Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension för privatanställda tjänstemän

2 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det tjänstepension? •Hur får man tjänstepension?

3 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Tjänstepensionen ITP •Ålderspension •Sjukpension •Efterlevandepension •Engångsbelopp vid dödsfall

4 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Collectum – knutpunkt för administrationen •Teckna pensioneringsavtal med arbetsgivaren. •Debiterar premier och fördelar ut. •Administrerar •Skickar ut gemensamt värdebesked.

5 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Pensionskunskap Förmånsbestämd Premiebestämd Förmån x procent av lönen Premie x procent av lönen Kostnad? Förmån? Exempel ITP2 Exempel ITP1 10 procent av slutlönen i pension. 4,5 procent i månaden i premie.

6 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Vilket avtal tillhör jag? ITP2 ITP1 Födda 1978 eller tidigareFödda 1979 eller senare Undantag finns

7 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän ITP 2 – förmånsbestämd del • Garanterad viss procent av slutlönen (10, 65 och 32,5 procent). •Arbetsgivaren står för risken. •Möjlighet pensionera mig efter 62 år och få tjänstepensionen slutbetald.

8 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän ITPK – en premiebestämd del av ITP 2 2 procent av lönen betalas in till en premiebestämd pension.

9 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän ITP 1 – helt premiebestämd Arbetsgivaren betalar in varje månad; - 4,5 procent av månadslönen upp till 32 563 kr och - 30 procent av den månadslön som överstiger 32 563 kr Inbetalningarna kan variera om månadslönen förändras (t.ex. övertid)

10 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Traditionell försäkring eller fondförsäkring •I en traditionell försäkring garanterar försäkringsbolaget en viss avkastning eller också finns en garanti som minst motsvarar inbetalade pengar. Eftersom det finns en garantinivå är det försäkringsbolaget som bestämmer hur pengarna ska placeras. •I en fondförsäkring väljs en eller flera fonder. Det finns ingen garanterad avkastning. Hur riskfyllda fonder som väljs bestäms av varje enskild medarbetare.

11 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Valbara bolag i ITP 1 samt ITPK (premiebestämd del av ITP 2) •Alecta – traditionell försäkring •AMF – traditionell försäkring och fondförsäkring •Danica Pension – fondförsäkring •Handelsbanken Liv – traditionell försäkring •Länsförsäkringar – traditionell försäkring •Nordea Liv & Pension – traditionell försäkring och fondförsäkring •SEB Trygg Liv – fondförsäkring •Skandia Liv – traditionell försäkring

12 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Återbetalningsskydd – ja eller nej? •Återbetalningsskydd innebär att den närmaste familjen får det uppsamlade pensionskapitalet när du dör. Betalas oftast ut som en pension i fem år efter dödsfallet. •Förmånstagare är i första hand: make/registrerad partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade barn. •Går dock att ändra detta genom att skicka in ett skriftligt förmånstagarförordnande till Collectum

13 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Återbetalningsskydd – ja eller nej? Återbetalningsskyddet kostar ingenting men den som väljer det får lite lägre ålderspension. Varför?

14 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Familjeskydd – ja eller nej? •Familjeskydd innebär att ett visst bestämt månadsbelopp betalas ut som pension till familjen om du dör innan du går i pension. •Det går att välja 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp per år (1 prisbasbelopp är 42 800 kronor 2011). Det går också att välja om utbetalning ska ske under 5, 10, 15 eller 20 år. Ingen utbetalning sker dock efter 70 års ålder.

15 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Vad händer om man inte väljer i ITPK eller ITP1 Pengarna placeras hos Alecta i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och utan familjeskydd

16 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal och ITP •Inte säkert att man får någon tjänstepension överhuvudtaget •Det finns ingen ram att hålla sig till och villkoren kan se ut på väldigt många olika sätt. Vanligtvis blir slutresultatet att den anställde får mycket sämre pensioner och försäkringar än om det funnit kollektivavtal och ITP på arbetsplatsen. •Den anställde bör vara pensions- och försäkringsexpert och dessutom ha mycket god förhandlingsförmåga!

17 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Skillnader mellan kollektivavtalade tjänstepensionen ITP och individuellt förhandlade tjänstepensioner •Vilka upplägg är vanliga i icke-kollektivavtalade tjänstepensioner och vilka skillnader och fallgropar finns? •Varför blir det oftast mer pension för pengarna i kollektivavtalade tjänstepensioner?

18 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Sofia – privatanställd tjänsteman • Ingångslön vid 25 års ålder: 26 500 kr/mån • Normal inkomstutveckling • Jobbar fram till 65 års ålder

19 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Hur stort blir pensionskapitalet? Alternativ 1 – Sofia har ITP1 Alternativ 2 – Sofia jobbar hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal och ITP. Istället har Sofia förhandlat själv med sin arbetsgivare om att få lika stor inbetalning som inom ITP1. Avgifterna är dock försäkringsbolagets ordinarie avgifter eftersom ingen nerförhandling skett av dessa. De högre avgifterna leder till ett mindre pensionskapital vid 65 års ålder.

20 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Så mycket riskerar Sofia att förlora Sammanlagda avgifter vid 65 års ålder Pensionskapital vid 65 års ålder Med ITP122 150 kr2 033 500 kr Utan ITP (men samma avsättningar)513 900 kr1 543 000 kr

21 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän - 10% - 19% - 27% - 34% - 40% - 46% - 50% Pensionskapital vid 65 Årligt avgiftsuttag på kapitalet Räkneexempel: en 25 åring med premiebetalning på nivå ITP1, startlön på 25 000, årlig avkastning 6% Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften

22 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Räknehjälpen Hur mycket betalar du i avgifter och avkastningsskatt för din tjänstepension? www.konsumenternas.se Pension / Från företaget / Räknehjälpen

23 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Många olika avgifter kan tas ut Vanligt med kombinationer av nedanstående avgifter: •Årlig fast avgift •Årlig avgift på pensionskapitalet •Avgift i procent av fondandelarnas värde •Kapitalförvaltningskostnader •Avgift på varje inbetalning av pensionspremier •Prestationsbaserade avgifter •Flyttavgifter

24 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän

25 Så här stora är skillnaderna i ITP 1 och ITPK vid ett pensionskapital på 1 miljon kronor Källa: Nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner, 3/11 2010, samt Alecta Bolag A Bolag B Bolag C Bolag D Bolag E Bolag A Bolag B Bolag C Bolag D

26 Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Vad för slags oberoende råd får man av en provisionsberoende förmedlare? •Idén med oberoende försäkringsförmedlare är god •Finns dock få verkligt oberoende försäkringsförmedlare •Arvodesbaserad ersättning från kunderna förekommer men är mycket ovanlig •Provisionerna som försäkringsbolagen betalar förmedlarna kan vara utformade på flera olika sätt


Ladda ner ppt "Tjänstepension för privatanställda tjänstemän. Tjänstepension för privatanställde tjänstemän Tjänstepension •Vad är tjänstepension? •Varför finns det."

Liknande presentationer


Google-annonser