Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och avtal Översikt 2014-071. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2014-072.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och avtal Översikt 2014-071. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2014-072."— Presentationens avskrift:

1 Lag och avtal Översikt 2014-071

2 Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2014-072

3 Vad omfattas den anställde av? Översikt LAG AVTAL PRIVAT TJÄNSTEMÄN Collectum Ålderspension Avtalspension SAF-LO ARBETARE Fora Sjukdom AGS Dödsfall TGL Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGB/TSL Sjukdom / ålderspension ITP planen Dödsfall TGL (i Alecta eller annat valbart bolag ) Arbetsskada TFA Arbetsbrist AGE/TRR 2014-073 Fora Föräldrapenningtillägg FPT

4 Basbelopp 19601990200120102013 4 20029 70036 90042 40044 500 2014-074 Översikt 19601990200120102013 --37 70051 10056 600 Inkomstbasbelopp (ibb) 56 900 kr426 750 kr Prisbasbelopp (pbb) 44 400 kr333 000 kr

5 ÅrPrisbasbeloppInkomstbasbelopp 200136 90037 700 200338 60040 900 200539 40043 300 200740 30045 900 200942 80050 900 201042 40051 100 201142 80052 100 201244 00054 600 201344 50056 600 201444 40056 900 Översikt Basbelopp - förändring 2014-075

6 Inkomsttak Översikt Sjukpenning/sjukersättning Arbetsskadeförsäkring Tillfällig föräldrapenning Allmän pension 7,5 pbb Föräldrapenning 7,5 ibb 10-taggare/Alternativ ITP 10 pbb ITP 2 10 ibb ITP 1 Avtalspension SAF-LO Sjuklön enligt lag och avtal TFA 30 ibb 569 000 kr/år 444 000 kr/år 426 750 kr/år 333 000 kr/år 1 707 000 kr/år 2014-076

7 Arbetsgivaravgift Översikt Arbetsmarknadsavgift2,91 Allmän löneavgift9,88 12,79 31,42% 2014-077

8 Arbetsgivaravgift - avvikelse FöddaAvgiftProcent 1937 och tidigareIngen avgift 1938 - 1948Pensionsavgift10,21% 1988 och senareArbetsgivaravgift 15,49%* Översikt Nystartsjobb/särskilt nystartsjobb - ersättning för arbetsgivaravgift till arbetsgivare www.arbetsformedlingen.se 2014-078

9 Särskild löneskatt 24,26% av pensionskostnaderna i företaget Översikt 2014-079

10 Premier - arbetare Översikt Lön > 426 750 kr/år% - - 0,01 - 30,00 0,00 30,01 Lön ≤ 426 750 kr/år% Omställningsförsäkring* 0,30 AGS 0,00 TFA 0,01 TGL0,10 FPT0,00 Avtalspension SAF-LO** - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring 4,50 0,00 Totalt4,91 Finansieras av överskott - 0,75 Total premie som faktureras4,16 * 0,60% för hängavtalsföretag ** Premien betalas fr o m månaden då arbetare fyller 25 år. 2014-0710

11 Premier - ITP 1 Översikt Lön ≤ 35 563 kr/mån% ITP - pensionspremie - premiebefrielseförsäkring - sjukförsäkring 4,500 0,088 0,050 TGL 0,200 TFA 0,010 TRR* 0,300 Lön > 35 563 kr/mån% 30,000 0,528 0,275 0,000 0,010 0,300 * 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,148 31,113 2014-0711

12 Premier - ITP 2 ITP 2% ITP (genomsnitt)ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR*0,30 Översikt * 0,70% för hängavtalsföretag Totalt % ca 12,70 2014-0712

13 max 30 ibb ITP ca 12,20 TGL ca 0,20 TFA0,01 TRR**0,30 Premier - tjänstemän ≤ 35 563 kr/mån> 35 563 kr/mån ITP*4,63830,803 TGL0,200 0,000 TFA0,010 TRR**0,300 * Sjuk- och premiebefrielseförsäkring ingår ** 0,70% för hängavtalsföretag Totalt %5,14831,113 Totalt % ca 12,70 ITP 1 ITP 2 2014-0713 Översikt

14 Maximal kostnad - ITP 2 < 7,5 pbb7,5 pbb-7,5 ibb7,5 ibb-30 ibb Sjukförsäkring0,0500,275 Premiebefrielseförs.0,050 0,401 Ålderspension 5,700 (max) 47,000 (max) ITPK2,000 Familjepension--* Utjämning0,650 Översikt * tillkommer premie familjepension Totalt %8,4508,675 * 50,326 2014-0714

15 Omställningsstöd och AGB ingår i omställningsförsäkringen som gäller för företag med kollektivavtal Fora Avtalspension SAF-LO AMF Förs. bolag Före- taget TSL OmställningsstödAGBTGLAGSTFA AFA Försäkring Organisation - arbetare Översikt 2014-0715 FPT

16 Organisation - tjänstemän Översikt Collectum Fora ITP 2 Företaget Försäkringsbolag Alecta TGLTFA Omställ- ningsavtal ITP 1 Familje- pension RiskITPK Ålders- pension Sjuk- pension Premie- befrielse Ålders- pension Alecta Bliwa Folksam LF Movestic SEB Trygg Liv SEB Trygg Liv Fond Skandia Liv AFA Försäkring TRR PRI Pensionsgaranti Företaget 2014-0716

17 ”Frikretsen” Omfattas ej av kollektivavtal Företagare VD i AB Översikt 2014-0717

18 Vem är ”företagare”? BolagsformEnlig försäkringsvillkoren EFÄgaren själv HBSamtliga delägare ABFöretagare som själv eller tillsammans med make/a, barn och/eller föräldrar äger minst 1/3 av aktierna Översikt samt i företaget verksam make/a till företagaren 2014-0718

19 Skyldighet att teckna försäkring Översikt Företag Hängavtal med t ex IF Metall Försäkringsavtal med Fora skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare TFA för tjänstemän Försäkringsavtal skall tecknas för samtliga anställda AFA-försäkringarna, Omställningsförs och Avtalspension SAF-LO för arbetare ITP -TGL - TFA - TRR för tjänstemän Medlem Svenskt Näringsliv Förbundsavtal t ex MAF - IF Metall MAF - Unionen Företag Hängavtal med t ex Unionen 2014-0719

20 Garanti Avtalsförsäkringarna garanterar samtliga anställda som omfattas av ”erkänt” kollektivavtal rätt till ersättning även om arbetsgivaren underlåtit att upprätthålla försäkringsskyddet Översikt Retroaktiva premier för arbetsgivaren 2014-0720

21 Finansieringssystem Översikt Fonderat system ITP/Avtalspension SAF-LO Premiepension Avgifter Utbetalningar pensionsålder fond Avgifter Utbetalningar pensionsålder Fördelningssystem Inkomstpension Tilläggspension 2014-0721

22 Lönebegrepp - pensioner Allmän pensionAvtalspension SAF-LOITP 2 Arbetsinkomst Annan ersättning - sjukpenning - föräldrapenning - a-kassa - skattepliktiga förmåner Minst 18 781 kr Pensionsmedförande lön - kontant bruttolön per år Pensionsmedförande lön - månadslön x 12,2 - provision, tantiem etc - skifttillägg, jourersättning - restidsersättning - semesterlön på rörliga lönedelar - helt fri kost och logi Max 7,5 ibbInget takMax 30 ibb Översikt ITP 1 Pensionsmedförande lön - kontant utbetald bruttolön per månad Inget tak 2014-0722

23 Lönebegrepp - sjukdom SjuklönSjukpenningSjukersättning LönLön beräknad 12 månader framåt (SGI x 0,97) Bruttoinkomst (PGI) Anställningsförmåner enligt kollektivavtalet Översikt 2014-0723

24 Översikt fora.se afaforsakring.se tsl.se finfa.se collectum.se alecta.se trr.se 2014-0724

25 Lag HändelseErsättning Sjukdomsjuklön sjukpenning aktivitets- / sjukersättning Arbetsskadaarbetsskadeförsäkring Allmän pensioninkomst- / premiepension tilläggspension garantipension Efterlevandepensionomställningspension förlängd omställningspension barnpension Arbetslöshet arbetslöshetsförsäkrin g - grundbelopp - inkomstrelaterad Översikt 2014-0725

26 Arbetare - avtal HändelseFörutsättning SjukdomAGS ArbetsskadaTFA Ålderspension Dödsfall Avtalspension SAF-LO DödsfallTGL ArbetsbristOmställningsförsäkring FöräldraledighetFPT Översikt 2014-0726

27 Tjänstemän - avtal HändelseFörutsättning Sjukdom Ålderspension Dödsfall ITP ArbetsskadaTFA DödsfallTGL ArbetsbristOmställningsavtal Översikt 2014-0727

28 Översikt - arbetare Översikt 55 år Förtida uttag 55 år Nedtrappning ASL 25 år65 år Avtalspension SAF-LO (temp / livsvarigt) Allmän pension Premiebestämd AGS TFA TGL Arbetstid samt färd till och från arbetet Omst. förs. Omställningsstöd 40 år AGB 2014-0728 FPT 90 dagars kvalifikationstid Minst 12 mån anställning 8 tim/vecka

29 När och hur? - arbetare Att tänka på Nyanställning - anmäl samtliga nyanställda arbetare till Fora Sjukdom - sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar - intyg anställningsförhållande - vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada - skyldighet att anmäla till FK - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Pension - respektive bolag kontaktar arbetaren ca 3 månader före pensionering Information - vilka försäkringar som ingår i anställningen - pensionsval enligt utskick från Fora Föräldraledighet - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Översikt 2014-0729

30 Översikt - tjänstemän ITP 1 Översikt Sjukförsäkring 18 år 25 år 55 år65 år ITP (temp / livsvarig) Premiebestämd Förtida uttag ITP 1 TGL TFA 18 år 55 år Nedtrappning Arbetstid samt färd till och från arbetet 70 år Allmän pension Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2014-0730

31 Översikt - tjänstemän ITP 2 Översikt TGL 70 år 62 år Allmän pension Nedtrappning Sjukförsäkring 18 år 28 år55 år65 år ITPK (temp / livsvarig) ITP ålderspension ITP familjepension > 7,5 ibb ITPK Förtida uttag ITP 2 TFA 18 år 55 år Arbetstid samt färd till och från arbetet Slut- betalning ITP (temp / livsvarig) Förmåns / premiebestämd Omställningsstöd 40 år AGE TRR 2014-0731

32 När och hur? - tjänstemän Att tänka på Nyanställning ITP 1 - anmäl till Collectum - samtliga tjänstemän fr o m 18 år oavsett anställningsform - rapportera utbetald bruttolön varje månad Nyanställning ITP 2 - anmäl till Collectum - tillsvidare-/provanställning fr o m 18 år - tidsbegränsad anställning - anmäl efter 3 kalendermånader Sjukdom - sjukanmälan till FK vid sjukdom > 14 dagar - sjukanmälan till Collectum vid sjukskrivning mer än 90 dagar - vid sjukersättning - informera vilka försäkringar som gäller fram till 65 år Arbetsskada - skyldighet att anmäla till FK - intyg anställningsförhållande till AFA Försäkring Dödsfall - anmäl till Collectum - anmäl till TGL bolag Pension - respektive bolag kontaktar tjänstemannen ca 3 månader före pensionering Information - vilka försäkringar som ingår i anställningen och förmånstagarförordnande i TGL - ITP 1 och ITPK-val enligt utskick från Collectum Översikt 2014-0732


Ladda ner ppt "Lag och avtal Översikt 2014-071. Översikt LAG AVTAL PRIVAT 2014-072."

Liknande presentationer


Google-annonser