Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA 2014-01 Lag/TFA 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA 2014-01 Lag/TFA 1."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA 2014-01 Lag/TFA 1

2 Arbetsskada Lag Arbetsskadeförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 2014-01 Lag/TFA 2

3 Vem omfattas? Lag Alla förvärvsarbetande Vissa studerande TFA Alla anställda hos företag med försäkringsavtal Företagare som tecknat försäkringsavtal Ingen skadeståndstalan - mot arbetsgivare som tecknat TFA 2014-01 Lag/TFA 3

4 Vilka skador omfattas? Lag och TFA Färdolycksfall Arbetsolycksfall Arbetssjukdomar Smitta 2014-01 Lag/TFA 4

5 Olycksfall - med trafikförsäkringspliktigt fordon Färdolycksfall Trafikförsäkringen Arbetsolycksfall Trafikförsäkringen och TFA TFA prövar ärenden om inte trafikförsäkringen prövar Anmäl TFA gäller inte 2014-01 Lag/TFA 5

6 När prövas en arbetsskada? Lag Lägre inkomst vid - sjukersättning - omplacering/nytt arbete Vissa kostnader - tandskador etc Dödsfall TFA Färdolycksfall - ej trafikförsäkringspliktigt fordon Arbetsolycksfall Godkänd arbetssjukdom enligt lag ILO-konventionen Dödsfall Smitta Skriftlig ansökan till FK 2014-01 Lag/TFA 6 Anmälan till AFA försäkring via kundwebb eller blankett

7 Prövning - olycksfall Övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfall och skada JA NEJ Ej arbetsskada Arbetsskada 2014-01 Lag/TFA 7

8 Prövning - sjukdomar Helhetsbedömning Faktorer i arbetet som lett till besvären Hur länge och intensivt varit utsatt Vad har utredningen visat Skadliga faktorer utanför arbetet Övervägande skäl talar för att skadan är en arbetsskada Försäkrad i befintligt skick 2014-01 Lag/TFA 8

9 TFA - prövning Färdolycksfall (ej med försäkringspliktigt fordon) Arbetsolycksfall ILO-konventionen Dödsfall Vid arbetssjukdomar (utom ILO) inväntar AFA Försäkring normalt Försäkringskassans beslut 2014-01 Lag/TFA 9

10 Ersättningar Lag Livränta < 7,5 pbb Vissa kostnader Ersättning vid dödsfall TFA Livränta > 7,5 pbb Inkomstersättning (enbart arbetsolycksfall) Kostnader Ideella ersättningar Ersättning vid dödsfall 2014-01 Lag/TFA 10

11 Arbetsolycksfall Skadedag 30 Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 pbb Lag Livränta > 7,5 pbb Invaliditets- ersättning TFA Framtida merkostnader * vid sjukskrivning > 30 dagar Inkomstersättning Sveda och värk* Vissa kostnader t ex tandskador Kostnader t ex - patientavgifter - glasögon - mediciner - och andra merkostnader 2014-01 Lag/TFA 11

12 TFA inkomstersättning - arbetsolycksfall arbetare 7,5 pbb lön 14 365 sjuk- ersättning, nytt arbete 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning 1 Lag livränta TFA livränta 90 80% sjuklön Inkomstersättning 2014-01 Lag/TFA 12

13 TFA inkomstersättning - arbetsolycksfall tjänstemän 7,5 pbb lön 14 365 sjuk- ersättning, nytt arbete 80% sjuklön 80% sjukpenning 75% sjukpenning 1 Inkomstersättning Lag livränta TFA livränta 90 10% sjuklön10% ITP dag 91-360 80% sjuklön90% sjuklön ITP 65 resp 32,5% 2014-01 Lag/TFA 13

14 Arbetssjukdom - godkänd av FK - skada enligt ILO Visandedag 14 Sjukersättning, nytt arbete Livränta < 7,5 pbb Lag Livränta > 7,5 pbb Invaliditetsersättning Kostnader - patientavgifter TFA Merkostnader Framtida merkostnader Vissa kostnader t ex tandskador 2014-01 Lag/TFA 14

15 TFA - vållandefall Ersättning för -inkomstförlust -kostnader -sveda och värk Vid arbetssjukdom - som varar i minst 180 dagar godkänd arbetsskada av FK eller AFA Försäkring - bevisbörda hos den skadade - beslut i vållandenämnden - ingen skadeståndstalan mot arbetsgivaren - den skadade riktar sina anspråk mot TFA Den skadade Arbetsgivaren 2014-01 Lag/TFA 15

16 Kostnader Läkar- och sjukvårdskostnader, övriga merkostnader Tandskador, särskilda hjälpmedel, sjukvård utom riket Lag TFA Akut tid Invaliditetstid Framtida merkostnader 2014-01 Lag/TFA 16

17 TFA vid rehabilitering Förutsättningar - kan ej återgå till tidigare förvärvsarbete - omskolning, utbildning till annat arbete med jämförbar inkomst Skäliga merkostnader i samband med rehabilitering som inte Försäkringskassan ersätter 2014-01 Lag/TFA 17

18 Ideell ersättning Ingen ersättning Lag Sveda och värk (olycksfall) TFA Akut tid Invaliditetstid Lyte och men Särskilda olägenheter 2014-01 Lag/TFA 18

19 Ideell ersättning - sveda och värk Gäller enbart olycksfall Under akut sjuktid Krävs normalt minst 31 dagars - sjukskrivning Storlek beroende av - skadans art - typ av behandling - läkningstid (akut tid) Skattefritt engångsbelopp 2014-01 Lag/TFA 19

20 Ideell ersättning - medicinsk invaliditet Lyte och menSärskilda olägenheter Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - ålder - återgång i arbete Svårare skador med särskild hög anspänning Baseras på - nedsättning av kroppsfunktion - anspänning i arbete 2014-01 Lag/TFA 20

21 Arbetsolycksfall - exempel Årslön 360 000 kr Återgår till samma arbete Inkomstersättning Dag 1 Dag 2-120 1 385 kr 33 646 kr 35 031 kr Kostnader Läkarvård och sjukgymnastik Medicin 1 100 kr 2 200 kr Ideella ersättningar Sveda och värk, 4 mån - varav 1 månad sjukhus 12 000 kr Invaliditetsersättning - lyte och men, 10% 162 400 kr 2014-01 Lag/TFA 21 Byggnadsarbetare, 40 år, benbrott Helt sjukskriven 4 mån

22 Dödsfall Skälig begravningskostnad Begravningshjälp - 30% av pbb TFA Lag Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär Efterlevandelivränta - 12 mån - max 12 år 2014-01 Lag/TFA 22

23 Arbetsskadeersättning När?LagTFA Under akut sjukdomstid Vissa kostnaderArbetsolycksfall - kostnader - inkomstersättningar - sveda och värk Arbetssjukdom - kostnader Färdolycksfall - kostnader - sveda och värk Vid invaliditetLivränta < 7,5 pbb Livränta >7,5 pbb Framtida merkostnader Invaliditetsersättningar Vid rehabiliteringVissa kostnader Vid dödsfallBegravningshjälp Efterlevandelivränta Begravningskostnader Förlust av underhåll Anhörigs psykiska besvär 2014-01 Lag/TFA 23


Ladda ner ppt "Samtliga anställda Arbetsskada Lag-TFA 2014-01 Lag/TFA 1."

Liknande presentationer


Google-annonser