Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem 1."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga anställda Ny medlem Ny medlem 1

2 Ny medlem Arbetsgivar- förbund Kollektivavtal arbetare Kollektivavtal tjänstemän Fora -AGS -Avtalspension SAF-LO -TGL -TFA -Omställningsförsäkring -FPT Collectum - ITP 1 eller ITP 1 och 2 - TGL i Alecta Fora - TFA - TRR Företag TGL - i annat valbart bolag

3 Vad omfattas den anställde av? Ny medlem LAG AVTAL PRIVAT TJÄNSTEMÄN Collectum Ålderspension Avtalspension SAF-LO ARBETARE Fora Sjukdom AGS Dödsfall TGL Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Sjukdom / ålderspension ITP planen Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag ) Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGE/TRR Fora Föräldrapenningtillägg FPT

4 Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Fora Avtalspension SAF-LO AMF Förs. bolag Före- taget TSL OmställningsstödAGBTGLAGSTFA AFA Försäkring Organisation - arbetare Ny medlem FPT

5 Premier - arbetare Ny medlem Lön > kr/år% - - 0, ,00 0,00 30,01 Lön ≤ kr/år% Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL0,10 FPT0,00 Avtalspension SAF-LO** - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring 4,50 0,00 Totalt4,91 Finansieras av överskott - 0,75 Total premie som faktureras4,16 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år

6 Totala kostnaden - arbetare Årslön ≤ krÅrslön > kr Arbetsgivaravgift31,42 Premier4,1630,01 Löneskatt1,007, Ny medlem Totalt (ca) 36,668,7

7 Översikt - arbetare Ny medlem 55 år Förtida uttag 55 år Nedtrappning ASL 25 år65 år Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd AGS TFA TGL Arbetstid samt färd till och från arbetet Omst. förs. Omställningsstöd 40 år AGB FPT 90 dagars kvalifikationstid Minst 12 mån anställning 8 tim/vecka

8 När och hur? - arbetare Att tänka på Nyanställning - anmäl samtliga nyanställda arbetare till Fora Sjukdom - sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar - intyg anställningsförhållande - vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada - skyldighet att anmäla till FK - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Pension - respektive bolag kontaktar arbetaren ca 3 månader före pensionering Information - vilka försäkringar som ingår i anställningen - pensionsval enligt utskick från Fora Föräldraledighet - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Ny medlem

9 Organisation - tjänstemän Ny medlem Collectum Fora ITP 2 Företaget Försäkringsbolag Alecta TGLTFA Omställ- ningsavtal ITP 1 Familje- pension RiskITPK Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Alecta Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv AFA Försäkring TRR PRI Pensionsgaranti Företaget

10 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ kr/mån> kr/mån ITP*4,63830,803 TGL0,200 0,000 TFA0,010 TRR**0,300 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,14831,113 Totalt % ca 12,70 ITP 1 ITP Ny medlem

11 max 30 ibb 31,42 ca 12,70 ca 2,80 Totala kostnaden - tjänstemän ≤ kr/mån> kr/mån Arbetsgivaravgifter31,42 Premie 5,08 30,39 Löneskatt 1,20 7,50 Totalt (ca) 37,769,3 46,9 ITP 1 ITP Ny medlem

12 Översikt - tjänstemän ITP 1 Ny medlem Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år ITP (temp / livsvarig) Premiebestämd Förtida uttag ITP 1 TGL TFA 18 år 55 år Nedtrappning Arbetstid samt färd till och från arbetet 70 år Allmän pension Omställningsstöd 40 år AGE TRR

13 Översikt - tjänstemän ITP 2 Ny medlem TGL 70 år 62 år Allmän pension Nedtrappning Sjukförsäkring 18 år 28 år55 år65 år ITPK (temp / livsvarig) ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag ITP 2 TFA 18 år 55 år Arbetstid samt färd till och från arbetet Slut- betalning ITP (temp / livsvarig) Förmåns / premiebestämd Omställningsstöd 40 år AGE TRR

14 När och hur? - tjänstemän Att tänka på Nyanställning ITP 1 - anmäl till Collectum - samtliga tjänstemän fr o m 18 år oavsett anställningsform - rapportera utbetald bruttolön varje månad Nyanställning ITP 2 - anmäl till Collectum - tillsvidare-/provanställning fr o m 18 år - tidsbegränsad anställning - anmäl efter 3 kalendermånader Sjukdom - sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar - sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar - vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada - skyldighet att anmäla till FK - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall - anmäl till Collectum - anmäl till TGL bolag Pension - respektive bolag kontaktar tjänstemannen ca 3 månader före pensionering Information - vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i TGL - ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Ny medlem

15 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB Ny medlem

16 Vem är ”företagare”? BolagsformEnlig försäkringsvillkoren EFÄgaren själv HBSamtliga delägare ABFöretagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna Ny medlem samt i företaget verksam make/a till företagaren

17 Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Ny medlem Retroaktiva premier för arbetsgivaren


Ladda ner ppt "Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem 1."

Liknande presentationer


Google-annonser