Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En femtedel av livet…. EN FEMTEDEL AV LIVET Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär? EN FEMTEDEL AV LIVET Privat pension Tjänstepension Allmän.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En femtedel av livet…. EN FEMTEDEL AV LIVET Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär? EN FEMTEDEL AV LIVET Privat pension Tjänstepension Allmän."— Presentationens avskrift:

1 En femtedel av livet…

2 EN FEMTEDEL AV LIVET

3 Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär? EN FEMTEDEL AV LIVET Privat pension Tjänstepension Allmän pension

4 Två olika pensionsmodeller? EN FEMTEDEL AV LIVET Förmånsbestämd I ett förmånsbestämt system måste avgiften anpassas för att pensionsbeloppen ska kunna betalas ut. ? 65 år ? Premiebestämd/avgiftsbestämd I ett avgiftsbestämt system måste pensionerna regleras för att avgifterna ska räcka.

5 Omräkning av allmän pension Sker varje årsskifte. Inkomst- och tilläggspension följer löneutvecklingen. Här kan bromsen slå till. Premiepensionen följer värdet på dina fonder. Garantipensionen följer prisutvecklingen (PBB). EN FEMTEDEL AV LIVET

6 Mer pension i början EN FEMTEDEL AV LIVET

7 Balanstalet (bromsen) Tillgångarna (årliga pensionsavgifter + avkastningen på AP-fonderna) – Skulderna (framtida förväntade pensionsutbetalningar) = Balanstalet Balanstal högre än 1 = högre pension Balanstal lägre än 1 = lägre pension 2010: 0,9826 2011: 0,9549 2012: 1,0024 2013: 1,0198 2014: 0,9837 EN FEMTEDEL AV LIVET

8 Omräkning av tjänstepensionen Förmånsbestämda tjänstepensioner har ofta en indexjustering en gång per år. Premiebestämda tjänstepensioner är beroende av hur förvaltningen gått och justeras en gång per år. När utbetalningarna startar gör bolagen antaganden om hur pensionskapitalet kommer att växa. EN FEMTEDEL AV LIVET

9 Hur länge ska pengarna räcka? Livsvarig utbetalning Temporär utbetalning – utbetalning under en bestämd tid I den allmänna pensionen kan du inte välja utbetalningstid- den är livsvarig. I tjänstepensionerna kan du välja utbetalningstid, minst 5 år, mest livsvarig utbetalning. EN FEMTEDEL AV LIVET

10 Temporära uttag – tänk på det här Påbörjade uttag kan inte ändras eller stoppas. Temporära pensioner upphör efter avtalad tid. Hur påverkas din ekonomi? Finns det pensionspengar du ännu inte tagit ut? EN FEMTEDEL AV LIVET

11 Kan man ärva pension? EN FEMTEDEL AV LIVET

12 Efterlevandeskydden premiepensionen Bara under utbetalningstiden. Förmånstagare: Make/maka, registrerad partner eller i vissa fall sambo. Man får arvsvinster om man inte har efterlevandeskydd. EN FEMTEDEL AV LIVET

13 Obligatorisk efterlevandeskydd tjänstepensionen SAF-LO ITP1 ITP2 KAP-KL PA 03 Efterlevande pension Nej Nej Ja* Ja Ja * om man tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp. Ersättning utgår om man är gift, ej sambo. Ersättningarna kan dock variera mellan olika avtal och beroende på om man är gift eller sambo. Alla får omställningspension och barnpension från den allmänna pensionen. Pengar som inte har någon anhörig går till kollektiva arvsvinster. EN FEMTEDEL AV LIVET

14 Återbetalningsskydd tjänstepension Både under spar- och utbetalningstiden (längst 20 år efter första utbetalningstidpunkt). Förmånstagare: Make/maka, sambo, registrerad partner och/eller arvsberättigade barn i första led. Man får arvsvinster om man inte har återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd kan inte läggas till under utbetalningstiden, bara tas bort. EN FEMTEDEL AV LIVET

15 Hur ska jag få mer pengar i pension? Ta bort återbetalningsskydd Finns pensionsdelar du ännu inte tagit ut? Bostadstillägg Äldreförsörjningsstöd EN FEMTEDEL AV LIVET

16 Obligatorisk efterlevandeskydd allmän pension Omställningspension – ett år till den som är under 65. Barnpension – till barn under 18 år eller studerande till 20. Änkepension – håller på att fasas ut. Olika regler för olika åldersgrupper. Du behöver inte ansöka om du bor i Sverige! EN FEMTEDEL AV LIVET

17 Det kostar att tänka på efterlevande EN FEMTEDEL AV LIVET

18 Mycket pengar blir det… Om man tar bort återbetalningsskyddet blir den egna pensionen högre. Hör med det bolag som har hand om din tjänstepension. Exempel för en privatanställd tjänsteman som har en premiebestämd lösning och tar bort återbetalningsskyddet: 40-talist +16 procent högre pension 50-talist +18 procent högre pension EN FEMTEDEL AV LIVET

19 Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd EN FEMTEDEL AV LIVET Hyrd bostad Bostadsrätt Egen fastighet Annat boende, till exempel: – Äldreboende/serviceboende – Inneboende – Husvagn

20 FLIKTEXT I VERSALER

21 Äldreförsörjningsstöd EN FEMTEDEL AV LIVET Ger skälig levnadsnivå när annan pension inte räcker. Berör till exempel den som inte får full garantipension, för att man bott utomlands som vuxen exempelvis. Skiljer sig från garantipension eftersom hela stödet är behovsprövat. Villkor: måste ha prövat garantipension. måste ha prövat pensioner utomlands.

22 Om du flyttar utomlands Garantipension betalas ut i EU/EES-länder. Äldreförsörjningsstöd betalas ut i ett år EU/EES-land och i tre månader i andra länder. Bostadstillägg gäller bara bostäder i Sverige. Skicka levnadsintyg varje år. EN FEMTEDEL AV LIVET

23 Tjänstepension – vad behöver du göra? Tala om vilket konto du vill ha utbetalningen till. Mycket av administrationen går att sköta direkt på dina inloggade sidor hos bolaget. Vill du ha kvar återbetalningsskyddet? Vid bosättning utomlands: meddela adress, skicka levnadsintyg en gång per år. EN FEMTEDEL AV LIVET


Ladda ner ppt "En femtedel av livet…. EN FEMTEDEL AV LIVET Vad får jag för ”löneförhöjning” som pensionär? EN FEMTEDEL AV LIVET Privat pension Tjänstepension Allmän."

Liknande presentationer


Google-annonser