Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetare Tjänstepension Avtalspension SAF-LO 2014-071 Avtalspension SAF-LO.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetare Tjänstepension Avtalspension SAF-LO 2014-071 Avtalspension SAF-LO."— Presentationens avskrift:

1 Arbetare Tjänstepension Avtalspension SAF-LO 2014-071 Avtalspension SAF-LO

2 Från 25 års månaden Gäller oavsett anställningsform Premie per år Premiebefrielseförsäkring Individuellt val av förvaltare Flexibelt pensionsuttag Flytträtt Fora administrerar 2014-07 Avtalspension SAF-LO 2

3 Pensionsgrundande inkomst IngårIngår ej Kontant bruttolön per årKostnadsersättning eller skattepliktig förmån Arvode Inget lönetak 2014-07 Avtalspension SAF-LO 3

4 Tjänstepension - Avtalspension SAF-LO 25 65 år55 Premie 426 750kr/år 7,5 ibb Livsvarig eller temporär pension 30 % 4,5 % LÖN Arbetsgivaren kan betala kompletterande premier 2014-07 Avtalspension SAF-LO 4

5 Kompletterande premier Extra pensionsavsättning Gäller anställda arbetare från 25 år Premien rapporteras via Foras internetkontor Fora tar ut en administrativ avgift på inbetald premie 2014-07 Avtalspension SAF-LO 5

6 Premiebefrielseförsäkring Under anställning Pensionspremie betalas av försäkringen (25 – 65 år) Gäller vid - sjukdom - livränta enligt lag (arbetsskadeförsäkring) - föräldraledighet (max 13 månade r) - graviditetspenning Efter anställning Efterskydd under 90 kalenderdagar (endast sjukdom) 2014-07 Avtalspension SAF-LO 6

7 Arbetaren väljer Traditionell eller fondförsäkring Val av förvaltare Efterlevandeskydd - återbetalningsskydd - familjeskydd Flytträtt Aktivt val 2014-07 Avtalspension SAF-LO 7

8 Jämförelse Traditionell Försäkringsbolaget förvaltar premierna Garanterat pensionsbelopp Återbäring Pensionens storlek - premier, avkastning och administrativa avgifter avgör Fond Individen väljer förvaltare Inga garanterade pensionsbelopp Fondandelarnas utveckling Pensionens storlek - andelarnas värde 2014-07 Avtalspension SAF-LO 8

9 Val av förvaltare Traditionell pensionsförsäkring AlectaAMF Folksam Liv Fondförsäkring AMFDanica Pension Folksam-LO PensionHandelsbanken Liv Länsförsäkringar FondlivMovestic Liv & Pension Nordea Liv & PensionSEB Trygg Liv SPP Liv FondförsäkringSwedbank Försäkring Ej aktivt val Traditionell försäkring i AMF 2014-07 Avtalspension SAF-LO 9

10 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd Pension till efterlevande Utbetalning i minst 5 år och max 20 år Familjeskydd Max 4 pbb/år Utbetalning max 20 år åldersberoende premie Förmånstagare make/a sambo barn 2014-07 Avtalspension SAF-LO 10

11 Familjeskydd - exempel kostnad 1pbb Ålder Premie/år Utbetalning 5 år Utbetalning 20 år 25 år 185 kr 603 kr 35 år 216 kr 703 kr 45 år 295 kr 960 kr 55 år 552 kr* 1 367 kr 64 år1 385 kr* 1 385 kr * upphör vid 70 år 2014-07 Avtalspension SAF-LO 11

12 Familjeskydd - exempel 45 år Bruttolön 300 000 kr utbetalningstid 5 år Premie 4,5 %13 500 kr Familjeskydd 1 pbb- 295 kr Bruttolön 300 000 kr utbetalningstid 20 år Premie 4,5 %13 500 kr Familjeskydd 1 pbb- 960 kr Till pension13 205 kr Till pension12 540 kr 2014-07 Avtalspension SAF-LO 12

13 Konsekvenser Traditionell pensionsförsäkring Inget återbetalningsskydd Inget familjeskydd Ej aktivt val AMF förvaltar 2014-07 Avtalspension SAF-LO 13

14 Översikt 25 år 55 år65 år Premiebestämd pension Premiebefrielseförsäkring Förtida uttag Avtalspension SAF-LO Allmän pension 2014-07 Avtalspension SAF-LO 14

15 Pensionsbesked Arbetsgivare Lön Pensionspremie STP Pensionsbelopp Avtalspension fr o m 98 - Avtalspension 96-97 2014-07 Avtalspension SAF-LO 15

16 Betalning av premier År 1 År 2 febrapriljunaugoktdec Lönerapportering Årsavräkning Preliminära fakturor Överföring pensionspremie 2014-07 Avtalspension SAF-LO 16

17 Annan pensionslösning - i företaget Överenskommelse med lokal facklig organisa tion -godkännas centralt Överenskommelse med den anställde -godkännas av Pensionsnämnden hos Fora 2014-07 Avtalspension SAF-LO 17


Ladda ner ppt "Arbetare Tjänstepension Avtalspension SAF-LO 2014-071 Avtalspension SAF-LO."

Liknande presentationer


Google-annonser