Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening."— Presentationens avskrift:

1 Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening

2 Pensionssystemet Eget privat sparande Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Kollektivavtalad tjänstepension KAP-KL – kommun och landsting Den allmänna pensionen Den allmänna pensionen

3 Premiebestämd En viss % av månadslönen avsätts i premie. Den enskilde kan välja placering helt eller delvis. Begrepp: Förmånsbestämd Pensionen blir en andel av lönen. Beräkning sker utifrån lönen i slutet av yrkes- livet. För full pension krävs 30 års tjänstgöring.

4 Belopp 2013 • Prisbasbelopp (pbb) 44 500 kr/mån • Inkomstbasbelopp (ibb) 56 600 kr/mån

5 • Inkomstpension • Premiepension • Tilläggspension (födda 1938 – 1953) • Efterlevandepension • Garantipension Allmän pension

6 18,5% av taxerad inkomst Allmän pension Inkomstpension och premiepension Född 1954 och senare 16% till inkomstpensionen 2,5% till premiepensionen Du kan välja placering genom pensionsmyndigheten (tidigare s.k. PPM). Gör du inget val: AP7Såfa

7 1 + 2 + 3 Allmän pension Inkomstpension och premiepension Född 1938-1953 Tilläggspension 20-delar av det gamla systemet (ATP och folkpension) T.ex: född 1947 = 7/20 Tilläggspension 20-delar av det gamla systemet (ATP och folkpension) T.ex: född 1947 = 7/20 Inkomstpension 20-delar av inkomst-pensionen (16%) = 13/ 20 Inkomstpension 20-delar av inkomst-pensionen (16%) = 13/ 20 Premiepension 20-delar av 2,5% = 13/20 (=1,6%) Premiepension 20-delar av 2,5% = 13/20 (=1,6%)

8 • Livsinkomsten avgörande • Lönetak 8,06 ibb (456 451 kr, år 2013 motsvarar 38 037 kr/mån) Avsättning baseras, efter avdrag med 7 % för pensionsavgift, på 7,5 ibb (424 500 kr, år 2013) Allmän pension

9 Uttag: • Tidigast från 61 års ålder. Möjligt att ändra sig. • Flexibelt: 25, 50, 75 eller 100 procent.

10 Tjänstepension KAP-KL premie- och förmånsbestämt. Max 30 ibb (1 698 000 kr, år 2013) 20 ibb (1 132 000 kr, år 2013 ) Förmånsbestämd del = andel av lönen född t o m 1946 62,5 % - född fr o m 1967 55 % 7,5 ibb (424 500 kr, år 2013) 4,5 % av inkomsten avsätts i premie (född 1947 och senare) = Premiebestämd del 27,5 %- 31,25% 55 %- 62,5 % 0 %

11 Försäkringsbolag/bankTraditionell pensionsförsäkr. eller fondförsäkring Kan tas ut från 55 års ålder. Utbetalas efter överenskommelse med förvaltaren. KAP-KL Premiebestämd ålderspension 4,5% i premie av utbetald lön från 21 års ålder upp till 30 ibb (141 500 i månadslön år 2013). VAL 1 1 2 2

12 Beräkningsperiod- förmånsbest. För full förmånsbestämd pension krävs: 1)Minst 30 års tjänstetid 2)Lön över 7,5 ibb under beräkningsperioden (424 500 kr, år 2013) ……… 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 år Av de 7 åren mellan 57 och 63 års ålder väljs de 5 bästa inkomståren ut. Eftersom man får en andel av inkomst över 7,5 ibb är det viktigt att ha en 100 %-ig anställning under 5 år i beräkningsperioden. Född i januari: räknas som att man går i pension i dec. året innan. Vid förtida uttag förskjuts beräkningsperioden bakåt. Om man slutar före 65 års ålder utan att gå i pension, räknas en livränta ut. Fr.o.m inkomståret 2007 räknas en oantastbar livränta ut vid varje årsskifte.

13 KAP KL Förmånsbestämd pension forts. Tjänstetid • 28 år - 65 år • Minst 3 månaders sammanhängande anställning. • Hel ålderspension: 30 års tjänstgöring. Från 1 januari 1998 räknar varje arbetsgivare ut sin del av pensionen. D v s ingen samordning längre som innebär att siste arbetsgivaren står för hela pensionskostnaden. • T.ex arbetat 28 år vid 60 års ålder. Slutar sin anställning och har 5 år kvar till pensionsåldern: 28./.28 + 5 = 0,85 i tidsfaktor.

14 KAP KL Förmånsbestämd pension forts • Livsvarig • Förtida uttag från 61 års ålder – tiden räknas till 65 års ålder om den anställde avgår med pension. Vilken % som helst. • Förtida uttag: - 0,4 % per månad fram till 65 års ålder. Livsvarigt lägre pension/månad. • Uppskjutet uttag från 65 års ålder ger + 0,4 % per månad. Livsvarigt högre pension/månad. • Om du går i pension något av åren 2014 – 2016: begär alternativ beräkning. (Det sker idag per automatik t o m år 2013.) Uttag

15 Löneväxling • Frivilligt sparande genom avtal med din arbetsgivare. • En del av lönen kan sparas till pension (minst 300 kr/mån minst ett år i taget). • Löpande avsättning till SPP eller Skandia. • Du får 7 % extra att sätta av (p g a skatterabatt för arbetsgivaren), men betalar en adm. avgift på 150 kr till AG. • Löneväxlat belopp ingår vid avsättning till tjänstepension m.m • Löneväxla inte på lön under 8,06 ibb (38 037 kr/mån år 2013) eftersom den allmänna pensionen då påverkas negativt. Vid löneväxling under 7,5 pbb (27 812 kr/mån år 2013) påverkas bl a sjukpenning negativt.

16 KAP-KL - Särskild avtalspension (SAP) • Enskild överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare. • Hel SAP – endast till 65 års ålder • Partiell SAP – längst till 67 års ålder Vad bör regleras i avtalet? • Från när utbetalning ska ske. • Hur mycket den anställde ska arbeta, vilken % som helst • Hur mycket ska lönebortfallet kompenseras (rimligt 55 – 75 %) • Förläggning av arbetstid • Ökning av avt.pension – t.ex knutet till kvarvarande lön/index • Avsättning till pension utifrån samma löneunderlag som om nedtrappning inte gjorts • Fråga om samordning mellan avt.pension och andra inkomster • Övriga relevanta frågor i det enskilda fallet

17 KAP-KL - pension till efterlevande • Under anställning • Under tid med ers. från AGS-KL • Under tid med särskild avtalspension • 6 månader efter anställningen upphört Till vuxenTill barn 15 % av pensionsunderlag upp till 20 ibb10 % upp till 7,5 ibb 7,5 % av pensionsunderlag mellan 20-30 ibb28 % mellan 7,5 – 20 ibb 14 % mellan 20 - 30 ibb Betalas max 5 årOm fler barn: fördelas mellan dem efter viss uppräkning. Betalas till 18 års ålder eller 20 år om gymnasiestudier.

18 Att tänka på långt i förväg • Ev. välja placering av premier. • Livsinkomsten viktig för premiebestämd pension. • Lönen i slutet av yrkeslivet viktig för den förmånsbestämda pensionen. • Ev. löneväxla. Dock viktigt att det sker för lön över 8,06 ibb, annars påverkas allmänna pensionen negativt. • Behövs efterlevandeskydd i premiebestämda delen? Om inte, onödigt betala för det. • Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension.

19 Att tänka på tätt inpå • Förtida uttag från tidigast 61 år i KAP-KL. Lägre pension per månad vid livsvarig utbetalning. • Uppskjutet uttag efter 65 år ökar pensionen. • Aldrig olika deltidsarbeten under beräkningsperioden. Kommer ej över/lite över 7,5 ibb. Dålig förmånsbestämd pension. • Ansök om pension från arbetsgivaren i god tid. Glöm inte att ansöka om pension hos tidigare arbetsgivare. • Ansök om den allmänna pensionen i god tid hos Pensionsmyndigheten. • KPA Pension administrerar förmånsbestämd tjänstepension. • Begär alternativ beräkning om du går i pension åren 2014- 2016

20 Hjälp med beräkning av pension • www.minpension.se (ej helt aktualiserade uppgifter för förmånsbestämd tjänstepension) www.minpension.se • www.kpa.se – klicka på ”KPA-kontoret”. Du kan se din egen tjänstepension i KAP-KL. Du behöver e- legitimation. www.kpa.se • www.pensionsmyndigheten.se om allmän pension www.pensionsmyndigheten.se • Din arbetsgivare kan hjälpa till med beräkningar. • OBS! Endast prognoser!

21 Vilket försäkringsskydd har du i övrigt som landstingsanställd? OBS! Den anställde måste själv ansöka om ersättning, annars går han/hon miste om den. Ersättning enligt TGL-KL ansöker anhörig om. Mer information finns på www.forsakradviajobbet.se  AGS-KL vid sjukdom (AFA)  TFA-KL vid arbetsskada (AFA)  TGL-KL vid dödsfall (KPA Liv)

22 Nytt tjänstepensionsavtal Förhandlingar pågår med SKL Förutsättningar: • Nuvarande avtal KAP-KL fortsätter gälla tillsvidare • Nytt pensionsavtal helt premiebaserat • Gälla för födda 1986 och senare • Träda i kraft 1 januari 2014


Ladda ner ppt "Pension 20 mars 2013 baskurs Örebro läns läkarförening."

Liknande presentationer


Google-annonser