Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Premiebestämd ITP 1Förmånsbestämd ITP 2 Tjänstemän födda 1979 och senareTjänstemän födda 1978 och tidigare Två pensionsplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Premiebestämd ITP 1Förmånsbestämd ITP 2 Tjänstemän födda 1979 och senareTjänstemän födda 1978 och tidigare Två pensionsplaner."— Presentationens avskrift:

1 Premiebestämd ITP 1Förmånsbestämd ITP 2 Tjänstemän födda 1979 och senareTjänstemän födda 1978 och tidigare Två pensionsplaner

2 ITP 1ITP 2 Premien Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli Förmånen Arbetsgivaren har svårare att veta kostnaden vid ändringar Den anställde vet sin kommande pension Vad är det som är bestämt på förhand?

3 Premie varje månad till pension  från 25 år  4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp  30 % på lönedelar däröver. 30 % 4,5 % 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 35 375 kr/mån

4 Premie varje månad till pension  Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”.  Premien betalas månadsvis. 7,5 inkomstbasbelopp motsvarar 35 375 kr/mån 30 % i premie 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

5 ? Du bestämmer själv försäkringens utformning Traditionell eller Fondförsäkring? Välja bolag? Återbetalningsskydd? Familjeskydd ? -

6 Hur ska du placera pengarna?  Garanti  Avgift Traditionell försäkringFondförsäkring  Inga garantier  Hög risk  Låg risk  Avgift

7 Hälften i en trygg sparform  Traditionell pensionsförsäkring Trygg sparform 50% Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

8 Valbara försäkringsbolag  Alecta  AMF  Folksam  Skandia Traditionell försäkringFondförsäkring  AMF  Danica Pension  SEB Trygg Liv  SPP  Swedbank

9 Om du inte gör något val  Traditionell pensionsförsäkring i Alecta  Garanterat belopp och avkastning  Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj

10 Vad händer om jag dör?  återbetalningsskydd  Familjeskydd Du kan välja

11 Använda en del av premien till ett familjeskydd?  Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp  Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till  make/maka eller sambo eller  barn

12 Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir?  Hur mycket premier har betalats in?  Har efterlevandeskydd valts?  Hur hög har avkastningen varit?  Vilka avgifter tas ut?  Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? Storlek på premien tid familjeskydd återbetalningsskydd

13 Premiebestämd ITPK 2% av pensionsmedförande lön Förmånsbestämd Ålderspension Ålderspensionen = % x lönen x tjänstetid ITP2 – 2 ålderspensioner!

14 ITPK Ålderspension  Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön 100 % Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

15 ITPK:s historia syns i ditt årsbesked 1977 Ingen uppräkning 5 årig utbetalning 1990 Egenpension 5 årig utbetalning 2007-07 Livslång utbetalning 2008 Flytträtt till upphandlande bolag UITPK ITPK val ITPK upphandling

16 Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension?  Fast lön + semestertillägg  Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg  Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg  Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad  Restidsersättning Max 30 inkomstbasbelopp.

17 Så räknas ITP-pensionen ut 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb Procent av slutlönen 32,5 % 65 % 10 % 450 000- 424 500 x 0,65% = 16 575 424 500 x 10%= +42 450 59 025 eller 4 919 kr/månad om minst 30 år i tjänstetid finns

18 För full ITP 2 krävs 360 månader  när man arbetar  när man är sjuk  Tid med föräldrapenning Godkänd tid

19 Lön KARENSDAGKARENSDAG Dag 2 _ 14 Sjuklön 10 % Sjuklön 80 % ITPs sjukpension 10 % Ersättningar vid sjukdom Sjukpenning 77,6 % 72,75 % 15 _ 90 366 91 _ 360 361 _ 365 Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 10% ITPs sjukpension 65 % Från arbetsgivaren Från arbetsgivaren Från Alecta Från Försäkringskassan 7,5 PBB 20 IBB 30 IBB Sjuk- eller aktivitets- ersättning 64 % ITPs sjuk- pension 15 % ITPs sjukpension 32,5 % 80 % 90 % 80 % 90 %

20 Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension 32,5 % 30 ibb 65% 20 ibb - 7,5 ibb 1 698 000 kr/år 1 132 000 kr/år 424 500 kr/år Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK Familjepension

21 Tjänstegrupplivförsäkring TGL - ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall 6 pbb 3 pbb 55 år 64 år


Ladda ner ppt "Premiebestämd ITP 1Förmånsbestämd ITP 2 Tjänstemän födda 1979 och senareTjänstemän födda 1978 och tidigare Två pensionsplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser