Vi försöker förenkla och göra det lätt att göra rätt från början  Försäljning av enbart inlösenrätter eller inlösen av premieobligationer - ingen redovisning på K4  Innebär totalt att ca 220 000 personer inte behöver lämna K4-bilagan

7 Deklarera elektroniskt! • Mer än 99 % kan • I år är målet 60 % • Enkelt och färre fel • Ny skatteuträkning • Kvittens Behåll pappersdeklarationen!

8 Husarbete  Årets stora nyhet och en pedagogisk utmaning  Fem olika metoder för skattereduktionen  Fakturamodellen gör det lättare i framtiden  561 110 personer får förtryckta uppgifter i deklarationen med en skattereduktion på totalt 6 518 554 856 kr

9 Nyheter vid 2010 års taxering (löntagare och pensionärer) Tommy Carlsson

10 Resor till och från arbetet  Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen medges endast för den del av kostnaden som överstiger 9 000 kr (f.å. 8 000 kr)  Avdraget för egen bil är fortfarande 18,50 kr/mil, vilket innebär att man måste ha kört minst 487 mil (9000/18,50=486,5) för att avdrag ska kunna komma ifråga

11 Uthyrning av privatbostad  Schablonavdraget har höjts till 12 000 kr per år (f.å. 4 000 kr)  Syftet är att stimulera till uthyrning i andra hand t.ex. till studenter

12 Skattereduktion för husarbete  Skattereduktionen omfattar sedan den 8 december 2008 även s.k. ROT-arbeten.  Mer information kommer senare under dagens program.  Vid försäljning av privatbostad får inte avdrag göras för förbättringsutgifter som täcks av s.k. ROT-avdrag

13 Förhöjt grundavdrag för pensionärer  Personer födda 1943 eller tidigare som varit bosatta i Sverige hela 2009 – eller vistats här stadigvarande hela året – får ett förhöjt grundavdrag  Tillägget är högst 18 100 kr  Framgår av tabell i Skatteuträkningsbroschyren SKV 425, sidan 7+10-11  Ett par exempel: taxerad inkomst100 000200 000 grundavdrag pensionär 36 300 28 900 vanligt grundavdrag 29 700 26 300 differens + 6 600 + 2 600 om skatten är 30 % - 1 980 kr - 780 kr

14 Förmån av dator  Från och med årets deklaration ska förmån av datorutrustning som arbetsgivare tillhandahåller, värderas till marknadsvärdet  Undantag – om avtal tecknats 2006 eller tidigare, se Skatteregler för privatpersoner, SKV 330

15 Enklare beräkning av jobbskatteavdraget för pensionärer  Tabell finns på sidan 27 i Skatteuträkningsbroschyren  Arbetsinkomst 0 - 100 000 kr = 20 % Arbetsinkomst 100 000 – 300 000 = 15 000 + 5 % Arbetsinkomst 300 000 och högre = 30 000  Exempel: Arbetsinkomst 105 000 kr: Skattereduktion 20 250 kr (15 000 + 105 000 x 5%) Om skatten är 30 %: 105 000 x 30 % = 31 500 kr – 20 250 kr = 11 250 kr

16 Husavdraget Pia Blank Thörnroos och Anna Sjöberg

17 Skattereduktion för husarbete 1 juli 2007 Hushållsarbete 8 dec 2008 ROT-avdrag 1 juli 2009 Fakturamodellen

18 561 110 personer har fått skattereduktion med totalt 6 518 554 856 kr. Inkomståret 2009. Beloppet kommer att öka eftersom alla som själva ansöker om skattereduktion ännu inte har kommit in med sin ansökan.

19 Fördelning  123 240 personer har fått skattereduktion för hushållsarbete.  421 706 personer har fått skattereduktion för ROT-arbete.  26 538 personer har fått skattereduktion för såväl hushållsarbete som ROT-arbete. •Observera att differensen på ca 10 000 personer beror på att man inte i förtrycket kan utnyttja någon del av sin skattereduktion

20 Hushållsarbete och ROT-arbete  Den som har fått skattereduktion för husarbete har i snitt fått ca 3 000 kr i skattereduktion.  Den som har fått skattereduktion för ROT-arbete har i snitt fått ca 13 000 kr.

21 Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion för ROT? Alla byggarbeten som utförs i småhus och i bostadsrätt. Den som ansöker om skattereduktion för ROT-arbete måste äga huset eller bostadsrätten

22 Även vissa markarbeten ger rätt till skattereduktion VVS-arbeten som utförs på tomten Dränering Borrning och grävning för vatten och värme som utförs på tomten

23 Ingår inte Anläggning av uppfart Murar Anläggning av trädgård Pool

24 Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion för hushållsarbete Arbetet ska vara utfört i bostaden. Den som ansöker om skattereduktion för hushållsarbete behöver inte äga bostaden där han bor för att få skattereduktion.

25 Vem kan få skattereduktion?  18 år vid årets utgång  Obegränsat skattskyldig i Sverige  Begränsat skattskyldiga i vissa fall  Ägare av fastighet eller bostadsrätt (gäller ROT)  Själv nyttjar bostaden där arbetet utförs

26 Fem sätt att få skattereduktion 2009  Arbeten utförda och betalda innan 1 juli 2009, ansökan på blankett 4501 (gäller endast inkomståret 2009).  Arbeten utförda och betalda 1 juli eller senare, fakturamodellen.  Säkerhetsventilen (gäller endast inkomståret 2009)  Husarbete som förmån från arbetsgivaren.  Anlitat privatperson med A-skattsedel, skattereduktion medges med arbetsgivaravgiften.

27 Arbeten utförda och betalda till och med 30 juni 2009  Ansökan ska göras på blankett 4501.  Ansökan ska skickas till Västervik.  Sista dag för ansökan 3 maj. Ansökan ska bara göras på särskild blankett 1

28 Arbeten utförda och betalda 1 juli 2009 eller senare (fakturamodellen)  Kunden betalar halva arbetskostnaden till utföraren.  Utföraren ansöker om utbetalning av resterande del hos Skatteverket.  Köparen tillgodoförs preliminär skattereduktion.  Beloppet förtrycks i deklarationen. Det är bara att godkänna i deklarationen. 2

29 Arbeten utförda och betalda 1 juli till och med 31 december 2009 (säkerhetsventilen)  Kunden betalar hela arbetskostnaden till utföraren.  Kunden ansöker själv om skattereduktion i deklarationen.  Ruta 47 i deklarationen ska fyllas i och bilaga 47 ska bifogas deklarationen. Ansökan ska bara göras i deklarationen. 3

30 Husarbete som förmån från arbetsgivaren  Förmånens värde har inte ingått i underlaget för skattereduktion.  Arbetsgivaren redovisar förmånen på lönekontrolluppgiften.  Skattereduktionen förtrycks i deklarationen. Det är bara att godkänna i deklarationen! 4

31 Skattereduktion för den som anställt privatperson med A-skatt  Ersättningen har redovisats på förenklad skattedeklaration  Preliminär skattereduktion har medgetts med belopp motsvarande redovisade arbetsgivaravgifter  Skattereduktionen förtrycks i deklarationen Det är bara att godkänna i deklarationen! 5

32 Husarbete Inkomstdeklarationen  Nytt avsnitt: 4 Skattereduktion-Husarbete  Ruta ”Skattereduktion”- här är förtryckt  Skattereduktion, under första halvåret, enligt beslut t.o.m. februari.  Preliminär skattereduktion, under andra halvåret, enligt fakturamodellen.  Skattereduktion enligt kontrolluppgift för förmån av husarbete.  Skattereduktion för den som anlitat privatperson med A-skatt.  Maximalt 50 000 kr.  Ruta 47 endast för säkerhetsventilen 2010. Skattereduktionen räknas ut på bilaga K47 (SKV 2147) eller i den elektroniska deklarationen med e-legitimation. • • • • • • • • •

33 Husarbete Specifikationen Exempel Margareta

34 Husarbete Preliminär skatteuträkning Exempel Margareta

35 Varför finns det risk för kvarskatt? Den slutliga skatten räcker inte till för att göra skattereduktion fullt ut. Dessutom kan skattereduktion inte göras mot alla skatter och avgifter.

36 Total skatt inklusive allmän pensionsavgift som Lisa ska betala 99 952 kr Skattereduktion för husarbete 42 976 Skattereduktion Allmän pensionsavgift 18 900 kr Jobbskatteavdrag 18 476 7 024 kr Skattebelopp som Lisa kan användas för skattereduktion 80 352 kr Skattebelopp som alltid måste betalas Lisa har en årsinkomst på 270 000 kr. Lisa har köpt ROT-arbete för 100 000 kr och har betalat halva fakturabeloppet till utföraren samt tillgodoförts 50 000 kr i preliminär skattereduktion. Fråga: Räcker Lisas skatt för att få skattereduktion med 50 000 kr? Svar: Lisas skatt att betala räcker inte till för att medge skattereduktion för ROT-arbete med 50 000 kr. Lisa måste betala tillbaka 7 024 kr i för mycket tillgodoförd preliminär skattereduktion.

37 Hur mycket skattereduktion kan jag få? Använd skatteuträkningsprogrammet för att göra en preliminär beräkning av hur stort utrymme för skattereduktion för husarbete du har.

38 PAUS

39 Beskattning av värdepapper och bostäder Karin Sköld Berzelius

40 Kontrolluppgifter  Antalet försäljningar av aktier har ökat med 14 % –försäljningssumma 357 miljarder – förra året 338 miljarder  Försäljning av fondandelar har minskat med 17 % –vinster på 8 miljarder och förluster på 4 miljarder –förra året vinster 30 miljarder och förluster på 2 miljarder  Antalet ränteutbetalningar har minskat med 39 % –ersättningsbeloppet har sjunkit med 12 miljarder –räntebelopp i år 17 miljarder och förra året 29 miljarder

41 Redovisning fondandelar  Skatteverket får kontrolluppgift på vinst eller förlust  Dessa förtrycks i deklarationen.  Många fel förra året!  Banker, fondkommissionärer m.fl. skickar även en i fylld K4 till sin kund. –i denna ingår vinst och förlust investeringsfonder –fondandelarna på blankett K4 måste tas bort om den ska lämnas in - annars redovisas det dubbelt –den som lämnar e-K4 ska inte lägga till dessa

42 Nyemissioner  Under 2009 många nyemissioner  Aktieägarna –erbjuds vara med och teckna nya aktier –får genom detta teckningsrätter eller uniträtter  Beskattning –tecknar man aktier ingen beskattning nu –säljer man rätterna redovisas som försäljning –rätterna har anskaffningskostnad 0 kr  Exempel redovisning av teckningsrätter –Haldex -> ”Försäljning av värdepapper” sid. 9 –Swedbank -> www.skatteverket.se -> Deklarera 2010www.skatteverket.se

43 Inlösen 2009  Under 2009 har 8 bolag på Stockholmsbörsen löst in aktier. Två typer av inlösen  Inlösenrätter –Bure Equity och Öresund –OBS! vissa sålda inlösenrätter redovisades redan tax 2009 –alla som varit med om inlösen redovisar detta tax 2010  Split och obligatorisk inlösen –Betsson AB, Entraction Holding AB, HiQ International AB, Net Entertainment NE AB, WeSC AB och Vostok Gas Ltd

44 Beskattning inlösen  Inlösen med inlösenrätter –inlösta aktier redovisas som en vanlig aktieförsäljning  Inlösen med split och obligatorisk inlösen –antingen säljs inlösenaktierna eller löses de in automatiskt –ersättningen - pengar eller andra värdepapper –omkostnadsbeloppet fördelas mellan inlösenaktier och övriga aktier –Skatteverket lämnar i dessa fall ett allmänt råd  Exempel redovisning av inlösen –inlösenrätter i Bure -> ”Försäljning av värdepapper” sid. 16-17 –inlösen i Betsson -> ”Försäljning av värdepapper” sid. 16-17 –inlösen i fler bolag -> www.skatteverket.se -> Deklarera 2010www.skatteverket.se

45 Inlösenrätter, teckningsrätter och uniträtter  Försäljning av enbart inlösenrätter - ingen redovisning på K4  Nytt för i år! Gäller även försäljning av teckningsrätter och uniträtter - det finns en lista vilka bolag som omfattas på vår webbplats  Hela försäljningssumman är skattepliktig vinst - Skatteverket förtrycker vinsten - deklaranten får information på sin specifikation  Innebär att totalt ca 100 000 deklaranter slipper lämna K4  Ytterligare ca 120 000 som endast löst in premieobligationer slipper också lämna K4-redovisning  OBSERVERA! –har man sålt andra värdepapper - vinsten förtrycks inte – kräver redovisning av samtliga försäljningar på blankett K4 –enklare om man deklarerar på Internet

46 Information om aktier m.m.  Information och exempel finns i ”Försäljning av värdepapper”, SKV 332 –även råvaror, valuta m.m.  Deklarera 2010 Värdepapper/försäkringar www.skatteverket.se www.skatteverket.se  Aktiehistorik www.skatteverket.se/aktiehistorikwww.skatteverket.se/aktiehistorik

47 Aktiehistorik

48 Uthyrning av privatbostäder  Schablonavdraget höjs till 12 000 kr  Avdraget gäller –för varje privatbostad - två delägare får 6 000 kr var –för ett helt år - oavsett hur många gånger eller tidslängden på uthyrningen  Avdragsbelopp: –småhus - avdrag 12 000 kr + 20 % av uttagen hyra –bostadsrätt - avdrag 12 000 kr + månadsavgiften för uthyrd del –hyresrätt - avdrag 12 000 kr + hyran för uthyrd del

49 Exempel uthyrning av privatbostäder •Lisa och Kalle hyr ut ett rum i sin villa för 3 000 kr/mån LisaKalle Inkomst 3 000 x 1236 000 kr18 000 Schablonavdrag Övrigt avdrag 20% x 36 000 - 12 000 kr - 7 200 kr - 6 000 - 3 600 - 6 000 - 3 600 Intäkt Skatt 30% 16 800 kr - 5 040 kr 8 400 - 2 520 8 400 - 2 520

50 Bostadsbeskattning  Ägarlägenhet möjlig sedan 1 maj 2009  Beskattas på samma sätt som ett småhus  Fastighetsavgiften 6 362 kr eller högst 0,75 % av taxeringsvärdet  Fastighetsskatten 1 % av taxeringsvärdet  Förändringar i fastighetsavgiften bl.a. fler fastigheter som omfattas - gäller taxering 2011

51 Uppskov privatbostäder  Totala uppskovsbeloppen efter taxeringen 2009 uppgår till 233 miljarder (f.å. 217 miljarder)  Schablonintäkt på 1,67 % av uppskovsbeloppet vid beskattningsårets ingång tas upp i kapital  Beloppet förtrycks på inkomstdeklarationen  Innebär 0,5 % av uppskovsbeloppet i skatt

52 Information om försäljning och uppskov  Information om hur man räknar ut sin vinst, förlust och sitt uppskovsbelopp:  Försäljning av småhus och ägarlägenhet (SKV 379)  Försäljning av bostadsrätt (SKV 321)  www.skatteverket.se

53 Kay Kojer E-deklarationen 2010

54 2009 kuriosa  Kvinnor bättre än män.  100 % av de som är födda på 1800-talet.  Kultur ?? Utbildning ??.  5 155 747 olika personer har deklarerat elektroniskt sedan starten. 499 746 var nya 2009.  Lämnade på fyra sätt, 133-inloggningar, 60 dgr tills skatteåterbäringen, 27 st bilagor m.m. m.m.  Äldsta deklaranten 109 år och yngsta 7 månader.  Ca. 54 % använde e-tjänsten.  Personer födda 1970 – 1987 använde tjänsten > 62 % med en topp på 80 % födda 1983.

55 Statistik E-ink. 20022006200720082009 Securitycode, Internet 415 3201 201 3111 271 0041 334 7011 473 047 E-ID 468 787646 158846 584964 102 Telephone 689 080799 104884 785916 098 SMS 322 683435 212553 797598 924 Total 415 3202 681 8613 151 4783 619 8673 952 171

56 50% 25% Kapacitet ????? Tröghet, förändringsvilja!!!!!!

57 Yngsta:7 månader Äldsta:109 år

58 Förenklingar/ förbättringar  Samverkan med Bolagsverket  Kapacitet förenklat årsbokslut  Allmän textgenomgång  HUS-avdraget  Möjlighet att ”ta bort” bilaga K4 (aktier) och NE- bilagan (näringsverksamhet)  300 rader K4  K4-befrielse pga. försäljning av inlösenrätter 101.561 personer, 35 företag (t.ex. SAS, SEB, Trelleborg), lista på webbplatsen

59 Antal möjliga användare 2010  Cirka 4 - 4,5 miljoner godkänner de förtryckta deklarationsuppgifterna (Bäst eller sämst i världen??)  Cirka 1 miljon lämnar tilläggsuppgifter utan bilagor  Cirka 1 miljon lämnar bilaga K4 ( i år 661 786 )  Cirka 1 miljoner näringsidkare  Cirka 100.000 deklarerar årligen uthyrning av privatbostad  ca. 99 % kan deklarera elektroniskt  Öppet 23 mars – 10 juni (titta 31 dec.)  07.00 – 03.00 varje dag

60 Taltidningen Perspektiv (A4) - Canal 7- flera språk - Hörselskadade Information 2010

61 Deklarera med e-legitimation Då kan du  ändra/lägga till uppgifter  lämna bilaga – K2 (uppskov – bostad) – K4 (försäljning av värdepapper) – K5 (försäljning av småhus) – K6 (försäljning av bostadsrätt) – K10 (kvalificerade andelar – fåmansföretag) – NE (inkomst av näringsverksamhet) – N8 (skogsavdrag, substansminskningsavdrag) – Momsbilaga – K47 Skattereduktion  deklarera uthyrning av bostad (hjälpbilaga)

62 Hjälp med frågor

63 Kontrollfliken – Visar Husarbete i pkt 4

64 Redovisningen av förifylld information om HUS-arbete

65

66 Under ändra anger ena maken till eller från vilken make som omfördelning ska göras

67 Ta bort bilagor  Nyhet för 2010 är att alla bilagor går att ta bort, även K4 och NE.  Deklaranten måste ange en anledning till borttaget  Beroende på vilken anledning som väljs tvingas deklaranten att i vissa fall ange resultat, då överförs resultatet automatiskt till rätt ruta i inkomstdeklarationen, en övrig upplysning eller ingen aktivitet alls.  Detta ger ett mervärde dels för deklaranten men även för Skatteverket.

68 Nyhet! Ta bort K4 Översiktssidan

69 Ta bort K4-ange anledning

70 Ta bort K4 ange anledning, bilagan har lämnats på ”annat sätt”

71 Nyhet! Ta bort bilaga NE-Översiktssidan

72 NE - Ta bort bilagan ange anledning

73 Anges att bilaga lämnas på ”annat sätt” måste resultat lämnas

74 K4 befrielse

75 K7, K8, K9, K10A, K12, K13 och K15A, K15B samt avdrag för underskott i avslutad verksamhet Övriga kapitalbilagor  Resultatet av bilagorna redovisas i eINK  Bilagorna lämnas via filöverföring, mobilt media eller på papper

76 Information och service via telefon och Internet Eva Bergstedt och Anna Sjöberg

77 Skatteupplysningen  ca 6,2 miljoner samtal under 2009  ca 375 000 frågor via e-post  kraftig ökning av samtal och e- post inför den 3 maj  utökade öppettider  utökad bemanning 2009

78 Skatteupplysningen  Målet är att alla ska få svar i rimlig tid.  Vi ska ha ett bra bemötande, kvalitet i svaren och en nöjd medborgare/företagare.  Skatteverket tar ett gemensamt ansvar för telefonservicen under året och bemannar upp med utökad resurs från kontoren.  Vi arbetar med ständiga förbättringar och har en plan för hur vi ska arbeta med ”onödig” efterfrågan.

79 Öppettider i skatteupplysningen 0771-567 567  måndag 26 april8 - 22  tisdag 27 april8 - 22  onsdag 28 april8 - 22  torsdag 29 april8 - 22  fredag 30 april8 - 16  lördag1 maj9 - 20  söndag2 maj9 - 22  måndag3 maj8 - 22 (normaltid måndag – torsdag 8 - 19, fredag 8 - 16)

80 Öppettider i teknisk support 0771-787 787  Lördag – Måndag 3-5 april9 - 17  Tisdag – Fredag 6-9 april8 - 21  Lördag – Söndag 10-11 april 9 - 17  Måndag – Fredag 12-16 april8 - 21  Lördag – Söndag 17-18 april 9 - 17  Måndag – Fredag 19-23 april8 - 21  Lördag – Söndag 24-25 april 9 - 17  Måndag – Fredag 26-30 april7 - 22  Lördag – Söndag 1-2 maj 9 - 22  Måndag 3 maj7 - 24

81 Tips  deklarera i tid  använd e-tjänsterna  e-legitimation - kontakta banken  läs medskickade broschyrer  använd Skatteverkets webbplats –skatteverket.se –”Deklarera 2010” – årets deklarationsportal

82 Information och service Deklarationsportalen

83 Information och service Informationsträffar  Skatteverket erbjuder gratis informationsträffar på skattekontoren.  Försäljning av värdepapper  Försäljning av villa/fritidshus  Försäljning av bostadsrätt  Anmälan görs på webben. Se Informationsträffar och möten och välj din region.

84 Information och service "Låna en skatteinformatör"  Skatteverkets informatörer runt om i landet kan vara med och chatta med tidningarnas läsare på deras hemsidor.  De redaktioner som vill ha med en skatteinformatör under några timmar kan kontakta de pressansvariga i regionen (kontaktuppgifter finns i pressrummet på vår webbplats) eller kontakta presstjänsten på huvudkontoret.

85 Kay Kojer Pensionsgrundande inkomst (PGI 2010)

86 Tänk på framtiden redan nu !!!  Tidigare räknades de 15 bästa åren av 30 år  Successivt ändras beräkningen och 100% av pensionspoängen räknas.

87 Fundera och kontrollera Med anledning av Skatteverkets senaste kvalitetsmätningen på PGI-området:  Idrottsinkomster  Utlandsinkomster  Deklarationen -> Slutskattebeskedet - > Orange kuvertet

88 Kontrollinsatser 2010 års deklaration (löntagare och pensionärer) Tommy Carlsson

89 Inriktning privatpersoner  Öka skattebetalarnas förtroende för regelverket  Bidra till att halvera skattefelet  En stor del av felen är oavsiktliga, särskilt inom kapitalområdet där regelverket är särskilt komplicerat  Vi vill förebygga fel genom bra information t.ex. på vår webbplats eller genom riktade utskick  Inriktning mot dem som använder en otillbörlig skatteplanering

90 Områden  Försäljning av privatbostad (villa & bostadsrätt) - många fel, ofta oavsiktliga - fel i ca 80 % av deklarationerna  Försäljning av värdepapper - krångligt och komplicerat regelverk - fel görs till både för- och nackdel

91 Områden forts.  Avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen - det vanligaste avdraget (vid 2009 års taxering gjordes ca 1 miljon avdrag med totalt 15 mdr kr) - stor risk för skattebortfall  Uppföljningskontroller - avdrag yrkas i årets deklaration, men godkändes inte i 2009 års deklaration

92 Frågestund

93 Lunch


Ladda ner ppt "Deklarationsseminarium 2010 Välkommen!. Inledning Generaldirektör Ingemar Hansson."

Liknande presentationer


Google-annonser