Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den allmänna pensionen - pensionstid. Den allmänna pensionen Val vid pensionering Inkomst/tilläggs- och premiepension – Tidpunkt för uttag – Uttagsnivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den allmänna pensionen - pensionstid. Den allmänna pensionen Val vid pensionering Inkomst/tilläggs- och premiepension – Tidpunkt för uttag – Uttagsnivå."— Presentationens avskrift:

1 Den allmänna pensionen - pensionstid

2 Den allmänna pensionen Val vid pensionering Inkomst/tilläggs- och premiepension – Tidpunkt för uttag – Uttagsnivå Premiepension – Fondförsäkring eller traditionell försäkring – Efterlevandeskydd

3 Den allmänna pensionen Att ansöka om allmän pension •Alla måste ansöka •Ansök 2-3 månader innan •Ansök via e-legitimation

4 Den allmänna pensionen Uttag av allmän pension •Inkomstpension/tilläggspension samt premiepension: –tidigast från den månad man fyller 61 år •Eventuellt garantitillägg: –från den månad man fyller 65 år •Garantipension: –från den månad man fyller 65 år

5 Den allmänna pensionen Hur betalas pensionen ut? •Per månad under resten av livet • 0, 25, 50, 75, 100 % av det månatliga beloppet • Storleken kan ändras över tiden • Olika procentsatser för inkomstpension och premiepension

6 Den allmänna pensionen Val för premiepensionen •Fondförsäkring eller traditionell försäkring •Efterlevandeskydd

7 Den allmänna pensionen Efterlevandeskydd •När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension kan du ansöka om efterlevandeskydd •Det minskar din egen pension

8 Den allmänna pensionen Omräkning av pension •Sker varje årsskifte •Inkomst- och tilläggspension följer löneutvecklingen minus 1,6 % (normen) •Premiepensionen följer värdet på dina fonder •Garantipensionen följer prisutvecklingen (PBB)

9 Den allmänna pensionen Balanstalet ( bromsen) Tillgångarna (årliga pensionsavgifter + avkastningen på AP-fonderna) – Skulderna (framtida förväntade pensionsutbetalningar) = Balanstalet Balanstal högre än 1 = högre pension Balanstal lägre än 1 = lägre pension 2009: 1,0160 2010: 0,9826 2011: 0,9549 2012: 1,0024 2013: 1,0198

10 Den allmänna pensionen Alla tjänar inte på att jobba efter 65! •Kan gälla dig som har garantitillägg •Kan gälla dig som har garantipension

11 Den allmänna pensionen 61-åringarna lever farligt •Pensionen blir väldigt låg •Kapitalförsäkringar •A-kassa •Arbetsmarknadsutbildning •Kronofogden

12 Den allmänna pensionen Övriga förmåner •Bostadstillägg •Äldreförsörjningsstöd

13 Den allmänna pensionen Boendeformer •Hyrd bostad •Bostadsrätt •Egen fastighet •Annat boende, till exempel: –Äldreboende/serviceboende –Inneboende –Husvagn

14 Den allmänna pensionen Bostadstilläggets storlek •Boendekostnad som ersätts, max 5 000 kr –Nivå för ensamstående, max 4 650 kr –Nivå för gift/sambo/registrerad partner, max 2 325 kr •Inkomster och tillgångar påverkar storleken •Fribelopp –96 565 kr för ensamstående –86 108 kr för gift/sambo/registrerad partner •Bostadstillägget är helt skattefritt

15 Den allmänna pensionen Äldreförsörjningsstöd •Ger skälig levnadsnivå när annan pension inte räcker •Berör t ex den som inte får full garantipension, t ex för man bott utomlands som vuxen •Skiljer sig från garantipension eftersom hela stödet är behovsprövat •Villkor: måste ha prövat garantipension, måste ha prövat pensioner utomlands

16 Den allmänna pensionen Pensionärerna slipper anmäla vanliga inkomständringar Pension från Pensionsmyndigheten. Utbetalningar från Försäkringskassan. Pågående tjänstepension från –Alecta –AFA –AMF –KPA –SPV 16

17 Den allmänna pensionen Här är undantagen Äldreförsörjningsstödet omfattas inte av den nya lagen. Det tidsbegränsas även fortsättningsvis ett år. Om pensionären har oregelbundna inkomster till exempel näringsverksamhet eller arbetsinkomst. För de som har tidsbegränsade hyreskontrakt 17

18 Den allmänna pensionen Hur vet jag vad som gäller mig? De som redan har bostadstillägg får ett skriftligt besked om att de får bostadstillägg tillsvidare. Om inte, kommer en ny ansökan att skickas när det är dags att söka om bostadstillägget 18 2012-08-06 Information till servicekontor

19 Den allmänna pensionen Om du flyttar utomlands •Garantipension betalas ut i EU/EES-länder •Äldreförsörjningsstöd betalas ut i ett år EU/EES-land och i tre månader i andra länder •Bostadstillägg gäller bara bostäder i Sverige

20 Den allmänna pensionen 20 2014-06-21 Skatt och bostadstillägg utjämnar bruttopensionen 2011: En skillnad på 8 350 kr brutto blir 1 210 kr i disponibel inkomst. Förutsättningar: Hyra 5 000 kr. Ingen förmögenhet. KÄLLA: SWEDBANK

21 Den allmänna pensionen Total pension 2010 21

22 Den allmänna pensionen Total pension 2010, åldersfördelat 22

23 Den allmänna pensionen Medellivslängden i Sverige kvinnor / män

24 Den allmänna pensionen Mer pension i början

25 Den allmänna pensionen Utveckling av en tilläggspension på 144 000 kr med följsamhets- indexering jämfört med den tidigare använda prisindexeringen (siffrorna i diagrammet visar differensen) 2014-06-2125


Ladda ner ppt "Den allmänna pensionen - pensionstid. Den allmänna pensionen Val vid pensionering Inkomst/tilläggs- och premiepension – Tidpunkt för uttag – Uttagsnivå."

Liknande presentationer


Google-annonser