Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga anställda Ny medlem 2014 Ny medlem

2 Ny medlem Fora Kollektivavtal arbetare Fora Arbetsgivar-förbund
AGS Avtalspension SAF-LO TGL TFA Omställningsförsäkring FPT Kollektivavtal arbetare Fora TFA TRR Arbetsgivar-förbund Kollektivavtal tjänstemän Collectum ITP 1 eller ITP 1 och 2 - TGL i Alecta Företag TGL - i annat valbart bolag Ny medlem

3 Vad omfattas den anställde av?
ARBETARE Fora TJÄNSTEMÄN Collectum Arbetsskada TFA Sjukdom / ålderspension ITP planen Sjukdom AGS PRIVAT Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag) AVTAL Ålderspension Avtalspension SAF-LO LAG Dödsfall TGL Fora Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Arbetsbrist AGE/TRR Föräldrapenningtillägg FPT Ny medlem

4 Organisation - arbetare
Fora Avtalspension SAF-LO Omställningsstöd AGB TGL AGS TFA FPT Förs. bolag Före- taget AMF TSL AFA Försäkring Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Ny medlem

5 Premier - arbetare Lön ≤ 426 750 kr/år % Lön > 426 750 kr/år %
Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL 0,10 FPT Avtalspension SAF-LO** pensionspremie premiebefrielseförsäkring 4,50 Totalt 4,91 Finansieras av överskott - 0,75 Total premie som faktureras 4,16 Lön > kr/år % - 0,01 30,00 0,00 30,01 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. Ny medlem

6 Totala kostnaden - arbetare
Årslön ≤ kr Årslön > kr Arbetsgivaravgift 31,42 Premier 4,16 30,01 Löneskatt 1,00 7,30 Totalt (ca) 36,6 68,7 Ny medlem

7 Översikt - arbetare ASL AGS TFA TGL Omst. förs. FPT
Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd Förtida uttag ASL 25 år 55 år 65 år 90 dagars kvalifikationstid AGS Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA 8 tim/vecka Nedtrappning TGL 55 år Omst. förs. Omställningsstöd AGB 40 år Minst 12 mån anställning FPT Ny medlem

8 När och hur? - arbetare Att tänka på Nyanställning Sjukdom Arbetsskada
anmäl samtliga nyanställda arbetare till Fora Sjukdom sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar intyg anställningsförhållande vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada skyldighet att anmäla till FK intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall Pension respektive bolag kontaktar arbetaren ca 3 månader före pensionering Information vilka försäkringar som ingår i anställningen pensionsval enligt utskick från Fora Föräldraledighet - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Ny medlem

9 Organisation - tjänstemän
Collectum Fora ITP 2 ITP 1 Omställ-ningsavtal TGL TFA Ålders- pension Familje- pension Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Risk ITPK Företaget Alecta Försäkringsbolag Alecta Alecta AFA Försäkring TRR Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv Företaget PRI Pensionsgaranti Ny medlem

10 Premier - tjänstemän ITP 1 ITP 2 Totalt % 5,148 31,113 Totalt %
≤ kr/mån > kr/mån ITP* 4,638 30,803 TGL 0,200 0,000 TFA 0,010 TRR** 0,300 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA 0,01 TRR** 0,30 Totalt % 5,148 31,113 Totalt % ca 12,70 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Ny medlem

11 Totala kostnaden - tjänstemän
ITP 1 ITP 2 ≤ kr/mån > kr/mån Arbetsgivaravgifter 31,42 Premie 5,08 30,39 Löneskatt 1,20 7,50 max 30 ibb 31,42 ca 12,70 ca 2,80 Totalt (ca) 37,7 69,3 46,9 Ny medlem

12 Översikt - tjänstemän ITP 1
ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Premiebestämd Förtida uttag Allmän pension ITP 1 18 år 25 år 55 år 65 år Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 55 år 70 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Ny medlem

13 Översikt - tjänstemän ITP 2
ITPK (temp / livsvarig) ITP (temp / livsvarig) Sjukförsäkring Förmåns / premiebestämd Allmän pension ITP 2 18 år 28 år 55 år 62 år 65 år ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag Slut- betalning Arbetstid samt färd till och från arbetet TFA Nedtrappning TGL 18 år 70 år 55 år Omställningsstöd AGE TRR 40 år Ny medlem

14 När och hur? - tjänstemän
Att tänka på Nyanställning ITP 1 anmäl till Collectum samtliga tjänstemän fr o m 18 år oavsett anställningsform rapportera utbetald bruttolön varje månad Nyanställning ITP 2 tillsvidare-/provanställning fr o m 18 år tidsbegränsad anställning - anmäl efter 3 kalendermånader Sjukdom sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada skyldighet att anmäla till FK intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall anmäl till TGL bolag Pension respektive bolag kontaktar tjänstemannen ca 3 månader före pensionering Information vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i TGL ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Ny medlem

15 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB 2014-07
Ny medlem

16 samt i företaget verksam make/a till företagaren
Vem är ”företagare”? Bolagsform Enlig försäkringsvillkoren EF Ägaren själv HB Samtliga delägare AB Företagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna samt i företaget verksam make/a till företagaren Ny medlem

17 Retroaktiva premier för arbetsgivaren
Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Retroaktiva premier för arbetsgivaren Ny medlem


Ladda ner ppt "Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem."

Liknande presentationer


Google-annonser