Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem 1."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem 1

2 2014-072 Ny medlem Arbetsgivar- förbund Kollektivavtal arbetare Kollektivavtal tjänstemän Fora -AGS -Avtalspension SAF-LO -TGL -TFA -Omställningsförsäkring -FPT Collectum - ITP 1 eller ITP 1 och 2 - TGL i Alecta Fora - TFA - TRR Företag TGL - i annat valbart bolag

3 Vad omfattas den anställde av? Ny medlem LAG AVTAL PRIVAT TJÄNSTEMÄN Collectum Ålderspension Avtalspension SAF-LO ARBETARE Fora Sjukdom AGS Dödsfall TGL Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Sjukdom / ålderspension ITP planen Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag ) Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGE/TRR 2014-073 Fora Föräldrapenningtillägg FPT

4 Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Fora Avtalspension SAF-LO AMF Förs. bolag Före- taget TSL OmställningsstödAGBTGLAGSTFA AFA Försäkring Organisation - arbetare Ny medlem 2014-074 FPT

5 Premier - arbetare Ny medlem Lön > 426 750 kr/år% - - 0,01 - 30,00 0,00 30,01 Lön ≤ 426 750 kr/år% Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL0,10 FPT0,00 Avtalspension SAF-LO** - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring 4,50 0,00 Totalt4,91 Finansieras av överskott - 0,75 Total premie som faktureras4,16 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. 2014-075

6 Totala kostnaden - arbetare Årslön ≤ 426 750 krÅrslön > 426 750 kr Arbetsgivaravgift31,42 Premier4,1630,01 Löneskatt1,007,30 2014-076 Ny medlem Totalt (ca) 36,668,7

7 Översikt - arbetare Ny medlem 55 år Förtida uttag 55 år Nedtrappning ASL 25 år65 år Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd AGS TFA TGL Arbetstid samt färd till och från arbetet Omst. förs. Omställningsstöd 40 år AGB 2014-077 FPT 90 dagars kvalifikationstid Minst 12 mån anställning 8 tim/vecka

8 När och hur? - arbetare Att tänka på Nyanställning - anmäl samtliga nyanställda arbetare till Fora Sjukdom - sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar - intyg anställningsförhållande - vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada - skyldighet att anmäla till FK - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Pension - respektive bolag kontaktar arbetaren ca 3 månader före pensionering Information - vilka försäkringar som ingår i anställningen - pensionsval enligt utskick från Fora Föräldraledighet - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Ny medlem 2014-078

9 Organisation - tjänstemän Ny medlem Collectum Fora ITP 2 Företaget Försäkringsbolag Alecta TGLTFA Omställ- ningsavtal ITP 1 Familje- pension RiskITPK Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Alecta Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv AFA Försäkring TRR PRI Pensionsgaranti Företaget 2014-079

10 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ 35 563 kr/mån> 35 563 kr/mån ITP*4,63830,803 TGL0,200 0,000 TFA0,010 TRR**0,300 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,14831,113 Totalt % ca 12,70 ITP 1 ITP 2 2014-0710 Ny medlem

11 max 30 ibb 31,42 ca 12,70 ca 2,80 Totala kostnaden - tjänstemän ≤ 35 563 kr/mån> 35 563 kr/mån Arbetsgivaravgifter31,42 Premie 5,08 30,39 Löneskatt 1,20 7,50 Totalt (ca) 37,769,3 46,9 ITP 1 ITP 2 2014-0711 Ny medlem

12 Översikt - tjänstemän ITP 1 Ny medlem Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år ITP (temp / livsvarig) Premiebestämd Förtida uttag ITP 1 TGL TFA 18 år 55 år Nedtrappning Arbetstid samt färd till och från arbetet 70 år Allmän pension Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2014-0712

13 Översikt - tjänstemän ITP 2 Ny medlem TGL 70 år 62 år Allmän pension Nedtrappning Sjukförsäkring 18 år 28 år55 år65 år ITPK (temp / livsvarig) ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag ITP 2 TFA 18 år 55 år Arbetstid samt färd till och från arbetet Slut- betalning ITP (temp / livsvarig) Förmåns / premiebestämd Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2014-0713

14 När och hur? - tjänstemän Att tänka på Nyanställning ITP 1 - anmäl till Collectum - samtliga tjänstemän fr o m 18 år oavsett anställningsform - rapportera utbetald bruttolön varje månad Nyanställning ITP 2 - anmäl till Collectum - tillsvidare-/provanställning fr o m 18 år - tidsbegränsad anställning - anmäl efter 3 kalendermånader Sjukdom - sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar - sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar - vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada - skyldighet att anmäla till FK - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall - anmäl till Collectum - anmäl till TGL bolag Pension - respektive bolag kontaktar tjänstemannen ca 3 månader före pensionering Information - vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i TGL - ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Ny medlem 2014-0714

15 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB Ny medlem 2014-0715

16 Vem är ”företagare”? BolagsformEnlig försäkringsvillkoren EFÄgaren själv HBSamtliga delägare ABFöretagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna Ny medlem samt i företaget verksam make/a till företagaren 2014-0716

17 Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Ny medlem Retroaktiva premier för arbetsgivaren 2014-0717


Ladda ner ppt "Samtliga anställda Ny medlem 2014 2014-07 Ny medlem 1."

Liknande presentationer


Google-annonser