Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening."— Presentationens avskrift:

1 Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening

2 Pensionssystemet Eget privat sparande Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Den allmänna pensionen Den allmänna pensionen

3 Premiebestämd En viss % av månadslönen avsätts i premie. Den enskilde kan välja placering helt eller delvis. Begrepp: Förmånsbestämd Pensionen blir en andel av lönen. Beräkning sker utifrån lönen i slutet av yrkes- livet. För full pension krävs 30 års tjänstgöring.

4 Belopp 2013 • Prisbasbelopp (pbb) kr/mån • Inkomstbasbelopp (ibb) kr/mån

5 • Inkomstpension • Premiepension • Tilläggspension (födda 1938 – 1953) • Efterlevandepension • Garantipension Allmän pension

6 18,5% av taxerad inkomst Allmän pension Inkomstpension och premiepension Född 1954 och senare 16% till inkomstpensionen 2,5% till premiepensionen Du kan välja placering genom pensionsmyndigheten (tidigare s.k. PPM). Gör du inget val: AP7Såfa

7 Allmän pension Inkomstpension och premiepension Född Tilläggspension 20-delar av det gamla systemet (ATP och folkpension) T.ex: född 1947 = 7/20 Tilläggspension 20-delar av det gamla systemet (ATP och folkpension) T.ex: född 1947 = 7/20 Inkomstpension 20-delar av inkomst-pensionen (16%) = 13/ 20 Inkomstpension 20-delar av inkomst-pensionen (16%) = 13/ 20 Premiepension 20-delar av 2,5% = 13/20 (=1,6%) Premiepension 20-delar av 2,5% = 13/20 (=1,6%)

8 • Livsinkomsten avgörande • Lönetak 8,06 ibb ( kr, år 2013 motsvarar kr/mån) Avsättning baseras, efter avdrag med 7 % för pensionsavgift, på 7,5 ibb ( kr, år 2013) Allmän pension

9 Uttag: • Tidigast från 61 års ålder. Möjligt att ändra sig. • Flexibelt: 25, 50, 75 eller 100 procent.

10 Tjänstepension KAP-KL premie- och förmånsbestämt. Max 30 ibb ( kr, år 2013) 20 ibb ( kr, år 2013 ) Förmånsbestämd del = andel av lönen född t o m ,5 % - född fr o m % 7,5 ibb ( kr, år 2013) 4,5 % av inkomsten avsätts i premie (född 1947 och senare) = Premiebestämd del 27,5 %- 31,25% 55 %- 62,5 % 0 %

11 Försäkringsbolag/bankTraditionell pensionsförsäkr. eller fondförsäkring Kan tas ut från 55 års ålder. Utbetalas efter överenskommelse med förvaltaren. KAP-KL Premiebestämd ålderspension 4,5% i premie av utbetald lön från 21 års ålder upp till 30 ibb ( i månadslön år 2013). VAL

12 Beräkningsperiod- förmånsbest. För full förmånsbestämd pension krävs: 1)Minst 30 års tjänstetid 2)Lön över 7,5 ibb under beräkningsperioden ( kr, år 2013) ……… år Av de 7 åren mellan 57 och 63 års ålder väljs de 5 bästa inkomståren ut. Eftersom man får en andel av inkomst över 7,5 ibb är det viktigt att ha en 100 %-ig anställning under 5 år i beräkningsperioden. Född i januari: räknas som att man går i pension i dec. året innan. Vid förtida uttag förskjuts beräkningsperioden bakåt. Om man slutar före 65 års ålder utan att gå i pension, räknas en livränta ut. Fr.o.m inkomståret 2007 räknas en oantastbar livränta ut vid varje årsskifte.

13 KAP KL Förmånsbestämd pension forts. Tjänstetid • 28 år - 65 år • Minst 3 månaders sammanhängande anställning. • Hel ålderspension: 30 års tjänstgöring. Från 1 januari 1998 räknar varje arbetsgivare ut sin del av pensionen. D v s ingen samordning längre som innebär att siste arbetsgivaren står för hela pensionskostnaden. • T.ex arbetat 28 år vid 60 års ålder. Slutar sin anställning och har 5 år kvar till pensionsåldern: 28./ = 0,85 i tidsfaktor.

14 KAP KL Förmånsbestämd pension forts • Livsvarig • Förtida uttag från 61 års ålder – tiden räknas till 65 års ålder om den anställde avgår med pension. Vilken % som helst. • Förtida uttag: - 0,4 % per månad fram till 65 års ålder. Livsvarigt lägre pension/månad. • Uppskjutet uttag från 65 års ålder ger + 0,4 % per månad. Livsvarigt högre pension/månad. • Om du går i pension något av åren 2014 – 2016: begär alternativ beräkning. (Det sker idag per automatik t o m år 2013.) Uttag

15 Löneväxling • Frivilligt sparande genom avtal med din arbetsgivare. • En del av lönen kan sparas till pension (minst 300 kr/mån minst ett år i taget). • Löpande avsättning till SPP eller Skandia. • Du får 7 % extra att sätta av (p g a skatterabatt för arbetsgivaren), men betalar en adm. avgift på 150 kr till AG. • Löneväxlat belopp ingår vid avsättning till tjänstepension m.m • Löneväxla inte på lön under 8,06 ibb ( kr/mån år 2013) eftersom den allmänna pensionen då påverkas negativt. Vid löneväxling under 7,5 pbb ( kr/mån år 2013) påverkas bl a sjukpenning negativt.

16 KAP-KL - Särskild avtalspension (SAP) • Enskild överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare. • Hel SAP – endast till 65 års ålder • Partiell SAP – längst till 67 års ålder Vad bör regleras i avtalet? • Från när utbetalning ska ske. • Hur mycket den anställde ska arbeta, vilken % som helst • Hur mycket ska lönebortfallet kompenseras (rimligt 55 – 75 %) • Förläggning av arbetstid • Ökning av avt.pension – t.ex knutet till kvarvarande lön/index • Avsättning till pension utifrån samma löneunderlag som om nedtrappning inte gjorts • Fråga om samordning mellan avt.pension och andra inkomster • Övriga relevanta frågor i det enskilda fallet

17 KAP-KL - pension till efterlevande • Under anställning • Under tid med ers. från AGS-KL • Under tid med särskild avtalspension • 6 månader efter anställningen upphört Till vuxenTill barn 15 % av pensionsunderlag upp till 20 ibb10 % upp till 7,5 ibb 7,5 % av pensionsunderlag mellan ibb28 % mellan 7,5 – 20 ibb 14 % mellan ibb Betalas max 5 årOm fler barn: fördelas mellan dem efter viss uppräkning. Betalas till 18 års ålder eller 20 år om gymnasiestudier.

18 Att tänka på långt i förväg • Ev. välja placering av premier. • Livsinkomsten viktig för premiebestämd pension. • Lönen i slutet av yrkeslivet viktig för den förmånsbestämda pensionen. • Ev. löneväxla. Dock viktigt att det sker för lön över 8,06 ibb, annars påverkas allmänna pensionen negativt. • Behövs efterlevandeskydd i premiebestämda delen? Om inte, onödigt betala för det. • Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension.

19 Att tänka på tätt inpå • Förtida uttag från tidigast 61 år i KAP-KL. Lägre pension per månad vid livsvarig utbetalning. • Uppskjutet uttag efter 65 år ökar pensionen. • Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension. • Ansök om pension från arbetsgivaren i god tid. Glöm inte att ansöka om pension hos tidigare arbetsgivare. • Ansök om den allmänna pensionen i god tid hos Pensionsmyndigheten. • KPA Pension administrerar förmånsbestämd tjänstepension. • Begär alternativ beräkning om du går i pension åren

20 Hjälp med beräkning av pension • (ej helt aktualiserade uppgifter för förmånsbestämd tjänstepension) • – klicka på ”KPA-kontoret”. Du kan se din egen tjänstepension i KAP-KL. Du behöver e- legitimation. • om allmän pension • Din arbetsgivare kan hjälpa till med beräkningar. • OBS! Endast prognoser!

21 Vilket försäkringsskydd har du i övrigt som landstingsanställd? OBS! Den anställde måste själv ansöka om ersättning, annars går han/hon miste om den. Ersättning enligt TGL-KL ansöker anhörig om. Mer information finns på  AGS-KL vid sjukdom (AFA)  TFA-KL vid arbetsskada (AFA)  TGL-KL vid dödsfall (KPA Liv)

22 Nytt tjänstepensionsavtal Förhandlingar pågår med SKL Förutsättningar: • Nuvarande avtal KAP-KL fortsätter gälla tillsvidare • Nytt pensionsavtal helt premiebaserat • Gälla för födda 1986 och senare • Träda i kraft 1 januari 2014


Ladda ner ppt "Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening."

Liknande presentationer


Google-annonser